Salafisten Adnan Avdic er på offentlig forsørgelse

Østre Landsret stadfæstede ved dom af 21. september 2017 den dom, der tidligere var afsagt af Københavns Byret over salafisten og hadprædikanten Adnan Avdic.

Pressen har ikke skrevet særligt meget om, hvilke indtægter man har som salafist og hadprædikant, men det fremgår heldigvis af byrettens dom:

“T har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at det godt kan passe, at han til politiet har forklaret, som det fremgår af konventionsafhøring af 22. august 2016.

Han er her i efteråret begyndt på et 5-årigt ressourceforløb, som han håber på kan få ham tilbage på arbejdsmarkedet. Han har været bortført i – – -. Det var en meget ubehagelig oplevelse.”

Det fremgår ikke, hvilken kommunal sagsbehandler, der har vurderet, at en salafist hadprædikant kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis han får 5 år på offentlig forsørgelse, hvor han hver måned får udbetalt penge fra de danskere, hvis livsførelse og kultur, som han elsker at svine til.

Adnan Avdic blev dømt for offentligt at billige terrorangrebene udført af Omar El-Hussein den 14. februar 2015, hvilket er en overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2.

Han blev endvidere dømt for forhånelse af homoseksuelle, jf. straffelovens § 266 b, idet han offentligt udtalte:

»Homoseksuelle, der er en islamisk straf. Der er ligesom en straf i Danmark – der fordi – lige for at give et eksempel. I Danmark er der en lov og regler, og folk skal overholde dem, om de kan lide dem eller ej. Så vi mener. at den bedste straf er for en homoseksuel, fordi vi mener, det er en sygdom i sig selv. og en homoseksuel straf vil være i islamisk stat – er den højeste bygning, han vil blive væltet ned. Det er fordi, det er imod natur, og det er ikke kun os muslimer, der mener det, det er også kristne«

Landsretten stadfæstede byrettens dom, som lød på en tillægsstraf af ubetinget fængsel i 5 måneder og betinget udvisning af Danmark.

Den nynazistisk bevægelse i Danmark er død

Søndag den 4. februar 2018 havde “Det Nordiske Broderskab” (DNB) kaldt til demonstration i København. Formålet var oplyst som værende en mindemarch over de danske frivillige, der faldt for Tyskland på Østfronten under 2. verdenskrig.

Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan var på stedet for at rapportere fra begivenheden.

Imidlertid var den eneste fremmødte nazist Jørgen Grønhøj, som efter en time blev hjulpet ind i en taxa af Københavns Politi.

Eksperter, som Frihedens Stemme har talt med, fortæller, at dette er meget sigende for den nynazistiske bevægelse i Danmark: de tæller utroligt få mennesker, og derfor var det også forudsigeligt, at den første nazistiske demonstration i årevis endte med at blive en total fuser.

Eksperter fortæller videre, at modsat påstande fra PET og main stream pressen, så er der reelt ikke nogen trussel fra det ekstreme højre i Danmark, da der er tale om meget små grupperinger, som internt ofte strides.

Tværtimod er der stor risiko for terror og politisk motiveret kriminalitet begået fra venstreekstreme. Det er bl.a. fra den autonome gruppe Redox, som er omtalt af PET som en venstreradikal bevægelse. Herudover er der en række forskellige grupper, der flokkes omkring Ungdomshuset og BumZen i København, og som ihærdigt forsøger at skabe det indtryk, at de er mange, fordi de bruger forskellige betegnelser. Fx kalder de autonome sig “Antifascistisk Aktion”, “Revolutionære Antifacister” og “Antifascistiske Unge”. Kilder i miljøet fortæller dog Frihedens Stemme, at der reelt er tale om den samme hårde kerne på cirka en snes personer.

Den planlagte moddemonstration blandt de autonome søndag den 4. februar 2018 viste sig ligeledes at være en lunken kop te. Der var rundt regnet 40 autonome, der forsøgte at storme Mindeankeret ved Nyhavn kommende fra Bredgade. Dette blev inden for 30 sekunder slået tilbage af politiet. Det var i øvrigt uklart, hvad de autonome demonstrerede imod, idet den nynazistiske demonstration aldrig fandt sted.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Grønhøj, Redox eller de autonome bevægelser. De autonome i nærheden af demonstration ønskede ikke at tale med Frihedens Stemme.

Partileder og ungdomspolitiker overfaldet ved Ungdomshuset

Lørdag den 20. januar 2018 havde den autonome gruppering “Revolutionære Antifascister” indbudt til offentlig fest i Ungdomshuset i København. Frihedens Stemme kan nu berette om, hvordan de autonome overfaldt to politikere, der ville deltage i festen.

 

På Facebook havde flere sider i januar 2018, herunder arrangørerne “Revolutionære Antifascister”, annonceret for en offentlig fest i Ungdomshuset på Dortheavej 61 i København. Det fremgik af invitationen, at det var en offentlig begivenhed, hvor flere musikbands skulle spille. Det fremgik også, at der skulle betales entre 50 kr., og at man som gæst kunne købe drinks for 15 kr.

Denne fest var ikke arrangeret af “Ungdomshuset”, men derimod af nogen, der kaldte sig “Revolutionære Antifascister”. Denne betegnelse dækker ikke over nogen anerkendt forening eller anden juridisk person, men kilder i miljøet fortæller til Frihedens Stemme, at betegnelsen ofte benyttes for særdeles løst organiserede voldskriminelle, der begår overfald mod sagesløse og mod politiet. Der skulle efter sigende være tale om voldskriminelle autonome, som synes, at grupperingen “Antifascistisk Aktion” er for mild i sin vold mod sagesløse.

På Facebook inviterer “Revolutionære Antifascister” til fest

Partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, ankom derfor cirka kl. 21.10 lørdag den 20. januar 2018 med ungdomspolitikeren Ronnie Haakansson og to livvagter til Ungdomshuset, idet han gerne ville deltage i den offentlige fest.

Indgangen til festen foregik gennem bagindgangen til Ungdomshuset, og idet Rasmus Paludan bevægede sig fra Tomsgårdsvej var det tydeligt, at festen var i gang, idet han kunne se adskillige gæster bliver lukket ind. Da Rasmus Paludan var få meter fra gitterlågen blev den smækket i og låst.

En maskeret sortklædt mand med briller hvæsede fra indersiden: “Huset er lukket!”

Rasmus Paludan svarede, at det var en absurd påstand, da der var indkaldt til
offentlig fest (entre 50 kr. og drinks for 15 kr.).

Ved siden af den sortklædte, maskerede og hvæsende mand var cirka 8 andre maskerede og sortklædte mænd.

Den sortklædte mand ændrede nu mening og sagde, at huset ikke var lukket, men at Rasmus Paludan ikke kunne komme ind. Paludan bad om en begrundelse for det, men det kunne han ikke få. Til gengæld begyndte den sortklædte mand og flere af hans medgerningsmænd at overfuse Paludan med ringeagtsytringer af en karakter, som ifølge Paludan var ubehagelige verbalt og desto mindre egnet til gengivelse på skrift. Rasmus Paludan fortæller, at den af de sortklædte udviste adfærd er en strafbar overtrædelse af restaurationslovens § 32, stk. 1.

Den maskerede mand sagde nu, at Rasmus Paludan skulle smutte, for ellers “ringer jeg efter nogen!”. Paludan spurgte ham, hvem han ville ringe efter, hvortil han svarede: “Det får du nok at se!” På intet tidspunkt stod
Paludan på Ungdomshusets matrikel, og han oplyser til Frihedens Stemme, at han derfor ingen anledning fandt til at følge ordrer fra en maskeret mand, der ikke ville identificere sig.

Paludan spurgte den sortklædte, om han var vagt og hvilket firma, han arbejdede for. Han sagde, at han arbejde for det firma, der hedder “FUCK DIG!”

På dette tidspunkt kontaktede Rasmus Paludan per telefon Københavns Politi og oplyste, at han ulovligt var blevet nægtet adgang til et arrangement med offentlig adgang.

Der havde nu udviklet sig en større forsamling uden for lågen, fordi den låste låge jo også forhindrede andre unge gæster i at komme ind. De tilkomne gæster var primært i aldersgruppen 14-17 år. Dette gav naturligvis også, henset til den menneskelige natur, god mening, fordi der ikke var nogen som helst alderskontrol hverken ved servering eller entre til området. Dette kunne iagttages gennem gitteret ind til gården, hvor meget af festen foregik. Den manglende alderskontrol sammenholdt med servering af stærk alkohol for 15 kr. gjorde naturligvis, at mindreårige fra hele byen havde besluttet sig for at tage til denne fest.

Rasmus Paludan fortæller til Frihedens Stemme, at han sagde til de andre ventende gæster, at selvom han og hans selskab for nærværende ikke måtte komme ind, så skulle det ikke forhindre andre i at komme ind. Dette
skabte glæde hos de ventende unge mennesker, men de maskerede gerningsmænd på den anden side af gitterlågen var ikke tilfredse og de ytrede til de unge gæster, at de ikke ville lukke dem ind, før de unge havde fjernet Paludan og følge. Dette var de unge gæster, som var berusede og i festhumør, ikke indstillet på.

Der skete herefter det, at gitterlågen blev åbnet og cirka 10 maskerede sortklædte gerningsmænd løb ud i retning mod Rasmus Paludan, mens de overdyngede ham med trusler. Paludan trak sig derfor baglæns, mens Paludans to livvagter og Ronnie Haakansson måtte gå foran. Gerningsmændene truede og skubbede nu vagterne og truede i særdeleshed Rasmus Paludan. Gerningsmændene var så mange, så voldsintensive og tæt på Paludan (cirka 2 meter), at han så sig nødsaget til at alarmere Københavns Politi om det igangværende overfald.

Hvad der imidlertid var langt mere effektivt var, at Rasmus Paludan nogle minutter senere aktiverede videooptagelsen på min mobiltelefon og telefonens lys. Det havde den effekt, at gerningsmændene inden for få sekunder fortrak gennem gitterlågen. At få deres angreb dokumenteret på film var åbenbart meget uønsket, hvilket generelt gælder for
kriminelle: de ønsker ikke, at man filmer deres kriminalitet.

Pludselig overfaldt nogen fra Ungdomshuset Rasmus Paludan og hans følge med en udefinerbar væske, som blev kastet fra en (stor) spand eller balje. Da Paludan stod bagerst blev han alene gennemblødt på sko og strømper, mens
det gik betydeligt mere ud over de andre tre. Der kom mange henrykte råb inde fra Ungdomshuset gård. Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at overfald med større mængder væske efter retspraksis er simpel vold, jf. straffelovens § 244.

Nu fremsatte den maskerede gerningsmand verbalt det “fantastiske tilbud”, at Rasmus Paludan og hans følge alligevel gerne måtte komme ind til festen. Dog var betingelsen, at de skulle komme ind enkeltvis.

Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at det derfor er åbenlyst, at der ikke var grundlag for at nægte ham adgang til festen. Imidlertid havde han ikke tænkt sig frivilligt at blive overfaldet af de 10 maskerede voldskriminelle, som stod parat på den anden side af gitterlågen, så han tog ikke imod tilbuddet om at gå ind uden sine livvagter.

Politiet kom til sidst til stedet og Rasmus Paludan kunne derefter sikkert bevæge sig væk fra området. Dette jublede de autonome over.

Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at han har anmeldt overfaldet med væske til Københavns Politi.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra de maskerede autonome eller fra grupperingen “Revolutionære Antifascister”.

Frihedens Stemme vil følge sagen, idet Rasmus Paludan har oplyst, at han har rettet henvendelse både til Bevillingsnævnet og til Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) omkring de mange begåede kriminelle forhold.

Anklager hemmeligholder etnicitet på 18-årig fængslet for voldtægt

En 18-årig mand blev i dag lørdag den 13. januar 2018 varetægtsfængslet ved Retten i Aalborg sigtet for voldtægt på en 19-årig norsk kvinde, der fandt sted nytårsnat ved havnefronten i Aalborg. Det skriver Ritzau.

Anklager Morten Sønderby oplyser til Nordjyske, at manden nægter sig skyldig i voldtægten. Han har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.

Frihedens Stemme har talt med vagtchefen hos Nordjyllands Politi, fordi vi gerne vil vide, hvilken etnisk oprindelse den fængslede 18-årige har.

Vagtchefen meddelte os, at anklager Morten Sønderby så vel som sagens efterforskere ikke har yderligere oplysninger om den 18-årige mand. Udover, at han er en 18-årig mand.

Vagtchefen bekræftede, at politikredsen naturligvis var bekendt med den sigtedes etnicitet.

Frihedens Stemme vil fortsat forsøge at indhente en kommentar fra anklager Morten Sønderby, fordi vi gerne vil spørge ham, hvorfor han ikke vil fortælle offentligheden, hvilken etnisk oprindelse den sigtede 18-årige gerningsmand har. Især taget i betragtning, at han åbenbart gerne oplyser, at offeret var en 19-årig kvinde fra Norge.

Partiet Stram Kurs anlægger sag mod Facebook

Frihedens Stemme er blevet gjort opmærksom på en Top 20-liste, som partiet Stram Kurs har offentliggjort på sin hjemmeside. Listen blev også offentliggjort på Facebook, men Stram Kurs oplyser, at Facebook i strid med den brugeraftale, der regulerer reglerne på Facebook, har fjernet listen og suspenderet partileder Rasmus Paludans konto. Dette medførte, at Stram Kurs i dag har anlagt sag mod Facebook ved Københavns Byret.

Partileder Rasmus Paludan udtaler: “Facebook har skrevet nogle “fællesskabsregler”, som man skal overholde som bruger. Imidlertid overholder Facebook på ingen måde selv disse reglerne. I stedet fjerner Facebook opslag, som de politisk er uenige med. Fx højreorienterede og patriotiske opslag. Til gengæld får chikane og trusler fra autonome, samfundstabere og venstreekstremister lov at blive stående, selvom disse opslag åbenlyst overtræder fællesskabsreglerne. Derfor vil vi nu lade retten vurdere, om Facebook overholder reglerne. Det kan vi nemlig se, at de ikke gør. De fleste folk finder sig bare i den totalitære adfærd fra Facebook, fordi folk anser sig magtesløse.”

Til dokumentation viser Frihedens Stemme her den omtalte Top 20-liste over personer, som Stram Kurs ønsker udsendt fra Danmark.

Frihedens Stemme på Christiania

I Egypten forstår myndighederne at slå hårdt ned på kriminelle voldsmænd som de autonome. Rasmus Paludan fra Frihedens Stemme foreslår her på Christiania, at de kriminelle autonome i København tager på studietur til Egypten og prøver at opføre sig på samme måde dernede. Resultatet ville være dejligt for alle, fortæller han.

Autonom: “Har drukket i mange dage efterhånden!”

Frihedens Stemme bliver løbende kontaktet af autonome, der benytter falske profiler på Facebook.

Onsdag (31.5.2017) blev Rasmus Paludan fra Frihedens Stemme kontaktet af en falsk profil med navnet “Max Bakunin”. Navnet er muligvis valgt i respekt for den revolutionære russiske anarkist Mikhail Bakunin (1814–1876).

Profilen havde kun én ven, hvilket var den aarhusianske autonome, der på Facebook benytter det falske navn Magnus von Aros. Dette er formentlig under henvisning til ARoS Aarhus Kunstmuseum. Frihedens Stemme ved ikke, om den autonome har fået tilladelse fra museet til at benytte dette navn, eller om han bryder loven i forbindelse med sin brug af det falske navn.

Max Bakunins profil på Facebook

 

 

 

Chatten med den anonyme autonome “Max” var ikke særligt frugtbar, men det blev dog konstateret at:

 1. Max bekræftede, at kriminelle autonome tissede på gulvet bag baren i det autonome kollektiv BumZen på Baldersgade 20-22, 2200 København N.
 2. Max mente ikke, at det var klamt at tisse på gulvet.
 3. Max ville ikke kaldes stalinist.
 4. Max tror hverken på samfund eller på Danmark.
 5. Max ville vise chatten til “500 autonome voldspsykopater fra helvede”.
 6. Max kunne ikke forklare, hvordan han ville have anarkisme i Danmark. Bortset fra, at han mente, at egoisme var løsningen, og det skulle udmøntes således: “Den eneste og hans ejendom er en god start!”
 7. Max afviste ikke, at han ville sulte eller begå kannibalisme, hvis han mistede kontanthjælp, men han anså det mere sandsynligt, at han ville begå røveri.
 8. Max er imod civilisation.
 9. Max havde bestået 9. klasse, men stort set ikke gået til eksamen siden.
 10. Max havde drukket alkohol i mange dage efterhånden.
 11. Max havde for travlt med at drikke alkohol og tage narkotika til at fortsætte chatten med Rasmus Paludan.

Hele chatten fremlægges som dokumentation, idet den anonyme Max oplyste, at han selv havde til hensigt at offentliggøre chatten.

Frihedens Stemme fortsætter med sit fokus på personer i det autonome miljø, der arbejder for at nedbryde frihed i Danmark.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra BumZen om, hvorvidt de kriminelle autonome tisser på gulvet bag baren.