Partileder truet på gaden i København

Søndag aften (25.11.2018) kl. 20.40-21.00 blev partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs groft truet på gaden i København.

En mand og en kvinde, der var et par, opsøgte partilederen på gaden, mens manden i følgeskab med en muslimsk kioskejer filmede partilederen.

De ytrede gentagne gange, at de vidste, hvor partilederen boede, og at de ville offentliggøre den oplysning sammen med deres filmoptagelser.

Københavns Politi ankom først efter 20 minutter.

Det lykkedes dog alligevel partilederen at udpege de 3 gerningsmænd, som af politiet blev vejledt om, at det er strafbart at offentliggøre private oplysninger.

Til Frihedens Stemme udtaler Rasmus Paludan:

De 3 personer troede, at de vidste, hvor jeg bor. Heldigvis tog de fejl, men ikke desto mindre er det dybt foruroligende, at nogen kan egne sig til at sabotere demokratiet på den måde. Det siger sig selv, at få personer vil melde sig som politikere på den patriotiske fløj, når man i sit privatliv bliver truet på den måde. Det er også under alle kritik, at jeg skal vente 20 minutter på, at Københavns Politi tager sig sammen til at dukke op.


Det er kun lykkedes Frihedens Stemme at få kontakt til den kvindelige gerningsmand. Hun nægter, at hun har truet partilederen. Tværtimod mener hun, at det er partilederen, der har chikaneret hende. Dog kan hun ikke uddybe, hvilken slags chikane hun mener sig udsat for.

Københavns Politi sikrede identiteten på de 3 gerningsmænd og vejledte dem om ikke at offentliggøre private oplysninger.

Rasmus Paludan debatterede med radikale Hussain Hafedi i Holbæk

Partileder Rasmus Paludan demonstrerede i Holbæk onsdag den 5. september 2018

Under Stram Kurs demonstration i ghettoen Agervang i Holbæk onsdag den 5. september 2018 kom det lokale medlem af Det Radikale Venstre frem til politiets afspærring.

Hans navn er Hussain Hafedi, og han ville gerne have en diaglog med Rasmus Paludan. Det fremgår, at Hussain Hafedi kom hertil som 5-årig fra Irak.

Partileder Rasmus Paludan er i dialog med Hussain Hafedi fra Irak, som er lokalt medlem af Det Radikale Venstre.

Pressenævnet kritiserer Frihedens Stemme

Nævnet kritiserer Frihedens Stemme for ikke at give Redox mulighed for at kommentere krænkende udsagn.

Frihedens Stemme bragte i februar en artikel om den nynazistiske bevægelse. Af artiklen fremgår at ”… der [er] stor risiko for terror og politisk motiveret kriminalitet begået fra venstreekstreme. Det er bl.a. fra den autonome gruppe Redox, som er omtalt af PET som en venstreradikal bevægelse”.

Redox har klaget til Pressenævnet. Pressenævnet kritiserer Frihedens Stemme for at bringe krænkende og skadelige oplysninger om Redox uden forud at forelægge oplysningerne, således at Redox kunne kommentere de skadelige udsagn og i sammehæng hermed besvare beskyldningerne. Pressenævnet har pålagt os at bringe oven nævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk.

Pressenævnet

Offentliggjort onsdag den 5. september 2018 kl. 21.45

Autonom kriminalitet til kurdisk demonstration

Lørdag den 24. marts 2018 havde en række kurdere, der af uforklarlige årsager opholder sig i Danmark, indkaldt til demonstration, der begyndte på Vesterbros Torv. Demonstrationen handlede om en kurdisk by, som efter det oplyste bliver bombet. Til demonstrationen deltog en masse i Danmark boende kurdere, som åbenbart ikke havde lyst til at rejse hjem til deres landsmænd og rent faktisk gøre noget aktivt for at hjælpe dem. I stedet foretrak de herboende kurdere at gå på københavnske gader og udgyde det ret selvindlysende synspunkt, at angreb på civile ikke bør finde sted i krig.

Til demonstrationen var også masser af kendte venstreekstremister, herunder den dømte voldsmand Erik Storrud, der henvendte sig til Frihedens Stemme før demonstrationens begyndelse og foreslog, at Frihedens Stemme smuttede.

En yngre autonom kvinde henvender sig under demonstrationen, fordi hun kan fortælle Frihedens Stemme, at kurderne til demoen føler sig utrygge ved pressens tilstedeværelse. Så kommer hun i tanke om, at det vist nok i virkeligheden er de autonome fra Ungdomshuset, som vil have, at Frihedens Stemme smutter.

Senere på Vesterbros Torv kom den dømte voldsmand Erik Storrud og en anden autonom hen til Frihedens Stemmes og chikanerede, så det ikke var muligt for Frihedens Stemme, idet de holdt flaget foran vores kamera, så vi var forhindrede i filme demonstrationen. Det stoppede først, da vi bad om hjælp fra det tilstedeværende politi.

Efter demonstrationen udviklede der sig gadekampe mellem kurdere og tyrkere, hvilket Københavns Politi oplyste til Ekstra Bladet. Cirka 25 personer deltog i kampene, som i følge kurderne skyldtes, at herboende tyrkere angreb dem. I Tyrkiet og i den muslimske kultur er den beskrevne adfærd – at begå masser af vold – meget almindelig. Det har ikke været muligt for Frihedens Stemme at få en kommentar fra de kæmpende kurdere og tyrkere om, hvorfor de ikke allesammen rejser hjem til Tyrkiet, når de nu stadig opfører sig 100 % i overensstemmelse med deres egen kultur.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Erik Storrud til denne artikel.

Synspunkt

Frihedens Stemmes synspunkt er, at kurderne intet har at gøre i Danmark, hvilket tyrkerne heller ikke har. De skal alle rejse hjem. Frihedens Stemmes synspunkt er også, at venstreekstremister skal straffes hårdest muligt, fordi de ikke er modtagelige for saglig argumentation. De har ofte dyssociale personlighedstræk.

De autonome mødte frem til voldssag ved Københavns Byret

Cirka 40 venstreekstremister forsamlede sig på Gammeltorv om morgenen fredag den 6. april 2018 for at støtte den tiltalte i en sag om vold mod Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan og fotograf Anders Bruun Nørring

Fredag den 6. april 2018 kl. 09.30 begyndte voldssagen ved Københavns Byret, hvor en dansk mand i tyverne stod tiltalt for at have begået vold mod Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan og fotograf Anders Bruun Nørring i forbindelse med et arrangement i Kulturhuset Kapelvej 44 den 24. april 2017, som Frihedens Stemme tidligere har rapporteret om.

Her er Frihedens Stemmes reportage fra hændelsen:

En meget langtrukken efterforskning resulterede i tiltalerejsning mod den yngre mand.

Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan skulle afgive forklaring som vidne kl. 09.50 og ankom med bus 14 til Nytorv. Ved ankomsten kunne han se en større forsamling autonome, der var omgivet af en håndfuld uniformerede politifolk. Flere autonome kom med fornærmende tilråb mod Rasmus Paludan.

Det viste sig, at de autonome var mødt op for at manifestere deres sympati med den anklagede. Politiet havde derfor måttet indsætte mandskab til at bevogte indgangen fra Strøget til Københavns Byret, og der var også politifolk både uden for retssalen og inden for i selve retssalen, hvor der var fulde huse på tilhørerpladserne.

Udover forklaringer fra de to forurettede Rasmus Paludan og Anders Bruun Nørring blev der også afgivet forklaring fra deres to følgesvende samt fra den kommunalt ansatte kulturmedarbejder Lisbeth Bryhl. Hun var dog som den eneste indkaldt af forsvareren.

Retsmødet varede længere tid end forventet, og derfor måtte retten udsætte sagen, efter bevisførelsen var afsluttet.

Københavns Politi forklarede Rasmus Paludan og hans meningsfæller, at man af hensyn til hans personlige sikkerhed gerne ville eskortere ham ud af retten gennem en bagudgang, så de autonome på Gammeltorv ikke ville få lejlighed til at angribe ham. Derfor måtte Rasmus Paludan og følge forlade byretten på utraditionel vis.

Næste straffesag mod en autonom er den 18. april 2018 kl. 13.00 i retssal 41 i Københavns Byret, der omhandler en sag, hvor Rasmus Paludan blev overfaldet på Nørrebros Runddel.

Salafisten Adnan Avdic er på offentlig forsørgelse

Østre Landsret stadfæstede ved dom af 21. september 2017 den dom, der tidligere var afsagt af Københavns Byret over salafisten og hadprædikanten Adnan Avdic.

Pressen har ikke skrevet særligt meget om, hvilke indtægter man har som salafist og hadprædikant, men det fremgår heldigvis af byrettens dom:

“T har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at det godt kan passe, at han til politiet har forklaret, som det fremgår af konventionsafhøring af 22. august 2016.

Han er her i efteråret begyndt på et 5-årigt ressourceforløb, som han håber på kan få ham tilbage på arbejdsmarkedet. Han har været bortført i – – -. Det var en meget ubehagelig oplevelse.”

Det fremgår ikke, hvilken kommunal sagsbehandler, der har vurderet, at en salafist hadprædikant kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis han får 5 år på offentlig forsørgelse, hvor han hver måned får udbetalt penge fra de danskere, hvis livsførelse og kultur, som han elsker at svine til.

Adnan Avdic blev dømt for offentligt at billige terrorangrebene udført af Omar El-Hussein den 14. februar 2015, hvilket er en overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2.

Han blev endvidere dømt for forhånelse af homoseksuelle, jf. straffelovens § 266 b, idet han offentligt udtalte:

»Homoseksuelle, der er en islamisk straf. Der er ligesom en straf i Danmark – der fordi – lige for at give et eksempel. I Danmark er der en lov og regler, og folk skal overholde dem, om de kan lide dem eller ej. Så vi mener. at den bedste straf er for en homoseksuel, fordi vi mener, det er en sygdom i sig selv. og en homoseksuel straf vil være i islamisk stat – er den højeste bygning, han vil blive væltet ned. Det er fordi, det er imod natur, og det er ikke kun os muslimer, der mener det, det er også kristne«

Landsretten stadfæstede byrettens dom, som lød på en tillægsstraf af ubetinget fængsel i 5 måneder og betinget udvisning af Danmark.

Den nynazistisk bevægelse i Danmark er død

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen (5.9.2018)

Søndag den 4. februar 2018 havde “Det Nordiske Broderskab” (DNB) kaldt til demonstration i København. Formålet var oplyst som værende en mindemarch over de danske frivillige, der faldt for Tyskland på Østfronten under 2. verdenskrig.

Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan var på stedet for at rapportere fra begivenheden.

Imidlertid var den eneste fremmødte nazist Jørgen Grønhøj, som efter en time blev hjulpet ind i en taxa af Københavns Politi.

Eksperter, som Frihedens Stemme har talt med, fortæller, at dette er meget sigende for den nynazistiske bevægelse i Danmark: de tæller utroligt få mennesker, og derfor var det også forudsigeligt, at den første nazistiske demonstration i årevis endte med at blive en total fuser.

Eksperter fortæller videre, at modsat påstande fra PET og main stream pressen, så er der reelt ikke nogen trussel fra det ekstreme højre i Danmark, da der er tale om meget små grupperinger, som internt ofte strides.

Tværtimod er der stor risiko for terror og politisk motiveret kriminalitet begået fra venstreekstreme. Det er bl.a. fra den autonome gruppe Redox, som er omtalt af PET som en venstreradikal bevægelse. Herudover er der en række forskellige grupper, der flokkes omkring Ungdomshuset og BumZen i København, og som ihærdigt forsøger at skabe det indtryk, at de er mange, fordi de bruger forskellige betegnelser. Fx kalder de autonome sig “Antifascistisk Aktion”, “Revolutionære Antifacister” og “Antifascistiske Unge”. Kilder i miljøet fortæller dog Frihedens Stemme, at der reelt er tale om den samme hårde kerne på cirka en snes personer.

Den planlagte moddemonstration blandt de autonome søndag den 4. februar 2018 viste sig ligeledes at være en lunken kop te. Der var rundt regnet 40 autonome, der forsøgte at storme Mindeankeret ved Nyhavn kommende fra Bredgade. Dette blev inden for 30 sekunder slået tilbage af politiet. Det var i øvrigt uklart, hvad de autonome demonstrerede imod, idet den nynazistiske demonstration aldrig fandt sted.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Grønhøj, Redox eller de autonome bevægelser. De autonome i nærheden af demonstration ønskede ikke at tale med Frihedens Stemme.

Partileder og ungdomspolitiker overfaldet ved Ungdomshuset

Lørdag den 20. januar 2018 havde den autonome gruppering “Revolutionære Antifascister” indbudt til offentlig fest i Ungdomshuset i København. Frihedens Stemme kan nu berette om, hvordan de autonome overfaldt to politikere, der ville deltage i festen.

 

På Facebook havde flere sider i januar 2018, herunder arrangørerne “Revolutionære Antifascister”, annonceret for en offentlig fest i Ungdomshuset på Dortheavej 61 i København. Det fremgik af invitationen, at det var en offentlig begivenhed, hvor flere musikbands skulle spille. Det fremgik også, at der skulle betales entre 50 kr., og at man som gæst kunne købe drinks for 15 kr.

Denne fest var ikke arrangeret af “Ungdomshuset”, men derimod af nogen, der kaldte sig “Revolutionære Antifascister”. Denne betegnelse dækker ikke over nogen anerkendt forening eller anden juridisk person, men kilder i miljøet fortæller til Frihedens Stemme, at betegnelsen ofte benyttes for særdeles løst organiserede voldskriminelle, der begår overfald mod sagesløse og mod politiet. Der skulle efter sigende være tale om voldskriminelle autonome, som synes, at grupperingen “Antifascistisk Aktion” er for mild i sin vold mod sagesløse.

På Facebook inviterer “Revolutionære Antifascister” til fest

Partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, ankom derfor cirka kl. 21.10 lørdag den 20. januar 2018 med ungdomspolitikeren Ronnie Haakansson og to livvagter til Ungdomshuset, idet han gerne ville deltage i den offentlige fest.

Indgangen til festen foregik gennem bagindgangen til Ungdomshuset, og idet Rasmus Paludan bevægede sig fra Tomsgårdsvej var det tydeligt, at festen var i gang, idet han kunne se adskillige gæster bliver lukket ind. Da Rasmus Paludan var få meter fra gitterlågen blev den smækket i og låst.

En maskeret sortklædt mand med briller hvæsede fra indersiden: “Huset er lukket!”

Rasmus Paludan svarede, at det var en absurd påstand, da der var indkaldt til
offentlig fest (entre 50 kr. og drinks for 15 kr.).

Ved siden af den sortklædte, maskerede og hvæsende mand var cirka 8 andre maskerede og sortklædte mænd.

Den sortklædte mand ændrede nu mening og sagde, at huset ikke var lukket, men at Rasmus Paludan ikke kunne komme ind. Paludan bad om en begrundelse for det, men det kunne han ikke få. Til gengæld begyndte den sortklædte mand og flere af hans medgerningsmænd at overfuse Paludan med ringeagtsytringer af en karakter, som ifølge Paludan var ubehagelige verbalt og desto mindre egnet til gengivelse på skrift. Rasmus Paludan fortæller, at den af de sortklædte udviste adfærd er en strafbar overtrædelse af restaurationslovens § 32, stk. 1.

Den maskerede mand sagde nu, at Rasmus Paludan skulle smutte, for ellers “ringer jeg efter nogen!”. Paludan spurgte ham, hvem han ville ringe efter, hvortil han svarede: “Det får du nok at se!” På intet tidspunkt stod
Paludan på Ungdomshusets matrikel, og han oplyser til Frihedens Stemme, at han derfor ingen anledning fandt til at følge ordrer fra en maskeret mand, der ikke ville identificere sig.

Paludan spurgte den sortklædte, om han var vagt og hvilket firma, han arbejdede for. Han sagde, at han arbejde for det firma, der hedder “FUCK DIG!”

På dette tidspunkt kontaktede Rasmus Paludan per telefon Københavns Politi og oplyste, at han ulovligt var blevet nægtet adgang til et arrangement med offentlig adgang.

Der havde nu udviklet sig en større forsamling uden for lågen, fordi den låste låge jo også forhindrede andre unge gæster i at komme ind. De tilkomne gæster var primært i aldersgruppen 14-17 år. Dette gav naturligvis også, henset til den menneskelige natur, god mening, fordi der ikke var nogen som helst alderskontrol hverken ved servering eller entre til området. Dette kunne iagttages gennem gitteret ind til gården, hvor meget af festen foregik. Den manglende alderskontrol sammenholdt med servering af stærk alkohol for 15 kr. gjorde naturligvis, at mindreårige fra hele byen havde besluttet sig for at tage til denne fest.

Rasmus Paludan fortæller til Frihedens Stemme, at han sagde til de andre ventende gæster, at selvom han og hans selskab for nærværende ikke måtte komme ind, så skulle det ikke forhindre andre i at komme ind. Dette
skabte glæde hos de ventende unge mennesker, men de maskerede gerningsmænd på den anden side af gitterlågen var ikke tilfredse og de ytrede til de unge gæster, at de ikke ville lukke dem ind, før de unge havde fjernet Paludan og følge. Dette var de unge gæster, som var berusede og i festhumør, ikke indstillet på.

Der skete herefter det, at gitterlågen blev åbnet og cirka 10 maskerede sortklædte gerningsmænd løb ud i retning mod Rasmus Paludan, mens de overdyngede ham med trusler. Paludan trak sig derfor baglæns, mens Paludans to livvagter og Ronnie Haakansson måtte gå foran. Gerningsmændene truede og skubbede nu vagterne og truede i særdeleshed Rasmus Paludan. Gerningsmændene var så mange, så voldsintensive og tæt på Paludan (cirka 2 meter), at han så sig nødsaget til at alarmere Københavns Politi om det igangværende overfald.

Hvad der imidlertid var langt mere effektivt var, at Rasmus Paludan nogle minutter senere aktiverede videooptagelsen på min mobiltelefon og telefonens lys. Det havde den effekt, at gerningsmændene inden for få sekunder fortrak gennem gitterlågen. At få deres angreb dokumenteret på film var åbenbart meget uønsket, hvilket generelt gælder for
kriminelle: de ønsker ikke, at man filmer deres kriminalitet.

Pludselig overfaldt nogen fra Ungdomshuset Rasmus Paludan og hans følge med en udefinerbar væske, som blev kastet fra en (stor) spand eller balje. Da Paludan stod bagerst blev han alene gennemblødt på sko og strømper, mens
det gik betydeligt mere ud over de andre tre. Der kom mange henrykte råb inde fra Ungdomshuset gård. Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at overfald med større mængder væske efter retspraksis er simpel vold, jf. straffelovens § 244.

Nu fremsatte den maskerede gerningsmand verbalt det “fantastiske tilbud”, at Rasmus Paludan og hans følge alligevel gerne måtte komme ind til festen. Dog var betingelsen, at de skulle komme ind enkeltvis.

Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at det derfor er åbenlyst, at der ikke var grundlag for at nægte ham adgang til festen. Imidlertid havde han ikke tænkt sig frivilligt at blive overfaldet af de 10 maskerede voldskriminelle, som stod parat på den anden side af gitterlågen, så han tog ikke imod tilbuddet om at gå ind uden sine livvagter.

Politiet kom til sidst til stedet og Rasmus Paludan kunne derefter sikkert bevæge sig væk fra området. Dette jublede de autonome over.

Rasmus Paludan oplyser til Frihedens Stemme, at han har anmeldt overfaldet med væske til Københavns Politi.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra de maskerede autonome eller fra grupperingen “Revolutionære Antifascister”.

Frihedens Stemme vil følge sagen, idet Rasmus Paludan har oplyst, at han har rettet henvendelse både til Bevillingsnævnet og til Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) omkring de mange begåede kriminelle forhold.

Anklager hemmeligholder etnicitet på 18-årig fængslet for voldtægt

En 18-årig mand blev i dag lørdag den 13. januar 2018 varetægtsfængslet ved Retten i Aalborg sigtet for voldtægt på en 19-årig norsk kvinde, der fandt sted nytårsnat ved havnefronten i Aalborg. Det skriver Ritzau.

Anklager Morten Sønderby oplyser til Nordjyske, at manden nægter sig skyldig i voldtægten. Han har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.

Frihedens Stemme har talt med vagtchefen hos Nordjyllands Politi, fordi vi gerne vil vide, hvilken etnisk oprindelse den fængslede 18-årige har.

Vagtchefen meddelte os, at anklager Morten Sønderby så vel som sagens efterforskere ikke har yderligere oplysninger om den 18-årige mand. Udover, at han er en 18-årig mand.

Vagtchefen bekræftede, at politikredsen naturligvis var bekendt med den sigtedes etnicitet.

Frihedens Stemme vil fortsat forsøge at indhente en kommentar fra anklager Morten Sønderby, fordi vi gerne vil spørge ham, hvorfor han ikke vil fortælle offentligheden, hvilken etnisk oprindelse den sigtede 18-årige gerningsmand har. Især taget i betragtning, at han åbenbart gerne oplyser, at offeret var en 19-årig kvinde fra Norge.

Partiet Stram Kurs anlægger sag mod Facebook

Frihedens Stemme er blevet gjort opmærksom på en Top 20-liste, som partiet Stram Kurs har offentliggjort på sin hjemmeside. Listen blev også offentliggjort på Facebook, men Stram Kurs oplyser, at Facebook i strid med den brugeraftale, der regulerer reglerne på Facebook, har fjernet listen og suspenderet partileder Rasmus Paludans konto. Dette medførte, at Stram Kurs i dag har anlagt sag mod Facebook ved Københavns Byret.

Partileder Rasmus Paludan udtaler: “Facebook har skrevet nogle “fællesskabsregler”, som man skal overholde som bruger. Imidlertid overholder Facebook på ingen måde selv disse reglerne. I stedet fjerner Facebook opslag, som de politisk er uenige med. Fx højreorienterede og patriotiske opslag. Til gengæld får chikane og trusler fra autonome, samfundstabere og venstreekstremister lov at blive stående, selvom disse opslag åbenlyst overtræder fællesskabsreglerne. Derfor vil vi nu lade retten vurdere, om Facebook overholder reglerne. Det kan vi nemlig se, at de ikke gør. De fleste folk finder sig bare i den totalitære adfærd fra Facebook, fordi folk anser sig magtesløse.”

Til dokumentation viser Frihedens Stemme her den omtalte Top 20-liste over personer, som Stram Kurs ønsker udsendt fra Danmark.