Mellemfolkelig Sammenblanding

Mellemfolkeligt Samvirke har i morgen kl. 14 ved Christiansborg arrangeret en demonstration, der finder sted, mens Folketinget debatterer et borgerforslag om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. Blandt talerne til demonstrationen er bl.a. forfatter Carsten Jensen, en af forslagets stillere. Blandt stillerne er også formand for Refugees Welcome Michala Clante Bendixen og venligboen Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

Argumentationen for lovforslaget er en illustration af, hvordan empati uden konsekvenstænkning gør mere skade end gavn: ”Vi løser ikke flygtningekrisen ved at begrænse adgangen til asyl og fokusere på at hjælpe i nærområderne … Nærområderne løser heller ikke problemet ved at få en pose penge fra Danmark. De store mængder af flygtninge har brug for jobs, uddannelse og boliger – noget, som de pågældende lande i forvejen har stor mangel på. Derfor er der brug for at vi både støtter nærområderne og modtager flere flygtninge i Danmark.”

Forslagsstillernes ”løsning” på problemet, med henvisning til Gammeltoft-Hansen Juniors bog Sådan løser vi flygtningekrisen (så er ekspertstøtten sikret…), har intet med ly til personligt forfulgte at gøre, men gør overbefolkede ulandes generelle behov til Danmarks problem. Et bundløst kar, således har Syrien cirka tidoblet sin befolkning på 100 år, og Afrika står nu med en lignende demografi. Så vist tragisk, men borgerforslaget er jo uhyggelig kortsynet og inviterer til yderligere tragedier, vigtigst for egne landsmænd, men sandelig også for migranter, der lokkes på farlig færd hertil.

Generelt er argumentationen for forslaget fantastisk: ”De enorme pengesummer som flygtninge hvert år betaler for at kunne bevæge sig, har skabt et innovationskapløb mellem menneskesmuglere og grænsevagter. Rent økonomisk er den øgede grænsekontrol med til at skabe dette marked, og mere kontrol driver derfor kun profitten opad.” Samme logik gælder jo enhver ordenshåndhævelse. Politi og forbrydere er i et evigt våben- eller snuhedskapløb, men hvad ville resultatet mon blive, hvis politiet derfor bare gav op?

Forslaget har ikke de store chancer i tinget, men at det overhovedet kan samle underskrifter nok, modsat så mange langt klogere forslag, viser jo, at uhyggeligt mange landsmænd har travlt med at grave en fællesgrav til os alle, med en sær, totalt mangel på de større perspektiver, som samme segment ellers dyrker ud i det absurde i klimaspørgsmål. Men Gud mildner desværre ikke luften for de klippede får, lige så lidt som de danske får, der i morgen samles i Rigsdagsgården, får en mildere behandling end andre vantro i tilfælde af en masseindvandring for fuld udblæsning.

4 Kommentarer på "Mellemfolkelig Sammenblanding"

 1. Tyskland får nu endelig en ny regering: Den såkaldte ‘Ampel Koalition'(trafiklysregering).
  Det bliver en videreførelse af Mutti-Merkels (Wir schaffen das ‘nicht’) katastrofale migrations-/indvandringspolitik igennem de senere år.
  Følgende er ‘sakset’ fra DKA:
  Fremover får migranter får meget lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab
  – Man lader migranter, der er kommet til Tyskland for at forsøge at få asyl, blive i landet – selv om de ikke lever op til de gældende regler for asyl.
  – Unge migranter (under 27 år), der allerede opholder sig i Tyskland, skal efter tre år opnå ret til at blive i landet.
  – Folk på såkaldt tålt ophold – typisk krigsflygtninge – der pr. 1. januar i år har opholdet sig fem år i Tyskland, skal også have ret til permanent ophold i landet.
  – Kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, skal frem over ikke bare have hjælp. De skal ligefrem have ret til permanent opholdstilladelse. Hvis de ikke kan vise nogen brugbare papirer, skal det ikke stå i vejen for dem. De skal bare aflægge ed på, at deres oplysninger er rigtige!
  – De tre regeringspartier proklamerer, at de vil skabe et nyt system for statsborgerskab. Man vil give mulighed for at have statsborgerskab i flere lande – altså typisk både i oprindelseslandet og Tyskland. Det skal også gøres lettere at opnå tysk statsborgerskab.
  – Migranter skal således kunne opnå tysk statsborgerskab efter bare fem års ophold i landet. Hvis man skønnes at have gjort sig ekstra anstrengelser for at blive integreret, kan denne periode ligefrem sættes ned til tre år.
  – Hvis den ny regerings plan bliver gennemført, vil Tyskland formentlig snart være det vestlige land, hvor indvandrere hurtigst kan opnå statsborgerskab, skriver avisen Die Welt.
  — En NY ladeport for ukontrolleret indvandring til Europa —

  https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235265034/SPD-Gruene-FDP-Ampel-will-Deutschland-fuer-Migranten-noch-attraktiver-machen.html
  https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/wer-sich-wo-durchgesetzt-hat-der-deutschland-plan-der-ampel-78344318.bild.html#remId=1586700261724370348

 2. De mennesker er simpelthen ikke tilfredse før landet er “trygt” afleveret til muslimer og afrikanere og danskerne i hundredetusindevis har søgt mod Polen, Ungarn og andre østlande..

 3. Tyskland får nu endelig en ny tre parti regering: Den såkaldte ‘Ampel Koalition'(trafiklysregering). Så kan man jo selv ud fra trafiklysets farve: Rød, gul eller grøn have sine egen overbevisning om hvilken farve deres migrations politik den signalerer…
  Det bliver en endda en udvidelse og mere vidtgående politik af Mutti-Merkels (Wir schaffen das ‘nicht’) katastrofale migrations-/indvandringspolitik igennem de senere år.
  Følgende er ‘sakset’ fra DKA:
  Fremover får migranter får meget lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab
  – Man lader migranter, der er kommet til Tyskland for at forsøge at få asyl, blive i landet – selv om de ikke lever op til de gældende regler for asyl.
  – Unge migranter (under 27 år), der allerede opholder sig i Tyskland, skal efter tre år opnå ret til at blive i landet.
  – Folk på såkaldt tålt ophold – typisk krigsflygtninge – der pr. 1. januar i år har opholdet sig fem år i Tyskland, skal også have ret til permanent ophold i landet.
  – Kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, skal frem over ikke bare have hjælp. De skal ligefrem have ret til permanent opholdstilladelse. Hvis de ikke kan vise nogen brugbare papirer, skal det ikke stå i vejen for dem. De skal bare aflægge ed på, at deres oplysninger er rigtige!
  – De tre regeringspartier proklamerer, at de vil skabe et nyt system for statsborgerskab. Man vil give mulighed for at have statsborgerskab i flere lande – altså typisk både i oprindelseslandet og Tyskland. Det skal også gøres lettere at opnå tysk statsborgerskab.
  – Migranter skal således kunne opnå tysk statsborgerskab efter bare fem års ophold i landet. Hvis man skønnes at have gjort sig ekstra anstrengelser for at blive integreret, kan denne periode ligefrem sættes ned til tre år.
  – Hvis den ny regerings plan bliver gennemført, vil Tyskland formentlig snart være det vestlige land, hvor indvandrere hurtigst kan opnå statsborgerskab, skriver avisen Die Welt torsdag d. 25/11 – So will die Ampel Deutschland für Migranten noch attraktiver machen.
  — En NY ladeport for ukontrolleret og illegal indvandring til Europa —

  • Ja, “som sædvanlig”, fristes man til at sige, så trækker Tyskland Europa ned i den forkerte retning. Hvis de gør alvor af deres planer, så vil Tyskland ikke bare fortsætte som en stor destabiliserende faktor her på kontinentet; de vil muligvis komme i skarp konflikt med adskillige af deres nabolande, som ikke ønsker nye millioner af muslimske indvandrere til deres lande, når Tyskland prøver at “afsætte” dem til os andre.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.