Vilje til modstand?

Alene at tro på teorien om befolkningsudskiftning kan føre til vold og had, lyder den geniale konklusion i ny ”forskning”. Jamen Flammen og Citronen troede også på, at Danmark var uretmæssigt besat af tyskerne, med voldsomme resultater. Eller for straks at sammenfatte: Gennem hele verdenshistorien har folk, der har set sig trængt på eget område, reageret med det, der i dag ganske piget kaldes ”vold og had”. Fydaføj, rotten er et ondsindet dyr: Når man angriber den, forsvarer den sig…

Som regel ender en debat i pindehuggeri om ordvalget, og man kan for min skyld gerne bruge et andet ord end befolkningsudskiftning. Der var også en fremmeddebat, før dette ord kom på banen. Det afgørende er, at det virkeligt historisk usædvanlige må siges at være, at en meget stor del af befolkningen simpelthen benægter en exceptionelt stor indvandring af vildtfremmede samt dennes konsekvenser. Teorien om masseindvandringen som en bagatel kræver en større bevisbyrde end teorien om en befolkningsudskiftning – skulle man tro, ud fra de nøgne tal på området, igen i historisk perspektiv.

Så her straks ti år efter Breivik må man, igen-igen i historisk perspektiv, undre sig over, hvor ”eksemplarisk” europæerne siden har opført sig (trods de mange manende pegefingre om en kritisk debats konsekvenser). Det samme kan man ikke sige om indvandrerne, statistisk set. Selv de mest vrede europæere ved åbenbart oftest, at vold vil være kontraproduktiv. Dog er der psykologisk også grund til at nære bekymring for mennesker, der aldrig slår igen, når de bliver angrebet. For ikke at nævne mennesker, som straks bekymrer sig om modparten, når deres egne dræbes. Efter at en somalier i sidste måned havde dræbt tre kvinder i Würzburg, manede byens borgmester Christian Schuchardt (CSU) således, typisk for vor ”elite”, til besindelse om ikke at generalisere: ”For hvordan ville du have det i dag som udlænding i vores by?”

Det er jo nok ubehageligt at være en fredelig eksotisk fremmed i en by, der plages af fremmedvold, men i mange tyske storbyer er balancen tippet til, at de eksotiske dominerer gadebilledet og statistisk også dominerer i de yngre generationer, altså snart generelt. Allerede nu kan en europæer føle sig ganske ensom disse steder, og de mange mørkes spørgsmål på billedet til den ene blege i Tyskland, ”Hvor kommer du fra?”, behøver ikke vente til 2030.

Men hvor mange ledende vesteuropæiske politikere vil mon mane de mørke til tolerance over for de uddøende blege, når minoritet og majoritet er byttet om i store områder? Europæere, der da af forståelige grunde kan finde på at opføre sig som visse somaliere i dag i Europa, vil så møde mindre forståelse end disse. Blive genstand for udbredt vold og had, fordi langt de fleste opførte sig for pænt for længe. Vel at mærke kan sværdet kun blive aktuelt, fordi alt for få i tide viste modstandsvilje tilmed i stemmeboksens omkostningsfrie anonymitet.

3 Kommentarer på "Vilje til modstand?"

 1. https://da.gatestoneinstitute.org/
  Få Kina til at betale for coronapandemien
  Selv hvis coronavirus ikke var et biologisk våben i begyndelsen, har verden nu tilstrækkelig viden til at konkludere, at det kinesiske styre gjorde det til et sådant.

 2. I stedet for masseindvandring eller befolkningsudskiftning så vil en mere berigtiget semantisk etikette på de kulturelt helt og aldeles fremmede måske snare bære indholdsfortegnelsen – masse-invasion.
  I de efterhånden daglige presseomtaler, og dem der kommer fra andre medier(‘u’-sociale) bare uden et venstreorienteret, eller kulturradikalt, pressefilter sprøjter det jo nærmest ud med den ene mere rædselsfulde ‘nyhed’ omkring vold, lemlæstelser og sågar også med døden til følge imod de indfødte original befolkning i Europa.
  Med rette kunne man jo så stille sig det spørgsmål om hvorvidt de virkelig er så eksotiske alle disse mørkemænd – fremmede kulturberigere ? Såfremt man tildeler det eksotiske et positivt skær udi det fremmedes væsen…Jeg vil nu nok nærmere kalde deres iboende adfærd og opførsel for voldsdominerende set ud fra det faktum at mange af dem migrerer eller nærmere invaderer Europa fra lande hvor stamme-og-klankultur er den fremherskende ‘mis’kultur…

 3. Al tro på nogetsomhelst kan føre til vold og mord, kan man med rette- og brug af coronarestriktionslogik- hævde. Derfor vil det i fremtiden være nødvendigt at kun udvalgte, verificerede og autoriserede mennesker må udtale sig, da den generelle befolkning har misbrugt deres ytringsfriheds-mandat.
  Det medfører også at Frihedens Stemme hermed meddeles lukket fra den 1.august 2021, da kommentarerne på denne side ikke er verificerede og autoriserede. En ansøgning om verifikation og autorisation kan dog indsendes til Pressenævnet og kræver en optagelsesprøve, hvor redaktøren skal redegøre for sidens diversitetsmål, klimapåvirkning og klimaplan, antiracismeprogram og plan for fact checks. Såfremt Pressenævnet herefter finder at Frihedens Stemme lever op til kravene, kan siden genåbnes i den nye form. Dette kræver ansættelse af en presseofficer, der løbende kontrollerer at siden bliver ved med at leve op til den nye standard. Presseofficeren aflønnes af siden selv og koster kr 1.755.000 årligt.

  Et scenario som dette tror jeg faktisk ikke engang at den almindelige dansker ville kunne se det odiøse i. Folk er fuldstændigt indstillet på en totalitær fremtid og er bare ligeglade/glade.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.