Manglende svar efter en generation

Det falder mig netop i øjnene, hvor grundigt regnskab man (med rette) opstiller for udgifterne til beslutningen i november om at dræbe de danske mink. I alt 20 milliarder kroner nås der op på, med alt fra aflivning og rengøring til erstatninger, jord og kalk.

Her kan man få det hele med, som det sig hør og bør (dog uden afledte/indirekte samfundstab på sigt). Nu er det omvendt præcis 30 år siden, at Den Danske Forenings blad Danskeren efterlyste en fuldstændig statistik om indvandrerne i Danmark, herunder udgifterne til dem. I anledning af en officiel betænkning om bedre statistik på området.

Dengang lovede betænkningen, at det kunne vare op til ti år, før man kunne have en fuldstændig opgørelse af ”hele bestanden” af flygtninge og indvandrere. Nu er der så gået tre gange ti år, og ifølge Danmarks Statistik er man stadig af ”dansk oprindelse”, hvis man har bare én forælder, der er født i landet og har statsborgerskab – et kriterium der opfyldes af en efterhånden enorm mængde reelt fremmedkulturelle.

Dertil kommer, at de ”samlede udgifter” til fremmede i landet jo slet ikke er de samlede udgifter, som påpeget i teksten fra Danskeren ovenfor (se også s. 3-4 i linket til bladet). Det er flere årtier siden, at uafhængige svenske økonomer kom frem til en årlig udgift til fremmede i Sverige på flere hundrede milliarder, og vor egen cand. oecon. Ebbe Vig kom frem til en relativt lignende størrelse for Danmark, men myndighederne har aldrig værdiget ham svar.

Kort sagt fægter debatten stadig i blinde, vel at mærke den del af debatten, der erkender, at det officielle fremmedsegment kun er toppen af isbjerget af det virkelige, med den store usynlige del under vandet bestående af papirdanskere, der belaster samfundet i en målestok, ingen aner, og de ”ansvarlige” ikke vil ane, fordi de har defineret det ud af virkeligheden.

3 Kommentarer på "Manglende svar efter en generation"

 1. Og de tal, der allernådigst er “sluppet ud” på dette område, er særdeles ufuldstændige. Det “berømte” tal på 34 mia kr årligt, som benyttes af politikere fra begge lejre, ekskluderer en utal af afledte udgifter i forbindelse med masseindvandringen, som burde have været INkluderet.
  Antallet af- skal vi kalde det “kulturfremmede”- her i landet har vel efterhånden også nået det kritiske stadie forlængst. Når jeg går en tur gennem København idag, så er bybilledet ikke specielt præget af det, som msn kan kalde “etniske danskere” og undrer mig over, hvor danskerne blev af. Og det lader til at gå igen i resten af samfundet. Når msn f.eks. ser på et hvilket som helst fodboldhold, inklusive både det danske og især midteuropæiske landshold, apropos det tilstundende EM (med undtagelse af østlandene), så tænker man uundgåeligt “Gider hvide mennesker ikke spille fodbold mere?”..
  I løbet af én generation har den herskende klasse forvandlet Europa fra et homogent, hvidt kontinent til et broget sammensurium af racer, og især kulturer, der ikke ligefrem har let ved at sameksistere, hvis vi nu skal formulere det på den diskrete måde.. Coudenhove-Kalergi har ikke levet forgæves, må man sige. En mand, hvis plan var så ekstremistisk og vidtgåendei forhold til Hitlers, at selv “føreren” måtte tage afstand fra dens brutalitet og åbenlyse perversitet..

 2. Justitsministeriets område,inkl. politiet, koster omkring 18-20 mio. årligt. Skal vi gætte på at halvdelen af beløbet kunne undværes hvis vi ikke havde problemer med indvandringen?

 3. De réelle udgifter (altsammen i både direkte og indirekte udgifter) er der vel kun nogle ganske få nationalt sindede og faktaduelige økonomer og regnskabskyndige udi hele det fremmed ‘segments’ udgifter der har et slag på tærsklen omkring dette réelle ‘tal’.
  Men det kommer nok aldrig ud i sin sande talværdi, for så ville der lyde mere end et ramaskrig i store dele af den dansk-etniske del af befolkningen i Danmark.
  Men ja hvis der kun skal én forælder er født i dk og har dansk statsborgerskab.
  Og ja, hvis man var genopstået fra de døde, efter at have ligget trygt og godt i graven, så ville man uden tvivl få et granat-chok hvis man gik en tur på strøget i en større dansk provinsby, eller bare mindre by. For slet ikke at tale om centrum af hovedstaden og så den nuværende befolkningssammensætning.
  De samlede udgifter pga. af alle de fremmede i landet, kunne vel sagtens ramme 100 milliarder kroner – eller sågar mere – alt indbefattet…der er eksorbitant mange ubekendte faktorer hva’ dette ‘identitets-regnskab’ angår…

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.