Islamofobi-industrien afklædt

En glimrende gennemgang af, hvordan Vesten selv har indbudt til islamiseringen og givet sig selv mundkurv på i kritikken af den. I nærværende bog gives et faktamættet overblik (læs den selv!) kombineret med erkendelse af demokratiers grundlæggende problem, nemlig at de tøver længst muligt med at tage sig af ubehagelige problemer, og så kan det meget vel være for sent, eller prisen for at komme tilbage i sikre rammer bliver uhyggelig høj.

Med fyldige kildehenvisninger (og en litteraturliste på 64 sider) fremgår det ikke mindst, hvordan vestlige toppolitikere bedyrer, at islam udmærket kan indpasses i vore demokratier, mens talrige repræsentative muslimske ledere (særlig med base i Vesten) kategorisk benægter det. Hvem er mon den bedste kilde til den ægte islam? Og det beskrives, hvordan muslimske ”tænketanke” og bevægelser (paradoksalt nok) har modelleret deres tilgang i Vesten efter LGBT-bevægelsers taktik og er lykkedes med at få gjort kritik synonym med en ”fobi”, ligesom homofobi osv.

Denne dagsorden er de fleste vestlige ledere og verdensledere hoppet med på. Således advarede daværende FN-generalsekretær Kofi Annan i 2004 på en konference betitlet ”Confronting Islamophobia” om ”tiltagende snæversyn”, angreb på islam ”uden rationel grund”. Siden er den slags manifestationer kun mangfoldiggjort, i FN i ledtog med Organisationen for Islamisk Samarbejde. Pakistans FN-ambassadør har typisk kaldt islamofobi ”den hyppigste form for racisme”, dog Bederman dokumenterer den relativt betydeligt større forfølgelse af jøder og kristne, med muslimer som gerningsmænd. Skønt dét får langt mindre PR. Ligesom næsten ingen, når andre religioner kritiseres, taler om fx ”hindufobi”. Kun islam er det blevet odiøst at udsætte for kritisk søgelys,

Ser man på definitionerne af islamofobi, er de ikke entydige, men omfatter, at man ser islam som ”anderledes”, ”underlegen”, ”barbarisk”, ”primitiv”, ”sexistisk”, ”voldelig”, ”truende” etc. Der kan i konkrete tilfælde argumenteres rationelt for hver opfattelse, men kritikeres opfattelse vil typisk bare afvises som fobisk, og fokus kommer på budbringeren i stedet for budskabet, og vedkommende kan kriminaliseres og være i fare, karrieremæssigt og bogstaveligt. Galt er det jo angiveligt også, hvis muslimer udsættes for negativ særbehandling, fordi de anses for en større sikkerhedstrussel end andre, skønt der er belæg for det. Frygten for anklager m.m. fører så reelt til positiv særbehandling, muslimer pakkes ind i vat, og deres ønsker om moskeer, ”kulturcentre” o.lign. vil man nødig afvise.

Bederman gennemgår et fyldigt udpluk af myriaderne af muslimske organisationer i Vesten. De ser tit umiddelbart tilforladelige ud, men er oftest frontorganisationer for mere ekstreme og velkendte grupper som Det Muslimske Broderskab eller islamiske stater. Og dog har disse organisationer et tæt samarbejde med fx Europaparlamentet, Europa-kommissionen, Europarådet, Organisationen for Europæisk Samarbejde m.fl. Og de rige islamiske stater giver store bidrag til universiteter i Vesten, på hvis kurser man så kun hører om angiveligt positive sider af islam. ”Vestlige akademier bliver som koranskoler.” Omvendt modtager islamiske lobbyorganisationer i Vesten også stor støtte fra firmaer her, fx Council on American-Islamic Relations har modtaget store beløb fra en fond grundlagt af software-firmaer i Silicon Valley med bl.a. Facebook-grundlægger Zuckerberg som vigtig bidragyder.

I bogen gennemgås i et særligt kapitel sharia-bankvæsenet, som spiller en stadig større rolle også i Vesten, sammenfiltret med ledende finansielle institutioner her. Rationalet er at få en islamisk økonomisk udvikling upåvirket af kulturel globalisering. Mod slutningen af bogen kommer Bederman også ind på islams principielle karakteristika, såsom dens megen snak om ”fred”, men i islamisk optik er der her som bekendt kun tale om fred på islams betingelser, underkastelse. Indtil da krig. Og i denne, der antager mange former, støttes islam af Vestens egne myndigheder. Således da ledende muslimer i 2009 fik Elisabeth Sabaditsch-Wolff dømt ved en østrigsk domstol, fordi hun ved et privat seminar havde antydet, at ”profeten” Muhamed var pædofil. Hun appellerede til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der dog afviste hende. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sikrer ikke islamkritikeres ytringsfrihed.

Det eneste lyspunkt fra læsningen af denne vigtige (men sparsomt omtalte) bog er, at jeg lånte den fra Folketingets Bibliotek. Medlemmerne dér har altså ingen undskyldning for at være uvidende om forholdene, men derfra er der som bekendt langt til handling, som også bliver vanskelig på flere måder. Godhedsindustriens succes var første skridt på vejen mod Danmarks ødelæggelse, islamofobi-industriens succes det næste.

Diane Weber Bederman:

The #IslamophobiaIndustry:

The Insidious Infiltration of Islam into the West.

Canadian Centre for the Study of Extremism (CCSE), 2021. 378 sider.

5 Kommentarer på "Islamofobi-industrien afklædt"

 1. Problemet idag er at uanset afsløringernes omfang af den åbenlyse orientering henimod mere og mere islam og mere og mere sharia, som ses internationalt, så fortsætter udviklingen ufortrødent. OIC er blevet ekstremt magtfuld, senest har de influeret bl.a. det danske Folketing til at indføre koranfredningslove, og den generelle udvikling ræser afsted mod mere islam og mindre af alt andet. FN har længe nærmest været en islamisk kamporganisation, med en fuldstændig ubegrænset og uhæmmet hadsk politik mod især Israel- vel at mærke støttet af de fleste vestlige lande(!)- og dette mere og mere totalitært dominerede FN, med den dybt Israel-hadske Guterres i spidsen, har især haft en fremtrædende rolle i den såkaldte “kamp mod islamofobi”. FN, som det eksisterer idag, er et kæmpe aktiv for de muslimske lande, som herfra kan influere og infiltrere Vesten temmelig massivt. For slet ikke at tale om den støtte, disse kræfter får fra vores “kristne brødre og søstre” i Rusland, Kina og dele af Østeuropa! Putin har gjort sig fine venner med både Iran og andre muslimske stater, der søger Israels og Vestens undergang! Og han kalder sig kristen!
  I USA har islam fået opbygget et fint brohoved, eller rettere sagt flere, med indtil nu flere muslimske kongresmedlemmer, som forøvrigt, uanset hvor vanvittige udtalelser, de kommer med, på mystisk vis uden problemer opnår genvalg i deres respektive delstater, og især på universiteterne, også de store og berømte, lever hadet mod Vesten, og selvfølgelig især Israel, i bedste velgående, med store pro-palæstinensiske demonstrationer og en daglig stemning af intimidering og hetz mod jødiske studerende! Det samme kan forøvrigt i høj grad siges om danske uddannelsesinstitutioner, men her har vi jo bare vænnet os til det og mange synes efterhånden at det er så dejligt og eksotisk at støtte “palæstinensernes frihedskamp mod besætterne”. I Aarhus vendte ca 1000 islamisk stat-krigere for nogle år siden hjem fra at slagte og halshugge ikke-muslimer i Mellemøsten. Aarhus Kommune belønnede dem straks med “integrationsindsats” og arbejde i kommunen!

  Store muslimske statssponsorer og firmaer køber sig til uforholdsmæssigt kolossalt stor indflydelse i Vesten og man kan jo bare se, hvor langt muslimerne er nået med deres fuldstændigt løgnagtige propaganda for et fiktivt land, Palæstina, som aldrig har eksisteret som stat, som skal forestille at kæmpe en eksistentiel kamp mod den såkaldte “besætter/kolonisator apartheid-stat” Israel. Ingen gennemskuer bedraget og verdensopinionen ser ud til at være på muslimernes side. Tonsvis af penge bliver sendt til “de lidende civile” i Gaza og andre “palæstinensiske” områder, mens man forsøger at arrangere boykot af Israel og ellers vender det døve øre til, når iranske frontorganisationer angriber landet, som de har gjort i de sidste mange, mange år på nærmest daglig basis, ikke kun 7.oktober i år, med raketter fra Gaza og hverdagsjihad mod jøder inde i selve Israel, for slet ikke at tale om alle de større angreb, der er blevet forpurret af Mossad før 7.oktober i år.

  Ja, det går rigtig godt. For islam. Og intet tyder på at udviklingen vender. Især ikke med de “ledere”, vi har i Vesten i øjeblikket, der virker nøjagtig lige så fjendtligt indstillede overfor deres egen kultur og religiøse judeo-kristne arv, som de mennesker, der invaderer Vesten på daglig basis, og desuden fysisk angriber den.
  Vanviddet stopper ikke før vores såkaldte medborgere og “kristne brødre og søstre” indser at de er i fuld gang med at destruere deres egen arv og kultur og de vestlige principper om frihed og borgerrettigheder, ved at blive ved med at støtte den altødelæggende muslimske migration til Vesten. Og da langt hovedparten af vestlige lande efterhånden enten selv er kørt af sporet eller er blevet infiltreret så meget af anti-friheds-kræfter/totalitære ideologier at de allerede er blevet fuldstændig undergravet, så er udsigterne ikke gode for en tilbagevenden til et civiliseret vestligt samfund som modsvar til de enten islamiske eller andre totalitære ideologiers destruktion af menneskelig værdighed og filosofi om frihed, borgerrettigheder og judeo-kristne værdier.
  Dén udvikling skal stoppes. Og det skal helst ske igår! Ellers er resultatet allerede givet.

  • For at ‘fule’, dvs. for at fylde ‘brændstof’ ind i dine antagelser omkring hele den vestlige oikofobisme og dens totale underskud på demografien, så har det tyske parti SPD lige akkurat afholdt deres årlige Partei-Tag. Vel nærmest at sammenligne med Soc.dem årlige kongres i DK.
   Her blev det tydeligvis bekendtgjort at for bare at kunne nå en balancegang i den tyske demografi så vil der være et behov på omkring ca. 400-500.000 nye medborgere i Tyskland i årende fremover. Sukkk !
   Læs: Befolkningsudskiftning af de helt store dimensioner.
   Vi ved jo alle mere eller mindre hvorfra denne ønskede folkemængde i givet fald højst sandsynligt vil komme fra.
   Der er ved at blive vedtaget ved lov at det højest skal tage tre år fra man får asyl til man kan blive tysk statsborger. Og dernæst så venter ‘borger-pengene’ som en stor pull-faktor og en selvforstærkende effekt.
   Det hele foregår lige syd for den danske grænse…
   Jeg behøver vel ikke at komme med svaret…suk suk suk !

   • Fordrukken Taber | 13. december 2023 ved 10:44 |

    Tak for denne info, nordiclux. Særdeles skræmmende at høre, må jeg sige. For nu at sige det mildt.
    “En balancegang i demografien”. Sikke et fantastisk spin-udtryk for intern fordrivelse af den originale tyske befolkning. Folkemord er et andet- og mere passende- udtryk.
    Gad vide om de tyske socialdemokrater selv er klar over, hvor vanvittige og hjernevaskede, de er blevet, både i tale og handlinger? Mainstream er blevet smittet af- og hjernevasket af- venstreekstremisternes infiltration gennem mange årtier og er blevet komplet selvdestruktiv. Der er ingen grænser for ønsket om selvdestruktion af Vesten og dets tidligere principper mere. Selvopholdelsesdriften er væk! Der er kun dødsønsket tilbage.
    Hvad kan man gøre med landsmænd, der har denne holdning? De udgør et massivt flertal i befolkningen og de trækker os andre med ned i hullet! For denne mentalitet dominerer jo også i mainstream i Danmark.
    Oplysning er ikke nok, for uanset hvad så holder alle disse mennesker fast i at deres holdning er den rigtige og at masseindvandringen skal fortsætte. Det er de samme mennesker, der seriøst (og med støtte fra alle de store megafirmaer) mener at “CO2 forbruget” skal sættes voldsomt ned uanset de menneskelige omkostninger- og mange, også mange særdeles indflydelsesrige personer, taler ligefrem for behovet for at “reducere” verdensbefolkningen=massemord, nogle af dem går stadig rundt med mundbind på i fuld offentlighed, også udendørs, for at signalere at de savner den totalitære tid med forbud mod al mulig færdsel i samfundet og stramme restriktionskrav mod individer, “kampen mod racisme”, som er blevet lig med kampen mod hvide mennesker, der modsætter sig befolkningsudskiftningen i Europa og USA, er noget som de går kraftigt ind for, ligesom “Fred i et frit Palæstina”, “Palestine from the river to the sea”=massemord og fordrivelse af jøder fra Israel, og “den grønne omstilling” samt “LGBT-rettigheder” og “abortrettigheder”, som efterhånden er blevet et kodeord til kampen imod heteroseksualitet og imod hvide kvinders evne og ret til at føde børn og på naturligvis rette op på de katastrofalt faldende fødselstal i Vesten.
    Dette er også sjovt nok de ting, som den globalitære elite går ind for. Alle dem, der står og skriger op om disse ting, og opfører sig som om de udgør undergrunden og græsrødderne, har i virkeligheden 100% støtte fra magtstrukturen.
    Spørgsmålet er, hvornår vi når det punkt, hvor folk, som de er flest, kan indse at vi er på vej til et fuldstændigt topmål af destruktiv samfundsmæssig sindssyge. Det er nok der, man skal have sit håb- for i den sidste ende så vil folk helst ikke begå selvmord, når det kommer til stykket og slutningen af vejen. Og sagen er den at vi faktisk efterhånden ER ved at nå slutningen af vejen..

  • En rettelse til min udtalelse om de “1000 fremmedkrigere”, som blev “integreret og fik arbejde i Aarhus Kommune”. Det er naturligvis en kæmpe løgnehistorie fra den højreekstremistiske propagandamaskine her.
   Det rigtige tal er 17. Så der blev “Fordrukken Taber” da godt nok afsløret i en kæmpe løgn. Nu kan alle ånde lettet op og spørgsmålet er om ikke “Fordrukken Taber” bare burde føres bort og henrettes i fred og ro, så vi andre kan slippe for ham.
   Ifølge en nyhedshistorie på DR tekst-TV- som havde deres historie fra Berlingske, i foråret 2019, helt nøjagtigt 4.marts 2019 kl 06.20, så “integrerede” Aarhus Kommune 17 ud af 20 “fremmedkrigere”, der var “kommet hjem” fra væbnet konflikt i løbet af 3 år, og (citat fra artiklen): “Det er i den forbindelse lykkedes Aarhus Kommune at integrere størstedelen af dem i samfundet igen”.
   Er det ikke bare dejligt at høre? Nu kan vi allesammen sætte os ned og drikke kaffe med disse mennesker og høre deres dejlige historier om halshugning af vantro og deres planer for fremtiden for danskerne..
   Og videre, fra artiklen: “17 ud af de 20, som kom retur mellem 2013 og 2015 efter at have kæmpet i Syrien eller Irak, har takket ja til at indgå i et exitprogram. De er alle efterfølgende kommet enten i arbejde eller er under uddannelse. Indsatsen er et samarbejde mellem kommunen og Østjyllands Politi, der blandt andet har inviteret hjemkomne krigere ind til en samtale”.
   Fantastisk. Lad os endelig fortsætte på denne måde. Det er SÅ positivt..
   Fuldstændig hjernedødskriterium.
   Apropos tallet på de 1000. Det var det antal indvandrere/migranter, som de venstreekstreme partier i København fik ansat som SOSU assistenter i Københavns Kommune senere.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.