Dom: Adam Al-Ahmed, Ilias Elouaamari, Dean Rico Ertner og Hadi Said dømt for grov gruppevold

Arkivfoto. Personen på billedet har ingen releation til den omtalte straffesag.
Arkivfoto. Personen på billedet har ingen releation til den omtalte straffesag.

Retten på Frederiksberg har afsagt dom om betinget fængsel til 4 unge voldsmænd

Den 17. februar 2023 blev Adam Al-Ahmed, Ilias Elouaamari, Dean Rico Ertner og Hadi Said hver idømt 60 dages betinget fængsel for et groft gruppeoverfald på en sagesløs person.

De dømte er alle 16 år gamle, men Hadi Said blev dog først 16 år nogle dage efter dommen:

  • 16 år: Adam Al-Ahmed (født 23. september 2006) boende Rundholmen 15, 2720 Vanløse.
  • 16 år: Ilias Elouaamari (født 10. september 2006) boende Klitmøllervej 43, 1.TV, 2720 Vanløse.
  • 16 år: Dean Rico Ertner (født 10. marts 2006) boende Stilledal 44, 1., 2720 Vanløse.
  • 16 år: Hadi Said (født 21. februar 2007) boende Ålekistevej 22, 1.TV, 2720 Vanløse.

Det fremgår af sagen, at de tiltalte alle blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1. Det er den bestemmelse, der bruges vedrørende grov vold.

Den 11. april 2022 ca. kl. 23.30 på Vanløse Station begik de 4 dømte sammen med en 5. medgerningsmand (hvis sag behandles særskilt) et gruppeoverfald på en enkeltperson.

Uhyrligt brutale detaljer: Spark i hovedet, så tænderne flækkede!

  • Offeret blev tildelt skub, slag og spark.
  • Overfaldet medførte, at offeret falder ned på jorden. Mens offeret ligger på jorden sparker en gerningsmand offeret i hovedet. Offeret mister derfor kortvarigt bevidstheden og får flækket flere af sine tænder.
  • Ilias Elouaamari skubbede offeret.
  • Adam Al-Ahmed og Dean Rico Ertner sparkede offeret på kroppen.

Redaktionel politik

Frihedens Stemme har i overensstemmelse med vores politik for retsreportage valgt at offentliggøre navne, fødselsdatoer og adresser på alle dømte.

I alle straffesager, hvor der idømmes fængsel, offentliggør vi navn og fødselsdato på domfældte. Dette gælder også personer under 18 år.

I sager om personfarlig kriminalitet er vores redaktionelle politik, at vi offentliggør adressen på domfældte med mindre helt særlige forhold taler imod. Særlige forhold kan eksempelvis være, at domfældte har en meget begrænset tilknytning til sin adresse.

Vi offentliggør adressen på domfældte af hensyn til offentligheden, så den danske borger kan udvise ekstra forsigtighed og agtpågivenhed, når vedkommende færdes i nærheden.

Ingen udvisning til nogen

Af navnene på de dømte fremgår, at 3 ud af de 4 dømte ikke stammer fra Danmark. Ingen af de dømte blev udvist.

Partileder: De dømte er ikke mennesker

Partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan udtaler som reaktion på dommen:

“Jeg synes, det er vigtigt først og fremmest at slå fast, at modbydelige personer, der sammen groft overfalder en sagesløs, ikke er mennesker. De er noget laverestående. Derfor skal de behandles med mindre værdighed, end man ville behandle mennesker. De har med deres handlinger meldt sig ud af menneskearten. Retssystemet skal behandle alle homo sapiens på samme måde, men vi behøver ikke som samfund betragte dømte gruppeoverfaldsmænd med værdighed. Et retssamfund betyder ikke, at vi skal være milde eller eftergivende over for sådanne.

En dom på 60 dages betinget fængsel er en fornærmelse mod offeret og mod det danske folk.

Mere passende havde været anbringelse på lukket institution, men desværre koster det skatteyderne en formue. Så en billig og acceptabel løsning kan være, at de dømte i 5 år bliver påført fodlænke og i den periode ikke må være uden for hjemmet efter kl. 18.00 dagligt. De dømte skal også pålægges, at de ikke må have kontakt med hinanden eller offeret.

De dømte må i perioden ikke indtage alkohol, tobak eller narkotika.

En overtrædelse af disse vilkår skal medføre en hårdere konsekvens. Det kan fx være, at de skal i fængsel, men da det også er dyrt, så bliver vi nødt til at være kreative! Gamle dages straffe med prygl og gabestok blev jo til dels afskaffet, fordi vi i Danmark havde unge, der opførte sig civiliseret og velopdragent. Der er sket en forandring, så vi må sammen finde ud af, hvordan vi som samfund kan vise vores afsky for disse ikke-mennesker på en måde, som de også selv forstår og fysisk kan mærke.”

Rasmus Paludans udtalelse som reaktion på dommen over Adam Al-Ahmed, Ilias Elouaamari, Dean Rico Ertner og Hadi Said.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.