Københavns Politi: Ingen straffesag mod venstreekstremisterne Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen, der begik hærværk mod Paludan Advokatkontor

I 2019 begik tre venstreekstremister – Marcus Hejgaard Fagerholt, Anton Vagn Lillerup-Rasmussen og Bertram Bruun – hærværk mod Paludan Advokatkontor ApS i Sydhavnen i København, hvor Rasmus Paludan dengang havde sit advokatkontor. Hærværket omfattede blandt andet graffiti med ordlyden ”Fuck Paludan” og ”Vold”. Nu har anklagemyndigheden ved Københavns Politi besluttet at henlægge sagen uden at stille de venstreekstremistiske hærværksmænd til ansvar for deres handlinger.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi skriver i sin afgørelse:

Afgørelse i sagen, hvor I (Paludan Advokatkontor, red.) har anmeldt hærværk


Anklagemyndigheden er nu færdig med at gennemgå sagen, hvor I har anmeldt, at I den 2019 ca. kl.
05.00 var udsat for hærværk, idet flere personer på døren til Paludans advokatkontor, Enghavevej
nr. 166 i København, malede graffiti med ordlyden ”Fuck Paludan” og ”Vold”. Politiet sigtede efterfølgende Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen i sagen.
Vi har besluttet at opgive sigtelsen mod Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn
Lillerup-Rasmussen. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod de pågældende personer.


Baggrunden for vores beslutning


Når anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag mod Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen i sagen, er det fordi, at de pågældende personer er blevet dømt i andre straffesager, siden dette forhold blev begået. Bertram Bruun blev den 24. juni 2022, den 28. januar 2021 og den 4. november 2019 idømt fængselsstraffe i andre straffesager.
Marcus Hejgaard Fagerholdt er ligeledes den 12. april 2021 blevet dømt i en anden straffesag, ligesom Anton Vagn Lillerup-Rasmussen den 22. april 2020 blev idømt en bøde.


Vi vurderer på den baggrund, at Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen ikke vil blive idømt yderligere eller kun ubetydelig straf, hvis de findes skyldig i
denne sag. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om et hærværksforhold, der ville
medføre bødestraf.

Hvis I har spørgsmål


Hvis I har spørgsmål eller gerne vil have forklaret afgørelsen nærmere, er I velkomne til at ringe til
mig på tlf. 2165-0778.


Dette er lovgrundlaget


 Sagen handler om straffelovens § 291, stk. 1 (hærværk).
 Vi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 3, der handler om, at ingen
eller kun ubetydelig straf ville blive idømt, hvis retten fandt Bertram Bruun, Marcus Hejgaard
Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen skyldig i denne sag.


Hvis I har et erstatningskrav


Selvom der ikke bliver nogen straffesag, kan I have et erstatningskrav f.eks. for ødelagte ting. I kan
kontakte jeres forsikringsselskab og høre, om de dækker jeres erstatningskrav.


Endelig kan I selv anlægge en civil retssag mod Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen. Her vil I få rettens hjælp til at få afgjort, om I skal have erstatning
fra den anden part. Det kan I få nærmere oplysninger om hos retten. I kan læse mere på
www.domstol.dk.


Hvis I vil klage


I har mulighed for at klage over vores afgørelse. Hvis I vælger at klage, skal I sende klagen hertil
eller til Statsadvokaten i København, Kampmannsgade 1, 1604 København V.


I kan også sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i København (i e-Boks under Offentlig Myndighed/Stat/Rigspolitiet/Anklagemyndigheden). Fristen for at klage er 4 uger efter, at I har modtaget dette brev. Der er ikke formkrav til klagen.


Klagen behandles af statsadvokaten. Når statsadvokaten har behandlet klagen, vil I høre fra dem.
Hvis statsadvokaten vurderer, at straffesagen skal fortsætte, skal den sigtede have besked inden 2
måneder fra i dag.


Med venlig hilsen


Henrik Lange Blichmann
Advokaturchef


/Josefine Andersen
Anklagerfuldmægtig


Læs om dommerfuldmægtig ved Københavns Byret – Nina Palesa Bonde – der anbefaler muslimer fra Frie Grønne til folketingsvalget

Se også Video: politiker som vill se Rasmus Paludan död talar ut

Læs også Flex Pissing, Claus Carstensen er en nar 

3 Kommentarer på "Københavns Politi: Ingen straffesag mod venstreekstremisterne Bertram Bruun, Marcus Hejgaard Fagerholt og Anton Vagn Lillerup-Rasmussen, der begik hærværk mod Paludan Advokatkontor"

  1. Disse personer går ind for anarki, og bør straffes for lov-sjusk.
    Det er horribelt alt andet.

    Disse personers huse kunne jo udsættes for det samme, og det er selvfølgelig straffrit, i denne sammenhæng.

    Een ting er helt sikkert: Deres politiske ståsted er særdeles tydelig, føj.

  2. lad os brænde Ungdomshuset på Dortheavej ned🔥

  3. Pas på: lad os

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.