Putin og Martin Krasnik – som to dråber vand

Hvad har Ruslands diktator Vladimir Putin og superzionisten Martin Krasnik, der er chefredaktør på Weekendavisen, til fælles? De anklager deres modstandere for at være nazister, så de kan tilrane sig mere magt.

Zionisten Martin Krasnik på besøg i Israel.

I maj 2019 skrev jeg følgende kommentar til Martin Krasniks nazianklager mod Stram Kurs og Rasmus Paludan. Weekendavisen nægtede at bringe kommentaren, der i stedet blev publiceret i Den Korte Avis:

Underlødige nazi-beskyldninger mod Stram Kurs

Af Uwe Max Jensen – folketingskandidat for Stram Kurs i Nordjylland 

Hvis Stram Kurs’ politiske modstandere havde gode argumenter, ville det ikke være nødvendigt at smide nazi-kortet og fordreje vores politik. Politikken findes på vores hjemmeside stramkurs.dk.

Skræmmende og betryggende

Når Stram Kurs gennem valgkampen mødes med nazi-beskyldninger er det både skræmmende og betryggende.

Skræmmende, fordi vores politiske modstandere kynisk saboterer den demokratiske samtale for at fremme egne politiske mål. Skræmmende, fordi de fleste medier, med Weekendavisen i spidsen, giver en masse plads til nazi-anklagerne uden at give Stram Kurs mulighed for at svare med denne kronik. Den slags metoder er ikke særligt demokratiske, hvilket understreger vigtigheden af de nye uafhængige medier som Den Korte Avis. 24Nyt, NewSpeek og Folkets Avis samt nyhedsblogs som Uriasposten og Snaphanen.

Samtidig er nazi-anklagerne betryggende, fordi det viser, at vores modstandere har svært ved at nedargumentere Stram Kurs’ politik på substansen. Desuden bæres beskyldningerne på papirstynde argumenter.

Associationstricks

Det seneste eksempel er Jens Tang Kristensen som i Nordjyske den 27/5 ser ”mange lighedspunkter” mellem Stram Kurs og det italienske parti ’futuristerne’, som opnåede ”politibeskyttelse under deres oplæsningsaftner”, lige som partileder Rasmus Paludan (SK). Dertil kommer, at futuristerne opnåede direkte politisk indflydelse på samfundsudviklingen, … via deres efterfølgende kollektive indlemning i Benito Mussolinis fascistiske parti”, og fra fascisme er der ikke langt til nazisme. Skal man le eller græde over denne associations-logik? Det næste bliver vel, at beskylde danske jøder for at være nazister, fordi synagogen har ’opnået politibeskyttelse’ lige som futuristerne i Italien for snart 100 år siden.

Et andet lighedspunkt skulle være, at ”futuristernes politiske og kunstneriske kamp udført på gadeplan” (lige som Stram Kurs). Med det argument kunne Kristensen også hæfte nazi-kortet på den røde fagbevægelse, feminister og seksuelle minoriteter, når de går på gaden.

Chefredaktør Martin Krasnik bygger i Weekendavisen den 3/5 også sin nazi-anklage på underlødige associationstricks, idet han sammenligner partileder Rasmus Paludans udseende med den danske nazist Frits Clausens og konkluderer: ”Sådan ser danske nazister altså ud.” Krasnik bekender sig åbenbart til den dybt racistiske fordom, at menneskers fysiske fremtoning siger noget om deres værd og sindelag. I Stram Kurs dømmer ikke folk på deres udseende, sådan som Krasnik gør.

Der er afgrundsdybe forskelle på nazismen og Stram Kurs

1. Nazisterne ønskede at skabe et Stortyskland gennem krig. Stram Kurs ønsker et Danmark inden for de eksisterende grænser og at holde landet fri af væbnede konflikter under fjerne himmelstrøg. Stram Kurs er altså mindre militaristisk end mange andre partier på tinge. Ingen nævnt, ingen glemt.

2. Nazisterne havde viljen til magt gennem vold manifesteret ved gadekrigere, voldelige aktionsgrupper, uniformering og militærlignende organisation i fredstid. Stram Kurs tager skarpt afstand fra alt dette og benytter sig udelukkende af fredelige midler til gennemførelsen af partiets politik. På dette punkt er der et åbenlyst sammenfald mellem datidens nazister og nutidens maskerede og sortklædte autonome, som har en nær tilknytning til Enhedslisten.

3. Nazisterne var totalitære antidemokrater og imod individuelle borgerlige frihedsrettigheder herunder ytrings- og forsamlingsfriheden. I stedet skulle individet gennem et stærkt hierarki og lydighed underlægge sig nationens behov i ideologisk og krigerisk øjemed. Familiernes privatsfære og autonomi blev heller ikke respekteret, men tværtimod slået i stykker af børns (de facto) obligatoriske deltagelse i nazistiske ungdomsorganisationer, hvor børnene blev hjernevasket ideologisk til blandt andet at stikke deres forældre, hvis forældrene udtrykte forbudte tanker. I Stram Kurs værner vi tværtimod om demokratiet, familien og individets rettigheder herunder ytrings- og forsamlingsfriheden for alle, der i øvrigt bekender sig hertil. Derfor ønsker Stram Kurs, at personer, der ikke er danske statsborgere og som ikke respekterer vores sekulære demokrati, men i stedet sætter barbarisk sharia-lovgivning højere end dansk lovgivning, rejser tilbage til deres hjem- og oprindelseslande.

4. Nazisterne var socialister (nationalsocialister) med ønske om en maksimalstat med en stærk central statslig kontrol af erhvervslivet og arbejdsmarkedet garneret med store ressourcekrævende magtpolitiske statsprojekter. Også på det punkt er Stram Kurs’ politik stik modsat med ønske om en begrænset stat med markedsøkonomi og maksimal frihed til individet. Hvis man læser Enhedslistens principprogram, vil man også her finde klare paralleller til nazismens socialisme.

5. Nazisterne nærede et stærkt had imod jøder, som havde alt at gøre med jødernes eksistens og intet at gøre med jødernes adfærd. I Stram Kurs beskæftiger vi os overhovedet ikke med menneskeracer. Vi påskønner ubetinget danske jøder som en skattet del af det danske samfund inklusive Krasnik. Desuden støtter vi Israel som et eksempel på et velfungerende demokrati i Mellemøsten omgivet af totalitære fjender på alle sider. Igen er Enhedslisten langt tættere på nazismen med sin evige kritik af Israel samt en morderisk ’forståelse’ for palæstinensernes drømme om Israels udslettelse.

6. Nazisterne så ikke med milde øjne på seksuelle minoriteter, sindslidende og handicappede, men gjorde ofte kort proces mod disse grupper på grusomste vis. På dette punkt er Stram Kurs’ politik også stik modsat, idet vi vil opprioritere indsatsen overfor sindslidende og handicappede. Når det gælder kampen for seksuelle minoriteters rettigheder, gennemførte Stram Kurs en pride gennem Nørrebro, hvor koncentrationen af homohadende og voldsparate personer er højest. Det var der ingen andre, der turde.

Stram Kurs befinder sig på fast demokratisk grund og har intet ønske om at bryde grundloven. Tværtimod er vi glade for grundloven, som den er, fordi den åbner mulighed for at sætte begrænsninger for religionsudøvelse, der strider imod sædeligheden. Det er der andre partier, som er uenige med os i, men det er en helt almindelig forskel, hvad meninger angår, som fint rummes inden for demokratiets spilleregler. Sande anti-nazister burde hellere kaste et kritisk blik på de nazistiske, totalitære og antijødiske træk, som trives i Enhedslisten.

Krasniks logik nedsmelter

Alle ovenstående forskelle affærdiger Krasnik med en bemærkning om, at hvis man skifter ”jøder ud med muslimer, består Paludan til fulde prøven”. Goddag mand økseskaft: ’Præsident Donald Trump har flere jødiske svigerbørn, han har flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem og anerkendt Israels ret til Golan højderne, men hvis man skifter Israel ud med Iran og jøder ud med shiamuslimer, så består Trump til fulde prøven: Trump er en fjende af Israel og bedste kammerat med Irans teokratiske diktatorer, som ønsker Israel tilintetgjort med atomvåben – og er derfor nazist.’ Krasniks logik nedsmelter fuldkommen.

Fordrejelser frem for argumenter

Krasnik gengiver heller ikke Stram Kurs’ politik korrekt: ”For de tilbageværende muslimer i Danmark gælder særlige regler for deres færdsel i det offentlige rum.” Det har aldrig været og bliver aldrig vores politik, men på folkemødet på Bornholm fremførte Stram Kurs et satirisk indslag, hvor Stram Kurs illustrerede, hvordan muslimer behandler ikke-muslimer i muslimske lande. Hvis Krasnik havde gode argumenter, ville han ikke behøve at misrepræsentere vores politik.

Jøder og muslimer er ikke ens

Det kommer også bag på Krasnik, at datidens jøder ikke er som nutidens muslimer: De tyske jøder var ikke markant overrepræsenterede i volds- og kriminalitetsstatistikkerne. De var ikke masseindvandret i løbet af to-tre årtier. De var ikke massive modtagere af overførselsindkomster. De var ikke markant underuddannede og underbeskæftigede i forhold til resten af befolkningen. De udgjorde ikke en terrortrussel så man var nødt til at barrikadere den tyske rigsdag med kampesten. De betragtede ikke egne religiøse love som stående over tysk lov. De afholdt ikke fællesbøn i det offentlige rum så det blokerede for trafikken i myldretiden. De overfaldt ikke politi og brandvæsen. De krævede ikke særbehandling i alle tænkelige sammenhænge. De have heller ikke 56 andre jødiske lande at rejse hjem til. Derimod betragtede datidens jøder Tyskland som deres fædreland, de arbejdede hårdt, betalte skatter og forsørgede af egen lomme de jøder som flygtede til Tyskland fra Stalins rædsler. 

Adfærd afgørende

Hvis nutidens muslimer opførte sig som datidens og nutidens jøder, ville behovet for hjemsendelser være minimalt. Desværre har vi nu tre årtiers erfaring for, at det ikke er tilfældet, hverken for første eller efterfølgende generationer. Den virkelighed forholder vi os til i Stram Kurs i stedet for at lukke øjnene. Behovet for at sende muslimer tilbage til deres hjemlande har intet at gøre med deres eksistens og alt at gøre med deres adfærd.

Stram Kurs’ politik, findes på hjemmesiden stramkurs.dk og på vores YouTube kanal.”



Se også Video om vilken politisk falang som försvarar Rasmus Paludans Koranbränning vid Turkiets ambassad i Stockholm 21 januari 2023

Læs også Dags dato: Konstantinopel faldt til muhamedanerne for 564 år siden 

2 Kommentarer på "Putin og Martin Krasnik – som to dråber vand"

 1. Fremragende svar til Krasnik, Uwe.
  Manden har, som så mange andre magtmennesker, tabt småkagerne og er direkte destruktiv i forhold til hvad der er bedst for både ham selv, det jødiske og det danske samfund. Har dog ingen forhåbning om at dine logiske argumenter finder nogen plads i hans begrænsede hoved. Han lever i en anden virkelighed- og efter min mening i en helt anden- og svunden- tid!

  Martin Krasnik zionist?? 😆😆😆
  Nu er zionist jo et kæmpe plusord i mit hoved- jeg selv er gigant-mega zionist. Det er Krasnik, på trods af at han er jøde, godt nok ikke..
  Israel er en uundværlig del af den vestlige kulturkreds og selve fundamentet for vores religion. Men efter min mening er Krasnik, manden der mest er kendt for sin ekstremt svinske fyring af Ulrik Høy fra Weekendavisen, ikke mere zionist end Yassir Arafat- nemlig slet ikke. Hans holdninger er håbløse og destruktive i forhold til at få løst Mellemøsten-problematikken- som jeg i parentes bemærket har løst forleden med mit forslag om indlemmelse af Israel i NATO (og samtidig eksklusion af Tyrkiet, som jo nærmest agerer fremmed agent og trojansk hest i organisationen).
  Det nuværende magtsegment, inklusive mennesker som Krasnik, holder stædigt fast ved den tro at vi stadig lever i en tid, hvor der er et ufatteligt stort antal slemme højreorienterede nazister alle vegne, som skal bekæmpes.
  I virkeligheden er højreorienterede, som Uwe også kommer ind på i sit fremragende svar til Krasnik, ikke nazister og nazister ikke højreorienterede. Det er noget, som de virkelig totalitære har bildt befolkningerne i de vestlige lande ind igennem de sidste mange årtier, med det mål at få stemplet alle højre- og frihedsorienterede som nazister og dermed kunne genstarte de kommunistiske Gulag arbejds- og dødslejre samt Holodomor-lignende tiltag (f.eks. ved hjælp af klimaevangelismen og “den grønne omstillings”-parolerne, med det formål at få et bedre og renere samfund af lydige socialister.
  Eller som Greta Garbo i rollen som den til Paris udsendte sovjetiske komissær Nina Yakushova, udtaler i 30er filmen “Ninotchka”, om de sovjetiske planer for den russiske befolkning: “There will be fewer, but better Russians”.
  Dét citat er ekstremt aktuelt idag, med faren for virkeliggørelse af de sindssyge planer om global CO2-reduktion.

 2. Putin har i hvertfald delvis ret.
  Der findes Nazister i både Ukraine og Rusland.

  Alt dette kunne være undgået.
  Hvis Demokraterne i USA under Obama havde holdt snitterne for sig selv og IKKE lavet et Statskup i Ukraine Made in USA.
  SE:
  https://leksikon.org/art.php?n=3064
  Scroll ned til 2014 Statskup made in USA
  efter læsning: Tryk på billede 3
  Og der kommer en tubefilm om:

  Azov-Batallionen Skød på deres egne, altså på de mennesker der stemte på at de ville tilhøre Rusland. Donbass
  Og Svoboda
  Er ens med Nazister.

  Vesten og Løgnepresses DR1 og TV2 omtaler dem ikke
  DR har gjort een gang, og det billede der kom frem kunne jeg huske.:

  Dette står lige under billedet!
  “”” Det lykkedes dem ikke at indtage præsidentens administrationsbygning, men de indtog til gengæld Rådhuset og Fagforeningshuset. “””

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.