Nazificeringen af europæeres odelsret

Kritikken af den ungarske premierminister Viktor Orbáns nylige tale, der kaldes en ”nazitale”, som er ”Goebbels værdig”, er endnu et eksempel på, hvordan mainstream gør konkret forsvar af europæernes odelsret identisk med nazisme.

Odelsret – ejendomsretten over slægtens jord – burde være et nøglebegreb i den politiske debat. De europæiske nationer er ophavsfællesskaber, for så vidt som de fleste indbyggere (stadig) historisk har rod i det relative nærområde.

At dette skulle forblive sådan, var indtil for få årtier siden ganske indiskutabelt over hele det politiske spektrum, men hævdes det i dag, at Europa ikke i større grad bør rumme ikke-europæere, drages der som svar med matematisk sikkerhed paralleller til den korte og sagligt irrelevante historiske anormalitet, som var Tyskland 1933-45.

Nogle mener tilmed nu, at Ungarn ikke længere kan være i NATO med en ”nazi” ved magten, men paradokset er jo, at en af de første lederskikkelser i NATO og ledende ikon i krigen mod nazismen, feltmarskal Montgomery, i endnu højere grad end Orbán havde ”nazistiske” holdninger efter aktuelle mainstream-definitioner.

Efter Anden Verdenskrig rejste Montgomery således rundt i Afrika for at planlægge Europas fremtidige håndtering af kontinentet, og for hele Afrika foreslog han et styre som de hvides i Sydafrika, idet afrikaneren efter hans mening er ”en fuldstændig vildmand og helt ude af stand til selv at udvikle landet”. Senere gik han stærkt imod legaliseringen af homoseksualitet i Storbritannien.

Og Montgomery er netop kun ét eksempel på datidens mainstream. I stedet for at kalde Orbáns tale for ”Goebbels værdig”, kunne man mere rammende kalde den Churchill, Roosevelt, Truman, de Gaulle, Stauning eller den svenske statsminister Albin Hansson værdig. Men med velberåd hu bruges i dag over for nationalkonservative notorisk nazismen som parallel.

Det Tredje Rige var rigtignok til det yderste “racistisk”, det moderne udtryk for diskrimination til fordel for eget historiske folk, men det var alle dengang i en mere uideologisk form (altså netop ikke som “isme” og pseudovidenskab, men som en kulturel selvfølge), hvilket passer langt bedre på de fleste indvandringskritikere i dag end nazismen, der afveg på så mange andre måder end blot at stå fast på sit folks odelsret. Seriøse indvandringskritikere er enige om, at nazismens udskejelser er det største problem for moderne nationalt selvforsvar – ikke mindst fordi nazismen uafbrudt misbruges af modparter til at stemple ethvert traditionelt nationalt selvforsvar som nazisme.

Ifølge den begrebsverden, Orbáns kritikere p.t. åbenbarer, var det nazister, der sloges med nazister i Anden Verdenskrig, og det er naturligvis ”gefundenes Fressen” for nazisternes ægte moderne arvtagere, hvis begrebsverden dermed bliver gjort stueren for mange, der med rette er bekymrede over udviklingen. Men der er og bliver trods al forplumring, som gavner røde og brune ideologer, en verden til forskel mellem traditionel hævdelse af europæisk odelsret og dét, Churchill med rette kaldte den mørke middelalders genkomst med raceforfølgelser, religiøs intolerance, fratagelse af ytringsfrihed, individets reduktion til at være en brik i staten, krigskult og opdragelse til aggression og barbari.

Orbáns tale (der linkes til i Berlingskes reportage) står helt klart i Churchills og de andre vestlige lederes tradition, ikke i Hitlers og de andre totalitæres. At nutidens mainstream ikke kan se forskellen, afslører måske mere end noget andet dens egen ideologisering og primitivitet, som på en anden måde end nazismen truer med at lade en ny, mørk middelalder sænke sig over Europa. Stram Kurs’ etnonationalistiske utilitarisme er i øvrigt i dagens Danmark det nærmeste, man kommer en ægte arvtager til De Allieredes holdning i kampen mod sådanne civilisatoriske tilbageskridt.

2 Kommentarer på "Nazificeringen af europæeres odelsret"

 1. Her rammer Neerup-Buhl noget, som er helt centralt for venstreekstremisternes (og andre totalitæres) forsøg på at omvælte de vestlige samfund; bekæmpelsen af fædrelandskærlighed, patriotisme, stolthed over etnisk ophav, stolthed over ens kulturelle og religiøse europæiske ophav, troen på den personlige frihed som basis for et samfunds ve og vel osv; alt dette er det idag lykkedes venstreekstremisternes og deres gode venner i storkapitalen at lægge for had.
  Idag får man lynhurtigt et stempel som “racist” hvis man er glad for at være hvid og ikke synes at det er en ringere race end andre og generelt set ikke synes at europæerne eller danskerne er racister eller har noget, som de konstant skal skamme sig over. Og især hvis man mener at Danmark burde være et land forholdsvis for etniske danskere, med meget begrænset indvandring. Alt dette er et resultat af venstrefløjens eminente arbejde med at undergrave Vesten og indføre totalitære forhold også her. Og hvis man spørger mig, så er de lykkedes ganske fint med det, med flot hjælp fra de “borgerlige”- især fra det konservative højre-segment. Se bare på coronavirus-krisen; en periode, der blev gjort langt, langt værre end den havde behøvet at være pga vestlige regeringers tendens til at regere på autoritær vis, inspireret af især asiatiske kommunistiske etpartistaters “løsningsmodel”.
  Apropos Berlingske; tænk hvis avisens kommentatorer en dag læste Ralf Slot Henriksens “Besat Igen?” og fandt ud af at næsten samtlige af de gamle frihedskæmpere, man interviewer i denne bog, kraftigt advarer mod islam og muslimers indvandring til og indflydelse i det danske samfund og at de i virkeligheden placerer disse på samme niveau som nazisterne- som en invasionsstyrke, der med hjælp fra landsforrædere (og mange tidligere frihedskæmpere ville i den forbindelse nævne Radikale Venstre som det parti, der udgør denne trussel) vil prøve at forvandle Danmark til et islamisk samfund.
  Ville Berlingske på denne baggrund så opfordre til fjernelse af Mindelunden og censur, Berufsverbot og fængselsstraffe anvendt mod modstandsfolkene?.. jeg tænker faktisk at det idag er realistisk.
  Jeg havde en gammel modstandskæmper i familien. Han var bestemt ikke meget for at tale om de nærmere detaljer. Han var selv højrefløjsmenneske og måske havde han en fornemmelse af at socialister, kommunister, politisk korrekte og andre af den slags typer en dag ville prøve at revidere synet på modstandskampen og prøve at få retsforfulgt de højreorienterede frihedskæmper? Et oplagt gæt. Denne formodning kan forøvrigt også ses bekræftet i nyere begivenheder, med visse menneskers forsøg på retsforfølgelse af gamle frihedskæmpere.
  Og gårsdagens helte kan lynhurtigt ende med at blive morgendagens skurke- se bare på venstreekstremisternes succes med at ændre den brede offentligheds syn på f.eks. Winston Churchill, Andrew Jefferson, Abraham Lincoln, den jødiske stats Israels zionistiske forkæmpere osv., mens gamle socialistiske massemordere og “helte” som Lenin, Stalin, samt tidligere og nuværende kommunist-diktatorer hyldes som ægte frihedshelte. I det hele taget er der efterhånden ikke en eneste person fra den traditionelle højrefløj tilbage, som idag i den brede offentlighed ikke er lagt for had som mistænkt racist eller nazist, hvis de ikke har deltaget aktivt i udskamningen af de medborgere, der ikke vil skamme sig over eget ophav..

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.