Hans rationale står lysende tilbage

Titlens ord er debattøren Sørine Gotfredsens tolkning af Breiviks amokløb, skrevet allerede i sommeren 2011, hvilket vakte ramaskrig. Det samme kan dog siges om Putins krig, der har nemt fattelige motiver, hvilket burde sætte i relief, at forklaring ikke er det samme som accept eller sympati. Putins handling har allerede krævet 30 gange så mange civile ofre som Breiviks, hvilket ikke gør Putin 30 gange ”værre” end Breivik, den slags kvantificeringer er meningsløse, men sætter også i relief, at fordi man myrder via et statsapparat, er man i hvert fald ikke bedre end en, der gør det på så at sige privat initiativ.

Så vist gælder dette mange af verdens statsledere, og debatten afledes let fra det aktuelle, men skulle man kritisere alle verdens forbrydere, hver gang man kritiserer én, ville enhver kritik være ret umulig. Den slags sammenligninger skøjter i øvrigt som regel let hen over væsentlige forskelle. Pointen er her, at den aktuelle krig ligesom alle verdens konflikter kan forklares med så meget, ikke mindst omverdenens uforstand, men at dét er en helt anden debat end holdningen til en bestemt reaktion på en dum situation. Man kan udmærket forestille sig en anden russisk ledelse med en anden udvej på dagsordenen. Først i bakspejlet virker historien uundgåelig. Ligesom en klog ledelse af Tyskland i mellemkrigstiden udmærket kunne have håndteret landets berettigede uretfærdighedsfølelse mere konstruktivt end Hitler.

Man kan jo også være lige så meget imod befolkningsudskiftning, som Breivik er, og dog af en række grunde undlade hans type handlinger. Tilbage står dog det nævnte rationale, som visse i Enhedslisten vel at mærke kun vil forsvare i forhold til Putin, ikke til Breivik. Man kan jo altid kalkulere med, at én ugerning er nødvendig for at hindre værre. NATO og Rusland er her præcis ligesom Rwandas hutuer og tutsier, hvor den ene må komme den anden i forkøbet for en sikkerheds skyld… Europas historie, ikke mindst de seneste godt 100 år, burde være en stærk medicin mod overlegenhedsteorier, hvad angår de væsentligste karaktertræk. Barbarer med raffineret isenkram er stadig barbarer.

Hvem der er den virkelige aggressor, er selvfølgelig altid en konkret og subjektiv vurdering. I Ukraine forekommer det dog mig ganske klart. På under en uge har Putins krig allerede kostet cirka halvt så mange civile liv som den otteårige konflikt i Østukraine (russere plus ukrainere), der angiveligt er hovedårsagen til angrebet. Så hykleriet er indlysende. Men det er så min vurdering. Det afgørende er her, at alle aspekter kan komme til orde, og EU’s censur af den russiske side er det dummeste, man kan gøre. Særlig hvis man mener at have en stærk sag, er det da kun en fordel, at modparten får lov til at blotte sig. Misinformationen når jo frem til interesserede alligevel, men forbliver så mere uimodsagt. Selv den stærkeste uenighed er aldrig begrundelse for at indskrænke ytringsfriheden. Russerne har skudt sig selv i foden militært og bør også få lov til at gøre det verbalt.

”Ikke flere broderkrige” burde have været devisen for europæerne i bred forstand, men den nuværende russiske ledelse har hermed bevist, at den prioriterer lokal geopolitik højere end europæeres fælles, globalt trængte situation. De Putin-sympatisører (igen i bred forstand), der stadig tydeligvis findes, har håbet og håber stadig på det såkaldte nye højres snart gamle luftkastel om en ”eurosibirisk alliance” over for Syd (og Vest), hvilket da også har forekommet mig besnærende, men hvad mener man dermed konkret? Først og fremmest skal man jo ikke strides indbyrdes. Men at Rusland på en eller anden måde skulle frelse et Europa, der ikke kan frelse sig selv, lyder som en sær gåen over åen efter vand. Ville vi positivt lade os frelse af Rusland, ville vi jo også kunne frelse os selv. Og ligesom det hverken er jøder, amerikanere, muslimer eller for så vidt russere, der ødelægger os, men os selv, må frelsen også først og sidst komme fra os (vest)europæere selv, hvis den overhovedet skal komme, og en positiv følge af den aktuelle konflikt vil måske være, at vi vil fokusere mere på dét i stedet for at sætte lid til magisk indgriben udefra, om det så er fra vest eller øst.

5 Kommentarer på "Hans rationale står lysende tilbage"

 1. Det er virkelig noget l… med Rusland-situationen. Det er som om Putin, “manden med de døde øjne”, stadig hænger fast ved sine KGB-aner og “Gendan Sovjet”-drømmene hænger vist også ved hos ham..
  Det irriterer mig simpelthen grænseløst at se kristne lande i krig mod hinanden. Og sikke et forræderi, først af Hvideruslands Lukashenko, at importere muslimer fra Mellemøsten og sende dem ind mod EU, for at afpresse Vesten og EU, og så nu af Putin at lade tjetjenske muslimer gå ind i Ukraine for at bekæmpe kristne ukrainere. Det gik så heller ikke så godt for dem..
  Men pointen er at den gamle talemåde om at “Den dag, to muslimer kan enes om at sætte sig ind i en taxi sammen, så har vi problemer” er fuldstændig uaktuel- og også direkte usand! Det er OS “kristne”, eller hvad man nu efterhånden skal betragte hovedparten af europæerne som, der ikke- eller rettere aldrig- har kunnet enes om noget som helst her i Europa. Og nu- igen- er der krig på vores kontinent. Prøv at se på USA- hvornår har de sidst haft en indbyrdeskrig?? Det er ALTID os, der starter et eller andet møg- og så hænger alle andre, og især USA, på problemerne! Samtidig med at den muslimske verden griner hele vejen til moskéen, hvor de så kan lægge yderligere planer for overtagelsen af Europa. Det kan vel ikke vare længe, når vi konstant bliver ved med at bekrige andre kristne..
  Men okay, med USAs nuværende tilstand, så kan det være at de også kommer med i klubben af lande, der heller ikke selv kan finde ud af at leve i fred med sig selv. Flere og flere amerikanere er dødtrætte af “de andre”, dvs republikanere/demokrater, og mange tænker seriøst at det ville være en løsning at dele landet op i et “rødt” og et “blåt” Amerika.
  Jeg er ikke engang sikker på at det er en dårlig idé. Tænk hvis de mange frihedselskende amerikanere endelig kunne slippe for de ulidelige, kollektivistiske, selv- og andre-hadende og destruktivt indstillede “woke” demokrater! Sikke en lækker tanke.

 2. Jeg sammenligner. Falskheden i politik er særdeles stor.!
  Forskellen Mellem Breivik og Putin er:
  Breivik kæmpede ene mand mod importen af Muslimer til Norge. Men havde ikke folket med sig, Så det gav en tur i spjældet. En ren terrorist.
  Terroristerne: Yasser Arafat (PLFP) og Nelson Mandela (ANC) Havde folket med sig, så var alting godt. Yasser Arafat fik endda Nobel-prisen i Oslo.

  Putin kæmper mod både NATO og Ukraine på grund af hans storhedesvanvid. FØJ

 3. https://denkorteavis.dk/2022/ukraine-offentliggoer-videoer-med-tilfangetagne-russiske-soldater-flere-er-helt-unge/
  Ukraine offentliggør videoer med tilfangetagne russiske soldater – flere er ganske unge

 4. Det der er imod Geneve-konventionen Skrives der.!

  Det har altid fungeret sådan.I krig gælder ingen regler.Skyd eller bliv skudt.
  så disse unge mennesker lever.
  Man må ikke udstille fanger
  Man må jo heller ikke udstille Halshuggede mennesker.
  Her bliver de unge mennesker udstillet for deres eget initiativ, elle propaganda.

  Men det er særdeles nødvendig for folket at vide hvad der foregår.
  Derefter kan lederne og gerningsmændene få deres fortjente bekomst.
  Jo mere vi ser hvad disse unge mennesker bliver udsat for, des mere beslutsom bliver man. Putin er en LORT.
  Det ser ud til at de unge mennesker bliver behandlet ordentlig.
  Geneve-konventionen kan i dette tilfælde rende mig.

 5. Put-in Put-out

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.