Specialinstitutionen Skodsborg: Racisme mod unge anbragte; “svinedansker”

Ekstra Bladets journalister Emmely Smith og Emma Buus Mosegaard har fået aktindsigt i en rapport fra socialtilsynet vedrørende en række forhold omkring Specialinstitutionen Skodsborg, der har fået tre påbud og er blevet underlagt skærpet tilsyn grundet ‘en række alvorlige kvalitetsmangler’.

I sin rapport retter socialtilsynet en skarp kritik af ledelsen af Skodsborg og institutionens arbejde med de unges sundhed og trivsel.

Der er ifølge rapporten tegn på forråelse blandt de ansatte, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de ansattes sprog, når de henvender sig til de unge på institutionen. Her bruges der ord som ‘pikhoved’, ‘fisse’, ‘svinedansker’ og ‘fed’.

Af rapporten fremgår det ifølge Ekstra Bladet, at der er ansatte, der ikke reagerer, når deres kolleger taler grimt eller ned til de unge, eller som enten trækker sig eller griner med, når det forekommer.

Katja Mejlfort, der er leder af Specialinstitutionen Skodsborg, har ikke villet udtale sig om forholdene til Ekstra Bladet.


Leder Katja Mejlfort har tidligere været tilknyttet Center for socialpædagogik og psykiatri. Det fremgår af Katja Mejlforts Linkedin-profil.

I et skriftligt interview med Ekstra Bladet anerkender centerchef i Socialforvaltningen hos Københavns Kommune Louise Bangsgaard, at der har været problemer på Specialinstitutionen Skodsborg.

‘Der har været uacceptable episoder, og der er vi helt enige med tilsynet. Men, som vi har også har meddelt tilsynet, mener vi ikke, at kvaliteten er alvorligt bekymrende,’ siger Louise Bangsgaard til Ekstra Bladet og pointerer, at det er den samme medarbejder, der går igen i meget af det kritiske materiale, og at han ikke længere er ansat på Skodsborg, men har fratrådt sin stilling.

På hjemmesiden Børnepsykiatri præsenterer Specialinstitutionen Skodsborg sig med følgende ord:

“Personalet på Specialinstitutionen Skodsborg består af specialpædagoger, socialrådgiver, psykolog, sygeplejerske og køkkenmedarbejder.

Den tværfaglige tilgang sikrer, at den unge får en bredspektret behandling og en helhedsorienterede indsats.

Vi er en erfaren medarbejdergruppe, som prioriterer et stærkt og trygt arbejdsmiljø. Desuden har vi konstant fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejdere løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.”

Specialinstitutionen Skodsborg er pålagt skærpet tilsyn indtil 15. februar 2022.

Frihedens Stemme har ikke kunnet finde et billede af en såkaldt svinedansker, så her er i stedet en tegning af Muhammed som en gris.


*

(Har du oplysninger i sagen, er du velkommen til at kontakte Frihedens Stemme)

Ekstra Bladets artikel


Se også Lingvist Martha Sif Karrebæk vil have diversitet: Sproget har været definerende for nationen, “… den forståelse må ændres’

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.