Yusuf Yücelbas viste røv ved retten, men anklagemyndigheden afviser at rejse straffesag om blufærdighedskrænkelse imod ham

I august 2020 var den aggressive far til voldsmanden Mehmet Yücelbas til stede ved et retsmøde i Sønderborg, hvor sønnen var anklaget for dominansvold mod en dansk dreng i den såkaldte kys min fod-sag. I den forbindelse kaldte Yusuf Yücelbas en tilhører ved retten for et ‘dyr’, og han trak ned i bukserne og viste sin bare røv til Frihedens Stemmes udsendte fotograf. En handling, der fik Frihedens Stemme til at anmelde Yusuf Yücelbas for blufærdighedskrænkelse. 

Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg har nu truffet afgørelse i sagen. Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en meddelelse til Frihedens Stemme: 

 “Anklagemyndigheden er nu færdig med at gennemgå sagen, hvor Frihedens Stemme har anmeldt blufærdighedskrænkelse. Vi er nået frem til, at det ikke kan bevises ved en domstol, at Yusuf Yücelbas har begået blufærdighedskrænkelse, ved den 14. august 2020 ca. kl. 15.30 på parkeringspladsen ved Retten i Sønderborg at have blottet sin bagdel til dig og flere personer. Det betyder, at der ikke bliver rejst nogen straffesag mod ham.

Opmærksomheden henledes på, at sagen i stedet vil blive afgjort som overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. 

Jeg vil gerne forklare baggrunden for beslutningen. 

Anklagemyndighedens behandling af sagen

Anklagemyndigheden må kun rejse en straffesag, hvis vi vurderer, at der er tilstrækkelige beviser til, at den sigtede vil blive dømt. Beviskravet i en straffesag er højt. Der gælder et princip om, at enhver rimelig tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er derfor ikke nok, at anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at den sigtede er skyldig. Det skal kunne bevises, at den sigtede er skyldig uden for enhver rimelig tvivl. 

Anklagemyndigheden skal være objektiv i sin vurdering. Det betyder, at vi både skal lægge vægt på de oplysninger, der taler for, at den sigtede er skyldig og de oplysninger, der taler imod. 

Baggrunden for vores beslutning

Anklagemyndigheden har gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater i sagen. 

Når anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag mod Yusuf Yücelbas, er det fordi, vi ud fra de samlede omstændigheder i sagen ikke mener, at det ved en domstol vil kunne bevises, at Yusuf Yücelbas er skyldig i blufærdighedskrænkelse. 

Vi har ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at forholdet ikke findes omfattet af straffelovens § 232, om blufærdighedskrænkelse, men i stedet ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 2, om uanstændig eller anstødelig opførsel. 

Vi er på den baggrund nået frem til, at der ikke er tilstrækkelige beviser til, at det ved en domstol vil kunne bevises, at Yusuf Yücelbas er skyldig i blufærdighedskrænkelse. 

(…)

Med venlig hilsen 

Tanya Foss Nissen Advokaturchef 

Mads Bjerg Olesen Anklager”*

Det vides ikke om, Yusuf Yücelbas erkender overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.


Se også Tyrkisk dominanskultur ved retssag i Sønderborg

1 Kommentar på "Yusuf Yücelbas viste røv ved retten, men anklagemyndigheden afviser at rejse straffesag om blufærdighedskrænkelse imod ham"

  1. En haglspreder var godt her.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.