En mentalitet fanget i 600-tallets arabiske ørken

Via mediebilleder og turisme til Mellemøsten, der jo rummer storbyer med en futuristisk silhuet og højteknologiske attraktioner, kan man i dag forledes til at tro, at den islamiske verden er kommet ud af den kulturelle/religiøse middelalder. Det glemmes let, at den udvortes moderne fremtoning er en tynd skal altovervejende skabt af udenlandske ingeniører og arbejdere, mens muhamedanerne fortsætter livet åndeligt fikseret i Koranens tid.

Den store norske geologiprofessor Hans Reusch rejste i 1906 omkring Tunis og publicerede nogle iagttagelser under overskriften ”Muhamedansk Skolevæsen”. De rummer stadig aktuelle sandheder om den uforanderlige kerne i islam, klogere end mange mainstream-opfattelser i dag. Et meget præcist portræt af den muslimske åndelige stilstand, som der på grund af dens uhyre tyngde faldes tilbage til, så snart vestlig ydre påvirkning ophører. I det følgende i uddrag. Reusch begynder med at beskrive den almindelige skole for børn (dvs. drenge):

”Det eneste Fag paa en saadan Skole er Koranen, og Lærerens Uddannelse bestaar hovedsagelig i, at han har lært den udenad fra Ende til anden. Undervisningens Maal er at lære udvalgte Dele af Koranen ramsemæssig udenad, allerhelst den hele, at skrive Koransprog og, naar det kommer højt, lære en Smule Grammatik.

De Indfødtes Skoler er helt igennem religiøse saakaldte Koranskoler. For at forstaa dem maa man dvæle lidt ved, hvad Muhamedanernes hellige Bog betyder for dem. Den er ikke som vor Bibel blevet til ved forskellige Forfatteres Arbejder gennem Aarhundreder, og den indeholder ikke som Bibelen Dele (de specielt jødiske Anordninger i det gamle Testamente), som er overskyggede af en senere mere fuldkommen Lærdom.

Koranen er efter Islamiternes Tro fra den første til den sidste Sætning den evige og almægtige Guds egen Tale, som Engelen Gabriel meddelte Muhamed med de selv samme arabiske Ord, som nu læres. Koranen er Guds eneste Aabenbaring til Menneskene og indeholder Allahs Vejledning i alle Livets nødvendige Ting, Familieforhold, Rets- og Samfundsforhold o. s. v. Naar dette er Muhamedanernes Overbevisning, forstaar man, at han anser det for en stor Vinding altid, og hvor han færdes paa Marken, i Ørkenen, i sit Værksted, at kunne faa Guds Tale at høre ved at gentage Koranens Vers for sig selv.

Man regner det for farligt at forklare Koranen anderledes end ved Hjælp af de gamle hævdede Autoriteter, som det er den egentlige Gejstliges Sag at kende. Skolelæreren giver derfor ingen Forklaring, Koranens Ord, vel indpuget, er, hvad der skal læres.

Bøger benyttes ikke i Skolen; det eneste Skolemateriel er Maatterne, nogle Brædter hvorpaa man skriver med Blæk og en Rørpen, og et Kar, hvori man vadsker Brædterne rene, naar de er skrevet fulde. Da det er Guds Ord, der har staaet paa dem, passer man paa, at Vadskevandet ikke slaas bort paa et smudsigt Sted.

Fra vort Synspunkt er Skolens Resultat i Forhold til Tid og Plage meget tarveligt; naar Eleven forlader den, kan han ikke skrive et Brev, og han har ikke lært at regne.

Pigerne faar hos Muhamedanerne ingen som helst Undervisning, ikke en Gang fyrstelige Damer af Beyens Familie her i Tunis kan læse og skrive. Kvindernes Stilling er overhovedet efter vor Opfattelse beklagelsesværdig. Hos de fattige, Bønderne og Nomaderne, hvor Kvinderne arbejder ude, har de naturligvis en vis Frihed og færdes utilslørede. Ellers lever Kvinderne som Fugle, der er født i Bur. Fra den Kant kan der altsaa ikke komme Lærerinder eller Forkæmpere for Kvindernes Rettigheder.

Efter Muhamedanernes Mening er det kun Manden, der har Sjæl og kan træde ind i Paradis. Kvinderne holder dog deres daglige Bønner i Huset. Trods alt finder Kvinderne sig i deres Lod; de har jo aldrig vidst af nogen anden. At have en rar Mand og blive Moder, helst til Sønner, er deres Lykke. Man forstaar let, at naar dette er Aarhundreder gammel Sæd, er der næppe Udsigt til, at der skal opstaa Pigeskoler.

Der arbejder hernede kvindelige Missionærer. Hvad de har opnaaet, er en og anden Dag at kunne forsamle nogle gamle elendige og fattige Kvinder hos sig eller nu og da at kunne se til en syg i et Harem. Forøvrigt er der hidtil ikke kommet noget synligt Resultat af Missionsarbejdet blandt Kvinderne; blandt Mændene er Resultatet ogsaa omtrent lig 0.

Verdslige Folkeskoler for europæiske Børn har Franskmændene sat i Gang; de besøges ogsaa af en Del indfødte Drenge. Der er ogsaa et lille Folkeskolelærerseminarium, som er aabent baade for Europæere og Indfødte. For disse sidste er der endvidere en højere Almenskole; en Del af dens Elever bor paa Skolen. Koranundervisningen drives der i særskilte Værelser, uden at nogen Kristen faar Lov at være til Stede.

I Byen Tunis er der et i hele Nordvestafrika berømt muhamedansk Universitet eller rettere højere Religionsskole med henimod 1000 Studenter. Der er omtrent 40 Professorer og 60 Hjælpeprofessorer, og da hver af dem læser gennemsnitlig 3-4 timer om Dagen, mangler det ikke paa Undervisning. Byens største Moské (hvortil ingen Ikke-Muhamedaner har Adgang) er saa at sige Universitetsbygningen; de fleste Forelæsninger foregaar der, idet hver Professor forsamler sine Elever paa Hug omkring sig ved en af Søjlerne, selv sidder han støttet op til den. Undervisningen ligner den, som dreves i Europa for Hundreder af Aar tilbage i Middelalderen. De Bøger. man følger, er ældgamle Skrifter, og det er endog forbudt Professorerne at føje noget til af deres eget. Videnskabelig Kritik og Tvivl om, at ikke alt er fuldkomment hos de gamle, kan altsaa ikke komme frem.”

3 Kommentarer på "En mentalitet fanget i 600-tallets arabiske ørken"

 1. Børnenes Minister: Mette Mink Frederiksen skal på banen.
  Hun skal holde op med forskelsbehandlingen.

  15-årig dreng dræbt – Indvandrerbilist slipper med halvandet års fængsel og udvises ikke
  8. oktober 2021 24NYT Kriminalitet, Tophistorie
  20-årig mand idømt halvandet års fængsel for bl.a. uagtsomt manddrab i forbindelse med en voldsom trafikulykke i Hvidovre og særligt hensynsløs kørsel i Brøndby
  Den 20-årige var tiltalt for op til dødsulykken den 24. juli 2020, at have kørt mindst 147 km/t på Amagermotorvejen ved Hvidovre. Her havde han, på særlig hensynsløs måde, overhalet inden om en anden bilist med stor hastighed. Umiddelbart efter overhaling højre om, mistede han herredømmet over sin bil. Det gjorde at bilen ramte autoværnet, skred ud over samtlige af motorvejens tre baner, røg ud i nødsporet, ramte tre træer og blev kastet tilbage på motorvejen.
  Den voldsomme ulykke fik fatale konsekvenser inde i bilen, hvor den 20-årige havde fire passagerer med. En 15-årig dreng der var i bilen, blev så voldsom kvæstet, at han to døgn senere afgik ved døden på hospitalet. Også de tre andre passagerer kom voldsomt til skade, med længerevarende indlæggelse og brug af kørestol til følge. Siden har to af dem måtte droppe ud af deres uddannelser på grund af senfølger af ulykken.

  Mere på: 15-årig dreng dræbt – Indvandrerbilist slipper med halvandet års fængsel og udvises ikke

  Mere på: https://24nyt.dk/15-aarig-dreng-draebt-indvandrerbilist-slipper-med-halvandet-aars-faengsel-og-udvises-ikke/

 2. Hvor er Mette Mink Frederiksen. ?

  Nu igen.

  SVINERI! To mellemøstlige mænds offer var 91 år gammel mand
  8. oktober 2021 24NYT Kriminalitet, Tophistorie
  Sølystvej, Jyderup – Holbæk
  Kl. 15.23 torsdag fik politiet anmeldelse om, at en 91-årig mand fra Jyderup havde fået stjålet sin pung, da han var på Jyderup Apotek kort forinden. To mænd havde stået tæt på den 91-årige, og de kunne ifølge anmelderen stå bag tyveriet af pungen.

  Mændene beskrives som:
  A: Mand, Mellemøstlig af udseende, 30 år, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Skægstubbe, velfriseret., Talte: Fremmedsprog, Iført: Lys jakke/hættetrøje, lysebukser., Medbragte: En rød/hvid stofpose, som var viklet rundt om hånden.

  Mere på: https://24nyt.dk/svineri-to-mellemoestlige-maends-offer-var-91-aar-gammel-mand/

 3. Det er med velbehag jeg konstaterer at Facebook-koncernen er ramt af tekniske problemer – igen

  Problemerne hos Facebook-koncernen er genopstået, efter at dets tjenester også var ramt mandag. Dette Racistiske medie fortjener at dø.

  Hvorfor nu det, Jo: Folk der bevæger sig inden for ytringsfrihedens rammer, eller er kritisk over for Islam, bliver censuret.

  TW og Youtube ligeså. Jeg har intet til overs for disse skiderikker.

  Mere på: https://jyllands-posten.dk/livsstil/digitalt/ECE13355384/facebookkoncernen-er-ramt-af-tekniske-problemer-igen/

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.