9/11 myter og lærestreger

Det betaler sig altid at lytte til grundlæggeren af den amerikanske Skeptiker-forening Michael Shermer. Dagens afsnit af hans podcast handler om hans konklusioner af 20 års erfaringer med terrorbekæmpelse efter 11. september 2001. Han tilbageviser en række populære opfattelser, som altid velunderbygget og -argumenteret.

Vestlige politikere ynder at portrættere terror som ”ren ondskab”, men faktisk er den instrumentalfornuft. Terroristerne har politiske eller ideologiske mål, men vel at mærke er det yderst sjældent, at terroren i praksis fører til, at de mål bliver opfyldt. Shermer kommer ikke meget ind på den specifikt islamiske dimension, men man må jo tilføje, at megen motivation til terror ligger i islam som sådan, uanset hvordan Vesten agerer ude i verden.

Shermer kommer selv indirekte ind på det i sin afvisning af, at problemet kan løses ved, at Vesten smider penge i hovedet på de segmenter, terroristerne opstår af. Konkret er terrorister af betydning relativt veluddannede og velstående. Deres motivation er ideologisk (religiøs) og ikke sociologisk forklarlig.

Den vigtigste pointe i Shermers indlæg er misforholdet mellem de enorme ressourcer, Vesten har brugt ude og hjemme imod terrorisme siden 2001 i forhold til den reelle trussel. Antallet af terrorofre i Vesten kan næsten ikke registreres som statistisk støj i forhold til fx det årlige antal apolitiske mord. Og nej, det skyldes ikke forebyggende tiltag, lige så lidt som at manden, der har købt en ”elefantspray” for ikke at blive angrebet af elefanter i sin lejlighed, er gået fri for angreb på grund af denne spray. Efter nedkæmpningen af centrale personer er terrorister generelt inkompetente fjolser, som fx ”skobomberen” Richard Reid. Men alene pga. ham har man i alverdens lufthavne nu i snart 20 år skullet tage sko af i sikkerhedskontrollen… 

Det er samfundenes reaktion på terrortruslen, der er belastningen.  Måske er den reaktion psykologisk og politisk uundgåelig, selv om ødelæggelsen af frihedssamfundet og brugen af sparsomme ressourcer ikke derved bliver mere rationel. Min egen konklusion vil være, at det bedste – og bedre end gratis – terrorværn vil være at have lige så få muslimer i samfundet, som Østeuropa har. Men dernæst, at fokuseringen på terrorbekæmpelse rationelt set langtfra bør være hovedargumentet for indvandringsmodstand. Opløsningen og ændringen af hele samfundets etos, forårsaget af en udskiftning af folket med en anden befolkning uden rod her, og deraf følgende både åndelige og økonomiske stagnation, er langt værre. Som en altomfattende indre kræftsygdom i forhold til terrorens myggestik – der højst kan siges at være symptomer på noget dybere, men måske desværre eneste klare vækkesignal for et ligeglad flertal.

I øvrigt har Shermer og Skeptiker-foreningen de sidste 20 år gjort meget for at afsløre det usaglige i argumentationen hos de såkaldte ”9/11 truthers”, som slet ikke tror, der var et islamisk terrorangreb. Shermers argumentation preller sikkert af på konspirationsteoretikerne som vand på en gås, og det er for mig et sigende eksempel på, hvor lidt facts betyder i menneskesindet, som har en uhyre evne til selektivt at udvælge det, man i forvejen ønsker og forventer.  Og dét selv over for en af historiens mest hårdtslående og spektakulære samt veldokumenterede begivenheder. Der kan argumenteres for alt. Hvilket ikke just indgyder optimistisk tro på ”demokratiets rationelle samtale”…

12 Kommentarer på "9/11 myter og lærestreger"

 1. Dine vise ord er vand i en ørken. Jeg bliver altid træt i masken omkring datoen 9/11, og da endnu mere i år med dette 20 års jubilæum. 20 år ældre gør ikke alle klogere. Nu får den bare en tand ekstra om angrebet, der intet har med islam at gøre, bygningerne faldt sammen på den forkerte måde og er et rent “Deep State” fænomen, med de uskyldige muslimer hængt ud som de onde – og i øvrigt var Trump ond, og jorden er slet ikke rund!

  Hvor begynder man og ender, hvis man forsøger at argumentere mod den pærevælling? Blot at holde hovedet over vællingen og luftvejene frie, er i sig selv en kunst i det selskab.

  Nu synes jeg ikke just Bush havde specielt travlt med at hænge muslimerne ud som de onde. Og ligesom påstanden om amerikanerne, der aldrig har været på månen, undrer det mig lidt, at man kan holde så stor og konstrueret en løgn med nødvendigvis tusindvis af involverede medsammensvorne og endnu flere vidner, som en topsikret hemmelighed, uden et eneste lækket dokument eller et kernevidne, der med forvrænget stemme, afslører detaljer i komplottet, som er umulige at afvise.

  Nå, men det er nok bare min selektive hørelse og fordomme, den er gal med.

 2. Jeg har beskæftiget mig en hel del med at læse litteratur om 9/11, inklusive “konspirationsteoretikernes” side af sagen. Og jeg synes faktisk at de har en ret god sag. World Trade Centers arkitekt udtalte at “bygningerne var konstrueret til at kunne modstå 2 Boeing 707 hver”. Der blev efter sammenstyrtningerne målt overfladetemperaturer ved Ground Zero, der var så høje, at de måtte skyldes andre faktorer end jetbrændstof og brændende asbest/kontormateriale osv. Og en videnskabelig undersøgelse med deltagelse af 9 professorer fra forskellige lande, bla danskeren Niels Harrit, fandt frem til at analyser af støv fra de sammenstyrtede WTC tårne, havde et ID, der svarede til nanotermit, dvs et militært sprængstof.
  Jeg ser ingen grund til at disse 9 professorer skulle lyve eller opfinde resultater. Desuden findes der indtil flere bevægelser i USA, der stiller spørgsmålstegn ved den officielle version af begivenhederne; Architects and Engineers For 9/11 Truth er nok den mest prominente og største. Her er mange medlemmer og blandt de efterladte til ofrene for 9/11 er der også støtte til de bevægelser, der vil have sandheden frem. Altså hele sandheden.
  Der er desuden den interessante oplysning omkring det hele at Bush-familien og bin Laden familien kendte hinanden og at Bush havde aftalt et møde med bin Laden Senior den selvsamme dag som angrebene. Når jeg fortæller andre at bin Laden Group er en af de største byggefirmaer i Saudi Arabien og at familien står kongefamilien nær, så kigger de mistroisk på mig med øjne, der allerede har bedømt mig til at være sølvpapirshat. Og de gider ikke engang at slå fakta op.. der er nok en grund til at tidligere præsident Bush idag betragter “højreekstremister” som den største trussel mod USA, dvs hans USA, som i dén grad ligner woke-venstreekstremisternes nuværende USA. Hvordan kan dét være? Det skulle vel ikke være fordi at han heller ikke vil have at der bliver ændret på det gode forhold mellem USA og Saudi Arabien..
  Jeg kunne lave en meget, meget lang liste over ting, der virker meget underlige ved den officielle forklaring på WTC tårnenes sammenstyrtning (og især WTC 7), men det bliver for langt, emnet er (også) stærkt politiseret osv. Og så er der jo altid den kedelige ting ved “sandheds” og “retfærdigheds”-bevægelser, at de mere og mere bliver “kapret” af mennesker, der har en anden dagsorden end at finde sandheden. Det er især tilfældet for danske bevægelser, der bliver “folkelige”. Lige så snart det sker, så kan man være 99,99% sikker på at så er formålet med bevægelsen skiftet. Og her i Danmark har den yderste venstrefløj mere eller mindre sat sig på samtlige alternative bevægelser. Dvs at formålet smuldrer og bliver i stedet de sædvanlige venstreekstremistiske kæpheste; afskaffelse af grænser, afskaffelse af privat ejendomsret, “klimakamp”, “antiracisme”, kamp mod kapitalismen osv- og selvfølgelig den helt store kæphest: Kampen mod Israel. Det samme er sket med den danske del af 9/11-truth bevægelsen. Jeg har kendt en del af dem, der findes i den bevægelse og de mennesker hidser sig ufatteligt langt langt mere op over Israel og “zionisterne” end 9/11-angrebene.. i dagens danske samfund er så godt som ALLE forsøg på at gøre et ærligt arbejde for at få mere fair play på nogetsomhelst område enten infiltreret eller overtaget af sådanne mennesker. Det er umuligt at komme uden om dem, de er ekstremt velorganiserede og velformulerede og sidder desuden på næsten samtlige vigtige poster i det offentlige. De er et resultat af en ufattelig velorganiseret kampagne, der begyndte for mange årtier siden, med det formål at ensrette danskerne. Denne kampagne lykkedes over al forventning og danskerne er idag ikke i stand til at ytre selvstændige tanker uden at blive mødt med de indlærte propagandafraser fra venstreekstremistisk side. En ekstremisme, som idag findes i samfundets top og som breder sig nedefter og lammer samfundet. Ligesom i de øvrige vesteuropæiske lande og USA, forøvrigt.
  Derfor tror jeg aldrig at vi finder frem til hele sandheden om 9/11.
  Jeg synes desuden at det er et problem, at de mennesker, der ønsker bevarelse af stabilitet og samfundsstruktur, nægter at tro på at der kan have fundet sammensværgelser sted i toppen af samfundet, som det f.eks. helt evident må have været tilfældet i John F Kennedy-mordet, Tonkin-bugt “angrebet”, det seneste USA-valg osv. Og konservative, samfundsbevarende kræfter er faktisk dem, man må kæmpe hårdest imod, for at finde frem til sandheden. Eller rettere sagt, jeg synes, det er et KÆMPE problem. Folk skal efter min mening lægge deres autoritetstro væk og tænke mere i retning af frihed, sandhed og borgerrettigheder samt vores fantastiske vestlige kulturarv og historie. “Compliance” er for de lydige autoritetstro, som bare parerer ordrer uanset hvad. Og det går næsten altid galt.
  Se bare på Dansk Folkeparti. De er stærkt imod den store muslimske tilstedeværelse i Danmark. Men hvad de gjort ved det? INTET! Til gengæld har de formået at være med til at lave en hel masse fascistiske politistats-kontrollove, som kun har været til fordel for det nuværende totalitære systems kampagne mod den danske befolkning. De har været en direkte negativ faktor i det danske samfund i de sidste mange år efter deres forræderi overfor Mogens Glistrup og deres brud med Fremskridtspartiet. Et stjerneeksempel på en håbløs lydighedsmentalitet, hvor man går stærkt ind for “lov og orden”, selvom denne lov og orden er blevet vendt om og brugt imod den danske befolkning.

  • Problemet er vel, at den “saglige” debat hurtigt kommer til at hænge på tekniske detaljer, som de færreste reelt kan vurdere. Med mine lægmandsøjne imødegås meget af truthers-kritikken af de officielle konklusioner (https://www.nist.gov/world-trade-center-investigation/study-faqs/wtc-towers-investigation) og altså af SKeptiker-foreningen. Men hvad er så fagligt mest solidt? Uundgåeligt bliver éns generelle verdensforståelse relevant. Først og fremmest er der forskel på teori og praksis. Titanic burde heller ikke kunne synke, en humlebi ikke flyve… Man kan også let forfalde til at være hyperkritisk, hvis man i forvejen er imod noget. Og omvendt. Det virker således mere sandsynligt, at Putin selv stod bag noget terror i Rusland for at konsolidere sig, men det interesserer ikke så meget nationalsindede med en vis sympati for Putin… Men måske er det vægtigste argument imod at lægge for stor vægt på såkaldte konspirationsteorier taktisk. Det giver simpelthen en unødvendig modvind og en overflødig bevisbyrde, debatten kommer til at dreje sig om teorierne i stedet for hovedsagen, og der findes vitterlig langt stærkere, simplere og bredere accepterede “facts” til støtte for denne hovedsag end at synke ned i de mere “eksotiske” teoriers bundløse debatsump.

   • Fordrukken Taber | 14. september 2021 ved 12:11 |

    Teorierne er ret vigtige. NIST har deres teori og de 9 professorer bag Bentham-rapporten (altså den, der inkluderer den danske professor Harrit, som selvfølgelig blev udskammet i Danmark for sin medvirken), har deres. Hvilken er bedst og mest grundig? Det vil lige netop være nytteløst at debattere her, for som Neerup Buhl meget præcist skriver, så ligger debatniveauet hos dem, der har udgivet disse rapporter på et plan, som de færreste kan vurdere. Personligt har jeg læst en hel del af både NIST rapporten og af Bentham-rapporten og jeg synes ikke at der findes klart stærkere facts i denne sag på den officielle side. Her inkluderer jeg kun de fra den officielle udgaves afvigende eksperters (Bentham) rapport og udelader selvfølgelig bevidst de teorier, der f.eks. udelukker at det var fly, der fløj ind i tårnene i New York, hvilket enhver jo kunne se. Hvis man fjerner de åbenlyst latterlige teorier om hvad der skete den dag og kigger på eksperters vurderinger og rapporter, så synes jeg at de 9 professorer bag Bentham-rapporten står stærkt. Men NIST ønsker ikke at undersøge dette aspekt. Og så kan jeg begynde på de ting, der irriterer og provokerer mig allermest i denne sag; hvad med flyet i Pentagon?? Videomateriale med flyet, der flyver ind i Pentagon er beslaglagt og må åbenbart ikke vises. Sådan noget irriterer mig voldsomt. Uanset om NSA, CIA osv måske synes at det skal være en hemmelighed pga “national sikkerhed”. Raket-teorien mht Pentagon synes jeg derfor er valid indtil jeg har set en video med et fly, der rammer bygningen, udelukkende fordi jeg er irriteret over at befolkningen ikke må se videoen. For den findes. Og der er flere af dem. Men det, der især og helt ekstremt irriterer mig ufatteligt voldsomt i 9/11-sagen, er at ofrenes familier ikke kan få ordentlige svar og at den “nationale sikkerhed” efterhånden er et begreb, der bruges til at dække over både ekstrem inkompetence og direkte korruption og/eller ligefrem involvering fra magtfulde menneskers side i store forbrydelser. Og sådan er det i mange, mange sager.. man må ikke gå imod den officielle linie i nogetsomhelst mere. Se bare på covid-19 restriktionsepidemien. Narrativet styres internationalt og det styres med hård hånd, masser af censur, chikane mod anderledes tænkende med fængselsstraffe, Berufsverbot og meget andet fra den totalitære playbook..
    Som jeg ser det, handler det altså grundlæggende set om at folk skal være mindre autoritetstro og mere selvstændigt tænkende. Men det bliver mere og mere besværligt i den “globaliserede landsby”, der for hver dag der går, bindes tættere og tættere sammen og som har færre og færre mennesker, der virkelig har reel og meget stor indflydelse- og specielt problematisk er det at rigtig mange af disse mennesker ser ud til at have en totalitær tankegang og ser muligheder i nutidens udbredte korruption og internationalisering. Især korruptionen og den stærkt øgede indflydelse på Vesten fra dels arabiske konglomerater og dels asiatiske (kinesiske) virksomheder, men også villig deltagelse af vestlige aktører, der både har solgt deres landsmænds rettigheder ud (via IT-sektorens overvågningssamfundsteknologi) og sendt deres jobs oversøs, samt den i Vesten herskende generations forkærlighed for socialisme og dybt samfundsdestruktive ideologier som dem, der findes hos antifa og BLM A/S, har efter min mening været årsag til at det kunne lade sig gøre at få hele den vestlige verden med på udbredt afskaffelse af borgerrettigheder og diverse grundlove i Vesten, som senest set og nævnt i covid-1984-restriktionsepidemien.
    Udviklingen går den forkerte vej- den SKAL simpelthen vendes og det kan kun gå for langsomt. Ellers synker vi ned i en totalitær politistatsfremtid, som ingen af os ønsker. En fremtid, der især blev født den 11.september 2001 og som sjovt nok blev fulgt op af en masseindvandring fra netop lande med den tro, som samtlige flykaprere den dag havde. I stedet for at invadere muslimske lande, skulle vi måske have brugt ressourcerne til at sørge for at de ikke invaderede vores??!! Dette spørgsmål er rettet til de politikere, der stod for de spektakulært mislykkede aktioner og invasioner i 00erne og 10erne..

  • Jeg er ikke i stand til at vurdere den tekniske ingeniørmæssige side af sagen. Men jeg hører ingeniører tale både for og imod, at det kunne lade sig gøre.

   Men hvis vi lader den ligge og i stedet ser på det med basal logik: Hvad skulle Bush helt konkret vinde ved at planlægge og støtte op om så ekstrem en handling, som han lige så godt kunne opnå med helt banal mediemanipulation af folket? Bare tanken om, hvilke konsekvenser det ville få, hvis det blev afsløret. Det må der siges at være stor risiko for med så mange tusinde involverede, som sådan et planlagt angreb på sit eget land, nødvendigvis vil involvere. Bush selv ville stå til dødsstraf.

   Derfor sidder jeg stadig og venter på de Whistleblowers og lækkede dokumenter, der kan understøtte din version.

   Med alle de lækkede artigheder Julian Assange fik sendt i offentlig omløb, hvorfor var der ikke et eneste dokument, ikke en eneste email, som understøttede teorien om en konspiration mellem Bush og Bin Laden familien i et planlagt attentat på Bush’ eget land? Mon ikke det ville være det første Julian Assange ville sende i omløb? (Nu jeg tænker over det, burde det overhovedet kunne lade sig gøre, at en enkel civlist, kunne bryde ind i de systemer, uden at det var godkendt fra magtens top? Hér er også en sag, der kan brygges konspirationsteorier på og sikkert også er blevet det.)

   Amatørpiloten Matthias Rust fløj i 1987 sit lille fly den hele lange vej til Den Røde Plads uden at blive stoppet. Ikke eneste af dette paranoide lands mange overvågningsfly og andre foranstaltninger fik ham stoppet, Burde det kunne lade sig gøre? I teorien nej! Men i praksis jo, det kunne det. Selvom konspirationsteorierne også stod i kø kort efter.

   Man tør slet ikke tænke tanken, at Matthias Rust havde været en muslimsk, tjetjensk terrorist, som med samme 9/11- dødsforagt havde fløjet sit fly ind i Lenins Mausoleum… Holy shit! – konspirationsteoretikerne var døde på stribe af stress og overarbejde.

   Og som Peter skriver, Titanic burde heller ikke kunne synke. Var det sket i dag, var der også dannet internationale netværk en masse, som skulle afsløre sandheden om, hvem der i virkeligheden stod bag.

   Alt sammen nok mest drevet af, at det simpelthen ikke kan passe, at den menneskelige genialitet, kan overrumples af så pinlige banaliteter, som isbjerge, en hæmningsløs frækhed eller primitiv dødsforagt.

   • Fordrukken Taber | 14. september 2021 ved 12:42 |

    Margrethe; jeg støtter ikke nødvendigvis teorien om at Bush skulle være indblandet, fordi jeg skriver at de to familier Bush og bin Laden kendte/kender hinanden, at seniorerne skulle være mødtes på selve dagen og at bin Laden Group er en af de største byggefirmaer i Saudi Arabien. Jeg konstaterer bare fakta.
    Det, der er vigtigt her, er at Bentham rapporten konkluderer at der blev fundet rester af militært sprængstof i støv fra bygningerne. Hvis vi kan stole på den konklusion, så burde NIST være trådt ind og deltaget i yderligere undersøgelser. Om ikke andet så for at finde frem til en anden konklusion. Det ville de ikke.
    De gik heller ikke specielt meget op i at undersøge det mildest talt mystiske kollaps af WTC 7, for nu at sige det mildt. Den arrogance og, efter min mening, dovenskab, de har forfulgt denne sag med, er direkte provokerende mod de efterladte og de mange ofre. Hvorfor vil man ikke, i betragtning af de potentielle enorme konsekvenser, en begivenhed som 9/11 kan få, bruge fuldstændigt ubegrænsede mængder af penge til at undersøge alle mulige vinkler af denne sag?? Jeg forstår det simpelthen ikke og jeg synes, det er oprørende, for nu at sige det så mildt som muligt. Og hvorfor vil de ikke frigive videoerne af det fly, der rammer Pentagon?? De findes nemlig. Det irriterer mig også voldsomt. Og jeg gider ikke at høre om “national security” her, for det vedrører alle. Se forøvrigt også mit svar til Neerup Buhl i denne forbindelse.
    Det korte af det lange her er jo også at, uden at det behøver at have forbindelse til selve begivenheden eller være et bevidst komplot, så er 9/11 blevet brugt til at installere et verdensomspændende overvågnings- og kontrolsystem og (især) til at fjerne borger- og frihedsrettigheder. Og som den frihedsfanatiker, jeg er, så mener jeg at vi skal den anden vej. Tilbage til de tider, hvor Vesten mest af alt var kendt som et sted, hvor der herskede forholdsvis frie forhold. Det er vi fuldstændig og aldeles gået væk fra. Tænk bare på Australien og New Zealand; to lande, der dybest set lige nu kan betragtes som coronadiktaturer uden borgerrettigheder (total nedlukning ved 1 smittetilfælde og militæret indsat!), som vi egentlig burde afbryde de diplomatiske forbindelser til indtil de kommer til fornuft igen, fordi vi ellers risikerer at deres metoder spreder sig til andre lande og at deres dikatatorer kan udbrede deres totalitære coronarestriktionspropaganda uforstyrret..

 3. Kommentar til Fordrukken taber:

  Du skriver du blot konstaterer fakta. Det er muligt, men dét, du konstaterer, beviser bare ingenting. man kan sagtens forestille sig nogle punkter og mene man ser en forbindelse, som ikke nødvendigvis er der, blot fordi man selv synes det. Derfor efterlyser jeg involverede kernevidner, lækkede dokumenter, skjulte lydoptagelser m.m.

  Jeg synes også, det er frustrerende at sandheden krampagtigt er holdt nede. Det vil sige den sandhed, at islam er den store elefant i rummet, som ikke nævnes med et ord. Der ser jeg det store svigt over for ofrene og resten af den vestlige verden.

  Jeg har heller ingen problemer med at se, at med islams indtog og der til hørende terror, har politikerne fået sig en kærkommen lejlighed til stadig mere overvågning, stadig mere kontrol med vores gøren og laden. Hvorfor lade en god chance for mere magt gå fra sig?

  Men det ændrer ikke på, at der blev råbt “Allahu Akbar” i flyene, før dødsdåden. Som der er blevet råbt hver evig eneste gang muslimske terrorister har sat ind med deres terrorangreb mod os. Både de store, men også de tusindvis af små daglige angreb. Og det vil de blive ved med. Det kræver ingen konspirationsteorier at forudse det:

  https://www.document.dk/2021/09/08/saadan-blev-islam-friseret-ud-af-9-11/

  • Margrethe; jeg ville ikke bevise noget med at påpege forbindelsen mellem Bush og bin Laden-familierne. Det mente jeg ikke med det, jeg skrev. Jeg synes bare det er en interessant oplysning. De fakta, der var vigtige og specielt interessante for mig, var Bentham-rapportens konklusion om militært sprængstof i tårnene.
   Nu er vi begge to ganske givet enige om det enorme problem, der hedder islam i Vesten.
   I 9/11-sagen synes jeg ikke man har gjort nok for at undersøge sagen til bunds. Som i overhovedet. Og det vigtige, synes jeg, er at få sandheden frem- ellers dør den. Jeg synes det er ufatteligt vigtigt at man for ofrenes og deres familiers skyld gør et ordentligt arbejde og kommer med nogle seriøse konklusioner, UANSET følgerne. Også selvom man skulle komme frem til den konklusion at det var et muslimsk terrorangreb og at tilstedeværelsen af de mange saudi arabere i angrebet skyldtes at selve staten Saudi Arabien rent faktisk var indblandet.

 4. Når man som borger skal “tænke selv”, bliver det reelt bare en tillidserklæring til de fagfolk, som har undersøgt sagen, da man ikke kan være ekspert i alt. Så den egentlige politiske debat kommer til at handle om samfundskonsekvenserne af den tolkning, man tilslutter sig (ud fra de idiosynkrasier, man nu engang har). Her kan mange, uanset hvad de mener der skete 9/11, paradoksalt nok være enige om det gale i overvågningssamfundet, ensretningen osv. Uanset om Bush eller andre i Vesten har en skummel masterplan, eller om vore magthavere bare uforvarende er snublet ind i det, må praksis forventes at blive bemærkelsesværdig ens – med de holdninger, “eliten” nu engang har. Så hvis det politiske mål er at bekæmpe disse rådne frugter, er det i hvert fald lettest at få succes for sagen ved arbejde ud fra de alment vedtagne præmisser og lade kontroversen dreje sig om, hvad der skal ske fremover, ikke om, hvad der er sket før. I tolkningen af alle store verdensbegivenheder er der sejlivede dissidentsynspunkter, en sjælden gang får de (delvist) ret, men der er nu også en grund til, at nogle tolkninger bliver dominerende blandt historikere af i øvrigt vidt forskellig observans. Selv om nogle detaljer uundgåeligt vil nage, er det på hovedscenen, kampen står. En dissident må være kritisk, men vælge sine kampe og ikke generelt bare antage, at det modsatte af mainstream er sandt (det er en spejlvendt kritikløshed, man tit ser). For så drukner man i sager og ender så langt fra flertallet, at man bare virker sær. Det er meget vigtigt for nogle, om historien er mere eller mindre planlagt. Jeg er mere interesseret i at påpege det gale i den åbenbare udvikling, snarere end hvad der (angiveligt) sker bag kulissen, for hvis der stikkes en kæp i hjulet, er det lige meget, om nogen har trådt i pedalerne, eller om cyklen bare selv er trillet ned ad bakken ude af kontrol. Uanset hvad er føreren ikke sin stilling værdig…

  • Neerup Buhl; vi er nok i forvejen enige om at den øjeblikkelige udvikling er stærkt negativ. En udvikling, der jo i høj grad blev sparket igang af 9/11. Derfor synes jeg at det at finde frem til hele sandheden i denne sag er så kolossalt vigtig for både nutid og fremtid.
   Og derfor har jeg ingensomhelst forståelse for NISTs trækken i bremsen med hensyn til en mere tilbundsgående undersøgelse af det skete. Som jeg også har påpeget overfor Margrethe, så er grunden til at jeg nævner Bush og bin Laden-familiens venskab ikke st jeg nødvendigvis tror at de to familier har aftalt noget eller været indblandet i denne uhyrlighed, bortset selvfølgelig ret sikkert for Osama bin Ladens vedkommende. Jeg nævner det fordi jeg synes det er et faktum, der får folk til at undre sig- og man ender forøvrigt lynhurtigt med at få plastret et “konspirationsteoretiker”-stempel på sig i visse kredse, bare fordi man nævner det. Det er et stempel, der alt for let plantes i hovedet på alt for mange mennesker.
   Jeg har den mening at man bør genåbne den officielle undersøgelse og ikke være bange for konklusionerne- også selvom man eksempelvis skulle komme frem til at staten Saudi Arabien skulle være indblandet. For ofrenes og de efterladtes skyld. Og for sandhedens skyld. Jeg har ikke så mange filosofiske overvejelser her. Dine betragtninger er noteret og jeg synes de er fremragende og særdeles intelligente. De får også mig til st overveje om jeg synes at jeg måske hælder for meget til én side i denne sag og dermed ikke kan se klart. Men min konklusion må være at jeg bare anser det at få afdækket hele sandheden for at være det vigtigste i denne sag. Uanset følgerne og uanset at USA muligvis ender med at måtte afbryde de diplomatiske forbindelser med Saudi Arabien, hvis man finder frem til at selve staten Saudi Arabien var indblandet- hvilket jeg ikke er sikker på, men jeg synes, man skal undersøge det- og grundigt denne gang.

   • Peter Neerup Buhl | 15. september 2021 ved 10:53 |

    Jamen jeg mener da heller ikke, at spørgsmål om Saudi-Arabiens involvering bør kaldes konspirationsteori. Der er også en gråzone, men egentlige konspirationsteorier er nok kun dem, der antager vigtig involvering af vestlige ledere i kriminelle aktiviteter. Simpelthen fordi vestlige ledere kan gøre meget lidt, uden at det bliver kendt. Risikoen er for stor, og selv de mest magtfulde har kun lidt råderum. Derfor er tidens største konspirationsteorier vel også dem mod Trump, fx at det overhovedet skulle være muligt for ham at blive diktator. Årsagen til, at der ikke er mange konspirationsteorier om forhold uden for Vesten, er ikke mindst, at her fungerer dagligdagens politik på en måde, som i Vesten ville blive kaldt en odiøs konspiration. Hos os kommer alt hurtigt ud i det åbne, om ikke andet via en utilfreds eks-assistent… Derfor kan man heller ikke sige, at fx indvandringen til Vesten er resultatet af en konspiration, for alle tekster og vedtagelser om indvandring, “behovet” for arbejdskraft og multikulturelle samfundsmål ligger frit tilgængelige for alle. I øvrigt mener jeg da også, at skulle Vesten endelig blande sig i Mellemøsten, burde man have gjort mod Saudi-Arabien, hvad man i stedet gjorde mod Libyen.

 5. Til Neerup Buhls kommentar idag 10.53: Dine kommentarer om konspirationsteorier er noteret, men kan ikke rigtig overskue at kommentere på dem og uddybe mine egne synspunkter her. Prøvede at forfatte en kort kommentar, men hver gang jeg prøvede, blev kommentaren mindst 50-100 linier lang..
  Er helt enig i dine betragtninger omkring Trump. Han kunne ikke rokke med ørerne uden at nogen mente at han var ved at overtage eller destruere planeten. Og det kan han stadig ikke. Retssager forsøges anlagt på konstant basis, hans advokat Giuliani angribes personligt, ligesom alle hans andre forbindelser og venner, der er udbredt censur mod både manden selv og hans vælgere og meget mere.. jeg er seriøst nervøs for at det faktisk kan ende i en fysisk konfrontation i USA mellem de “røde” og de “blå”, for de “blå” er virkelig ude på dybest set at få fjernet både Trump og hans tilhængere/vælgere fra Jordens overflade. Hvis de bliver ved med at fremture på den måde, så kan det sagtens eksplodere- og også lang tid før man tror.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.