Hykleri om propaganda i børnehøjde

Det lettiske, såkaldt højrepopulistiske parti For et Menneskeligt Letland (Par cilvēcīgu Latviju) har modtaget et brev fra den ungarske justitsminister Judit Varga (billedet), som takker partiet for dets sympatierklæring til den nylige ungarske lov om beskyttelse af mindreårige mod eksplicit seksuelt og upassende indhold. Brevet affattet på engelsk retter op på mange af de (villede) misforståelser, der hersker i vore medier. Som der står i den lettiske følgetekst:

”Ministeren understreger, at den vedtagne lov ikke bekæmper mindretal på nogen måde, men beskytter børn mod upassende indhold på internettet og i medierne. Indhold rettet til børn kan reguleres i lovgivningen, informative foredrag for børn i forskole og skole kan kun organiseres af passende kvalificerede personer og organisationer med forældrenes tilladelse, og kun hvis forældrene i forvejen var opmærksomme på indholdet af disse foredrag.”

”Partiet ’For et Menneskeligt Letland’ mener, at Letland ikke bør blande sig i andre landes indre anliggender, og støtter Ungarns ønske om at beskytte børn mod upassende indhold på internettet og i medierne!”

Denne beskyttelse mener Danmarks regering og det herskende EU altså ikke, at børn skal have. Den aktuelle sag sættes pudsigt i relief af mit eget satiriske stunt for 20 år siden, hvor jeg som repræsentant for Den Danske Forening stod som afsender af breve til børnehaver med tilbud om at lave islam-advarende teaterstykker o.lign. for børnene. Det vakte (helt ind i Dansk Folkeparti) enstemmigt ramaskrig i den allerede da humorløse opinion. Skønt man dog modsat den død-seriøse reklame for seksuelle minoriteter jo faktisk kunne argumentere rationelt for at advare børn mod islam fra en tidlig alder, fx ligesom jeg selv i 70’erne var med i ”Børnenes Trafikklub”, hvor man lærer om indlysende farer ved at færdes på gader og stræder.

Børn skal altså beskyttes mod islamkritisk oplysning, som i medierne i 2001 blev sammenlignet med sovjetisk indoktrinering, men ikke beskyttes mod LGBTQIA*-positiv ditto. Kort sagt gælder mantraet ”børn skal have lov til at være børn” kun i det liberaldemokratiske Vesteuropa, når det er påvirkninger i én bestemt, politisk ukorrekt retning, der er tale om. Ellers stemples det paradoksalt nok som sovjet-agtigt at beskytte dem mod et aktivistisk mindretals holdninger.

1 Kommentar på "Hykleri om propaganda i børnehøjde"

  1. EUs mission lader efterhånden bare at være til at ændre alle europæiske lande til ét stort socialt menneskeeksperiment, hvor der ingen grænser, moralsk kompas, kultur, historie eller religion er- bortset fra den invaderende islamiske.
    Det eksperiment er nu så fremskredent at europæerne slet ikke kan genkende deres eget kontinent.
    Kommer de østeuropæiske landes forsøg på at holde fast i moralske grænser til at lykkes? Godt spørgsmål. For EU prøver at dæmonisere dem og lykkes fint med propagandaen og deres påstande om EUs “værdier”, selvom der reelt ingen værdier er, kun befolkningsundertrykkende og destabiliserende tiltag. Og selve det at EU går så meget op i de love, østlande vedtager, viser en hel del om at proportionssansen (også) er helt ude af kontrol. Det begynder at minde om FNs opførsel overfor Israel.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.