Oplev verden og bliv klogere – anno 1921

Det er et almindeligt argument, at den indvandringskritiske mentalitet udspringer af snæversyn og manglende viden om det fremmede. Men hvad nu, hvis det forholder sig omvendt, at erfaring med det fremmede faktisk bekræfter, at det er noget, vi bør holde på afstand? For 100 år siden så europæere efter moderne målestok nok ”fordomsfuldt” på omverdenen, men måske er det herskende syn på det fremmede som en berigelse blot en omvendt fordom, som består af kritikløs benovelse?

For netop 100 år siden blev provinsavisernes læsere underholdt af rejseskildringer fra de verdensdele, som stadig var fjerne og (derfor) spændende og eksotiske. En korrespondent, Richard H. Hill, fik således sine rejseberetninger fra ”Det lykkelige Arabien” i Fyns Stiftstidende anno 1921.

Ved Nilen opholdt Hill sig i araberlandsbyer, ”hvor de mest primitive Mennesker holdt til. Det var den stolte arabiske Races Overdrev, der her blandede sig med Afrikas abelignende Negre, den krogede Høgenæse var blevet bred og flad, Læberne tykke og svulmende, og Beduinens funklende, ildfulde Blik var blevet til smaa sorte Øjne, der manglende menneskeligt Udtryk.”

Hill begræd, hvordan europæisk kultur ”ødelægger de primitive Folks Selvstændighed”: ”Selv det ringe originale Præg, som disse Mennesker havde haft, har de sat til for evropæisk Kulturs Velsignelse.” Hill rejste videre mod Arabien, hvor upålidelige, ”fanatiske Muhammedanere” med sej konservatisme ”hader alt fremmed”. I en oase slukkede Hill sin tørst i en brønd og blev straks antastet af tre ”vildt udseende Kabylere, der opførte en ren Helvedeslarm, medens de svingede med deres Knive for Øjnene af mig.”

Da gemytterne efter en hel nats diskussion var dæmpet, fik Hill forklaret, at den ”vantro Hundesøn og Sønnesøn af et Svin” havde besudlet vandet med sine urene læber. Hill slap for fatale konsekvenser, fordi ”en Rettroende ikke vil besudle sine Hænder med en skabet Hunds Blod”.

Længere inde i landet ventede det gamle Minæerriges storslåede ruiner på Hill. De viser, at i ”de nuværende Ørkenegne har Kulturen blomstret som intet andet Sted” … ”Nu er det et øde Land med en Samling fanatiske Røvere.” En meget præcis skildring af islams notorisk ørkendannende effekt.

Se, det var kulturel oplysning, som kunne få de fynske læsere til at holde af deres eget land og egen kultur.  Og dette, i det væsentlige bedre oplyste syn på det fremmede end nutidens herskende visdom, holdt sig frem gennem den følgende generation. Indfødsretstildelingerne fra 1956 viser således, hvad man bød indenfor dengang, mens man i dag har inviteret hundredtusindvis af repræsentanter for den kultur, som Hill med uovertruffen realisme beskrev. Inviteret og givet indfødsret i den (faktisk paradoksale) illusion om, at de både ”beriger” og bliver ”ligesom os”.

1 Kommentar på "Oplev verden og bliv klogere – anno 1921"

 1. Her er et godt tillæg til Bulh´s indlæg.

  Negere anno 1893 Link: http://www.dreier.no/morten/artikler/neger.html

  SALMONSENS STORE ILLUSTREREDE KONVERSATIONSLEKSIKON
  En nordisk Encyklopædi.
  Under medvirkning af Bibliotekar J. B. Halvorsen,
  som særlig Redaktør for Norge,
  og henved 200 nordiske Fag- og Videnskabsmænd

  redigeret af Chr. Blangstrup
  I. Bind. (A — Arkaisk).

  Kjøbenhavn

  Forlagt af BRØDRENE SALMONSEN (J. SALMONSEN).
  Trykt hos J. H. SchuItz.
  1893.

  ***********************************

  (…..)

  II. Negerracen falde i 3 store Afdelinger: De egentlige Negre,
  Bantufolket og Hottentotterne.

  (….)

  Negerne er i det hele stærkt og muskuløst byggede, i Arbejdsydelse stå
  de også Europæerne nærmest, Lemmerne er derimod ikke kraftige; særlig
  karakteristisk er i så Henseende de tynde Lægge. Hovedet er
  ejendommelig smalt og sammentrykt, Panden skråt tilbagevigende,
  hvorimod læbepartiet er stort og fremspringende, Fortænderne
  skråtstillede, Næsen, særlig Næseroden, flad og bred, Læberne tykke og
  svulmende, Håret mørkt, kruset og uldagtigt. Farven er mørk, fra det
  dybeste ibenholtsorte til det smudsiggulbrune; visse mellemafrikanske
  Folks Farve er så sort at den endog spiller i det blålige. Den mørke
  Farve skyldes et Pigment i Overhudens underste Lag, Slimlaget (rete
  Malpighi). Huden er blød, atlaskagtig, men har modbydelige
  ammoniakalske Uddunstninger. der virker i høi Grad frastødende på
  Europæerne i deres Omgang med de sorte.

  Negernes Karakter ligner i mange Punkter Barnets. De er i det hele
  Stemningsmennesker hos hvem Fantasien er overvejende. Et Grundtræk i
  deres Temperament er derfor overgiven Munterhed, som ofte ved pludselig
  indvirkende årsager kan stå over i sin Modsætning. Fra deres utøjlede
  Fantasi udspringer også deres Pyntesyge og Forfængelighed, der altid
  giver sig Udslag, såvel som deres Tilbøjelighed til larmende Skuespil
  og Danse. I denne Stemning er de i Stand til at forglemme alle Sorger
  og Lidelser og at forsone sig med den hårdeste Lod. Negeren er ligesom
  Barnet et Øjeblikkets Menneske, han lever så at sige kun for den Dag i
  Dag og bekymrer sig hverken om Fremtiden eller Fortiden. Negerens i det
  hele ringe åndelige Energi har en vis Godmodighed, ja Blidhed til
  Følge, men lige så godmodig han er over for sin Ven, lige så
  hensynsløs og grusom er hans Færd over for hans Fjende, om end
  Indianerens raffinerede Grusomhed er ham fremmed. Negerens Liv bevæger
  sig i stadige modsætninger; letfærdig, tom Lystighed veksler med
  Fortvivlelse, overspændte Forhåbninger med dødelig Angst, letsindig
  Ødselhed med den smudsigste Gerrighed. Med Hensyn til sine åndelige
  Evner ligner Negeren også Barnet, hans Efterlignelsesevne er stor, men
  hvor det kommer an på selvstændig Tænkning, står han kun på et lavt
  Trin. Et Negerbarn er i de første år af sin Udvikling det hvide Barn
  overlegent, men på et vist Tidspunkt står det stille og bliver på det
  samme Standpunkt hele Livet igjennem. Negerne lære let fremmede Sprog,
  men Sansen for Tal er kun ringe, dog viser de i Handelssamkvem stor
  Snuhed og List. Negeren lader sig vel afrette, men sjælden virkelig
  opdrage.

  (…..)

  Industri og Handel, for såvidt disse Navne kunne brukes, finder kun
  Sted, hvor Negrene ere komne i Berøring med højere kultiverede folk,
  altså fortrinsvis i Vest og N. V. samt i Kystegnene. Begavede med et
  fortrinligt Efterlignelsestalent forstå Negrene at aflure andre deres
  Kunstgreb og udbytte dem til Fordel for seg selv. Den originale
  Industris Produkter, som komme fra det indre, forråde vel ingen særlig
  Kunstfærdighed, dog ere mange og navnlig de af Metal forfærdigede
  nydelig og fint forarbejdede. Det sidste må forbavse så meget mere,
  som disse sorte Smedes Værktøi er højst primitivt; overhovedet har
  Negeren om end kun ringe Kunstsans så dog et stort mekanisk Talent.

  (….)

  (……om «Buskmænd og Hottentotter»

  Kvinderne hos begge Folk udmærke sig ved en stærkt udpræget Steatopygi,
  en sterk, fedtagtig Udvikling af Sædepartiet. Skægvæksten er sparsom,
  og Legemet næsten ubehåret. Næseroden rager så godt som ikke ud over
  Omgivelserne, så at Næsen først træder tydelig frem i Nærheden af
  munden. Hottentotterne står på et meget lavt Kulturtrin og mangler i
  høj Grad Energi, ligesom Ladhed er et fremtrædende Karaktertræk hos dem,
  selv Sult formår sjælden at tvinge dem til at arbejde.

  (…..)

  Last modified: Tue Mar 4 20:36:07 MET 1997

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.