Uddannelse og islam, en farlig cocktail

Nu er der igen glæde over (beskedne) fremskridt i indvandrerbefolkningens uddannelsesniveau i Danmark. Taget isoleret er det svært at kalde tendensen negativ, men solstrålehistorien indskriver sig jo som en del af den febrilske søgen efter tegn på, at integrationen af en stor mængde muslimer i Vesten jo nok skal gå trods alt.

Diskussionen om indvandreres uddannelsesniveau er dog som at sammenligne pærer med bananer, når den stilles op mod de problemer, Stram Kurs og ligesindede taler om. Beviserne for, at uddannelse (og dermed stigende velstand m.m.) virkelig batter imod det, man kalder ”radikalisering”, ”islamisme”; ”fundamentalisme”, kort sagt en søgen tilbage til Islam ren og pur, er faktisk meget spinkle. Man overfører generelt blot undersøgelser fra Vesten om, at kristne med lav uddannelse har tendens til at være mere religiøse end højtuddannede. Det antages, at det samme gælder muslimer.

Islams rolle som samfundsmæssig og politisk kraft gør imidlertid, at den opfattes helt anderledes blandt muslimer, end kristendom blandt kristne i moderne “kristne” lande. Islam er mere som marxismen i Vesten, og her har særlig de højere uddannelser jo netop været stedet, hvor radikaliseringen indtraf. Som fx den islamvenlige islamforsker John Esposito har påpeget, har ”mange fundamentalistledere fået den bedste uddannelse, nyder ansvarsfulde positioner i samfundet og er dygtige til at bruge den seneste teknologi til at fremme deres synspunkter og skabe levedygtige moderne institutioner såsom skoler, hospitaler og social service.”

Men den herskende politik i EU kører bevidstløst på klichéerne om uddannelsens store vigtighed i at gøre (underforstået) muslimer til gode vesterlændinge. Som det lyder i indledningen til den ovenfor afbildede frasefyldte EU-rapport: ”Uddannelse er nøglen til at forhindre, at børn og unge voksne tiltrækkes af voldelige, ekstremistiske ideologier og organisationer.” Det er altså ikke direkte erfaringen for Vestens egne unge siden 1968, og gælder endnu mindre det importerede segment. Og modsat fraserne har forskning også for længst vist, at det er de bedre stillede muslimer i Europa, der bliver ”fundamentalister”, ikke de ufaglærte, hvilket med en smule eftertanke da også virker logisk, da ideologi og aktivisme kræver et vist overskud.

Hvad angår de reelle trusler fra muslimer i Europa, som kun sekundært er at være en økonomisk klods om benet, men primært er en sikkerhedstrussel, giver mere uddannelse og velstand for segmentet altså blot dette større ressourcer af alle slags til at bekæmpe værtsfolkene. Det gør ikke uddannelse i sig selv til noget negativt, men skaber heller ikke i sig selv ”integration”. Tværtimod bør uddannelse af de nævnte grunde være den sidste store gave, europæerne giver de indvandrede muslimer, før disse bliver sendt hjem for at nyttiggøre deres tilegnede færdigheder dér.

2 Kommentarer på "Uddannelse og islam, en farlig cocktail"

  1. Det er her, man bare føler sig endnu mere bekræftet i sin holdning til EU: At organisationen simpelthen aktivt arbejder på at islamisere Europa og at udskifte befolkningen, når man ser eksempler på sådan noget narreværk!!
    Påstanden i denne rapport er ikke bare direkte forkert. Den er også direkte farlig, fordi dens konklusion er så massivt forkert. Det virker som om man bevidst har (og her bruger jeg det mildeste udtryk, jeg kan finde) “masseret sandheden” for at finde frem til sin søgte konklusion.
    Det har længe været kendt at rigtig mange af de største muslimske terrorister er indflydelsesrige, veluddannede og økonomisk særdeles velstillede. bin Laden er bare et eksempel. Hver gang, jeg har haft en samtale med en person, der ikke har kendt til Osama bin Laden og hans families baggrund, og har nævnt bin Laden Group, så har vedkommende grinet og troet at det var en vittighed. Folk, som de er flest, bliver ved med at holde fast i det vestligt vedtagne skyldskompleksnarrativ om de stakkels, af os undertrykte, og derfor uuddannede muslimer; så det hele er selvfølgelig også os vestlige hvide mænds- og naturligvis jødernes- skyld, ikke at forglemme.. det virker også som et mantra; altid huske at give jøderne en del af skylden for enhver given situation, hvor muslimer er “undertrykt” (og hvor er de ikke det, ifølge dem selv?), så man ligeledes ved enhver given lejlighed kan henlede folks opmærksomhed på de stakkels undertrykte “palæstinensere”, som alle jo ved lever under frygtelige forhold, påtvunget dem af den stygge zionistiske “besættelsesmagt”.. hele dette falske narrativ er kimen og nøglen til erobringen af Europa, som (af alle mennesker) den tidligere Miss Irak var ude at sige i sidste uge. Håber at hun overlever reaktionerne på sine udtalelser.
    Vi nægter i Vesteuropa at se realiteterne i øjnene- og som forfatteren Desmond Murray tidligere har påpeget i sin bog af samme navn, er ved at begå et “underligt” kollektivt selvmord her på kontinentet.

  2. Islam og uddannelse består vel ret beset mest udi noget med indirekte offenligt – og fra suspekte uddenlandske pengestrømme – understøttede byggerier af moskéer og andre lokaliteter til ‘undervisning’ af Alah’s disciple. I disse helligdomme indoktrineres de mørke kræfter, af ofte selvudnævnte imamer, til af al kraft i at underminere og dissekere det vestlige/danske – samfund som omgiver dem.
    Den eneste måde hvorpå disse mørke kræfter beriger vores ‘endnu’ eksisterende vesterlandske frie liberale samfundsorden og demokrati er ikke i samfundets gode tjeneste men en stræben ud af en eksponentielt stigende tangent imod en ‘kritisk masse’ (bombe): Total destruction – det totalt masseødelæggelsesvåben… integration af de mørke kræfter er en naturstridighed og lader sig aldrig gøre. En atombombes altødelæggende destruktive kraft i alle henseender er vel den nærmeste analogi man kan komme resultatet af at uddanne de mørke kræfter, som oftest foregår i egne helligdomme af diverse karakter på dansk/europæisk jord. Det nytter absolut intet at poste flere ‘brændselselementer’ i denne berigelses-uddannelsesproces af den masseinvandrede mængde fra den tredje verden – Det hele eksploderer bare indefra! En særdeles coktail…

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.