Universalismens laveste fællesnævner

Den færøske forsker i international politik Heini í Skorini har fået udgivet en mere alment tilgængelig udgave af sin ph.d.-afhandling om tilblivelseshistorien for de moderne menneskerettighedskonventioner, der er relevante for ytringsfriheden. Det fremgår klart, hvordan de muslimske stater, ikke mindst via deres islamiske samarbejdsorganisation (OIC) har formået at begrænse ytringsfriheden globalt, især ved at gøre religionskritik identisk med ”hate speech”. Og de har haft let spil, fordi en masse nyttige idioter i demokratierne støtter disse logiske kortslutninger, som principielt vil kunne kriminalisere en stor del af samfundsdebatten.

Det er blevet sagt, at blasfemi er den eneste forbrydelse uden ofre, men dog lever begrebet i bedste velgående i mange landes lovgivning, fordi det reelt gælder om at forsvare en bestående orden, folks sarte følelser og statslige interesser. Rusland er blandt de absolutte topscorere, hvad angår blasfemisager, men som Skorini rammende påpeger, sætter magthavere under enhver samfundsorden grænser for at værne det, man betragter som grundlæggende værdier. Noget andet er så, om disse virkelig er i fare pga. ytringsfrihed. Man kan med fyldigt belæg i historien hævde, at det snarere er repression, som er søm til en samfundsordens ligkiste. Monty Python-mentaliteten er et godt eksempel på muligheden af at forene generel respektløshed med sund samfundsfornuft.

Ytringsrestriktioner udspringer af en forventning om, at den laveste fællesnævner nødvendigvis sejrer, hvis der gives fri bane. Så er der kun udsigt til folkemord eller moralsk sammenbrud (alt efter ordenshåndhæverens frygt betinget af politisk indfaldsvinkel). På trods af fraværet af beviser på en sådan sammenhæng har det dog lykkedes særlig de muslimske stater i de internationale fora at få de angiveligt progressive kræfter i Vesten med på tesen om, at muslimer kommer i fare pga. islamkritik. Sandheden er dog, at kommer muslimer i fare, er det på grund af opførslen hos en stor del af deres hastigt voksende segment i værtslande, som er selvvalgte gidsler af det internationale menneskeretssystem. Men nu bliver konsekvensen, at alle ender med den laveste fællesnævner mht. ytringsfrihed. Hele situationen kunne se anderledes ud, hvis man ikke absolut skulle vedtage fælles regler for hele verden, men lod hver enkelt civilisation indrette sig efter egne værdier. Lige nu indretter Vesten sig stadig mere efter de muslimske, fordi muslimerne snu forstår at fremme egne værdier ved at appellere til traditionelt vestlige. Subtilt glides der fra respekt for individet til respekt for ”profeten” og individers følelser for ham.

Det ideologiske og magtbetingede, ikke-virkelighedsbetonede, i mainstream menneskerettighedsbestræbelser fremgår fx af bogens oplysning om, at FN’s generalforsamling fra 1946 til 1992 vedtog 569 resolutioner imod Sydafrika, mens forsamlingen i samme periode kun vedtog fem resolutioner imod Kina og fire imod Sovjet. Det er klart, at den aktuelle kamp imod ytringsfrihed med ”forfulgte” Islam som flagskib har samme forhold til verdens forekomst af virkelige overgreb og problemer. Og lige så klart er det, at et samfund med sunde værdier kan tåle frihed, og omvendt at ikke nok så restriktive love kan sikre et samfund på vej ned i møget af andre årsager.

Den store muslimske indflydelse på ytringsfriheden globalt illustreres ildevarslende af mange eksempler i den veldokumenterede bog, således af skæbnen for en FN-rapport fra 1997 af en ellers uafhængig racisme-rapportør, en afrikansk juraprofessor, der kontroversielt konkluderede, at Koranen er en primær kilde til moderne antisemitisme. Dén velbegrundede konklusion blev slettet efter pres fra de islamiske landes organisation OIC. Omvendt har disse fået resten af verden med på limpinden, at ensretning også i Vesten er nødvendig for at forhindre et folkemord på muslimer dér, dvs. reelt kriminalisering af indvandringskritik, skønt tilstandene for minoriteter hjemme i Muhamedanien er ulig værre, men kritik heraf skal også censureres under mærkaten ”respekt for religion”. Det fælles navn for den såkaldt globale landsby burde blive Absurdistan…

Det paradoksale er også, at mens den vestlige bestræbelse med menneskerettigheder har fokus på beskyttelse af individet, er den muslimske verden åbenlyst ligeglad med dette aspekt til fordel for beskyttelse af religion. Fx har den egyptiske udenrigsminister eksplicit udtalt, at man gerne tåler muslimkritik, men ikke islamkritik – den stik modsatte vægtning, som ”pæne” vestlige islamkritikere søger at håndhæve. Men muslimerne misbruger den vestlige omsorg for individer som brækjern til at få indført lovgivning mod blasfemi globalt. Her kan man igen fremhæve alternativet, at ved en regionalisering af menneskerettigheder kunne ethvert land have rettigheder med det fokus, man finder passende alt efter kulturel baggrund. Men det moderne Vesten er også i høj grad besat af en messianisme, idet man vil forbedre verden, om man så skal ofre sine egne og selv bukke under i forsøget.

En religionskritisk ytring er for de muslimske stater i OIC identisk med ”tilskyndelse til vold”. Modpolen hertil er det klassiske amerikanske krav om, at en ytring skal være en trussel, der er umiddelbar og realistisk, for at være strafbar. I Europa glider man hele tiden i muslimsk retning, hvad angår vurderingen af ytringer, og usikkerheden om, hvad der er strafbart, skaber en endnu større gråzone, som de færreste debattører vover sig ind i, end der er belæg for at straffe for i lovgivningen. Dette freder befolkningsudskiftningen stadig mere i en ond cirkel, der fører til yderligere krav om ytringsrestriktioner. Det er sigende, at også en bystat som Singapore længe har haft restriktiv lovgivning for at sikre, ”at vores religiøse, kulturelle og etniske forskelle ikke bliver en kilde til misforståelser og spændinger”, som Singapores udenrigstjeneste forklarer det. Også fx Nigeria begrunder sin manglende ytringsfrihed med landets ”mangfoldighed”. Samme hensyn vil veje stadig tungere for europæiske magthavere. I de allerseneste år giver Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol klare eksempler herpå med støtte til blasfemiparagraffer for at bevare ”den religiøse fred”.

En engelsk diplomat citeres i bogen for at gøre opmærksom på, at Storbritannien under Anden Verdenskrig end ikke kriminaliserede Hitlers ”Mein Kampf”, fordi man så ville følge samme logik som den, man bekæmpede. Problemet lå jo også et helt andet sted end i spredningen af fjendtlige tanker, akkurat ligesom nutidens samfund kun skades af ytringsfrihed, hvis de fejler på en række af andre vigtige parametre. Ytringsfriheden er tværtimod afgørende, hvis kursen på vigtige områder skal korrigeres, men i stedet fokuseres der i høj grad på ytringer som selve problemet og ikke kun som symptomer, og Heini í Skorinis bog, skønt med lidt andre vægtninger end nationalkonservatismens, er et vigtigt bidrag til at skabe klaring i begreberne, hvilket er en forudsætning for, at Europa ikke trækkes videre ned i islamiseringens hængedynd.

Heini í Skorini:

Kampen om ytringsfriheden.

Religion, politik og global værdikamp.

(Gads Forlag, 2023. 308 sider).

7 Kommentarer på "Universalismens laveste fællesnævner"

 1. Tak til Peter Neerup Buhl for at gøre opmærksom på denne bog, med mange fremragende passager, der beskriver den gigantiske muslimske indflydelse idag og grunden til de store muslimske fremgange, vi ser i nyere tid. Det er der ikke mange, der beskæftiger sig med nutildags. Ihvertfald ikke ustraffet.

  Det, vi er vidne til, er vel egentlig ikke set lignende siden invasionsforsøgene i Europa og den muslimske erobring af Spanien, som det tog hundredevis af år at afvise gennem den lange periode før Reconquistaen var gennemført.
  Idag får islam lov til at løbe løbsk fuldstændig uhindret. Og det gælder nærmest hvert eneste sted på kloden. Muslimer sidder på vigtige positioner indenfor næsten alle internationale organisationer og er utroligt dygtige til at påvirke lovgivning i muslimsk lovreligiøs retning i praktisk taget alle lande. De eneste undtagelser er vel nogle få lande i Østeuropa og visse asiatiske, sydamerikanske og afrikanske lande. Og som tingene forholder sig nu, vil øget vestlig, dvs vesteuropæisk og amerikansk, indflydelse i disse lande, faktisk medføre islamisering af også de resterende lande, der ikke vil have muslimer som tilflyttere og øget muslimsk indflydelse. Alle, der sætter spørgsmålstegn ved denne udvikling og om det er noget, vi alle ønsker, søges stemplet som “racister” og udelukket fra verdenssamfundet- og det er sket med stor succes, især i de vesteuropæiske lande og i USA. Grundlæggende lovændringer er foretaget i et utal af lande, især Vesteuropa, for at favorisere islam, og religionen er ret beset allerede verdens klart største i antal aktive udøvere, samt især indflydelsesmæssigt.
  I Vesteuropa kører kristendommen på vågeblus og kirkens repræsentanter kunne lige så vel repræsentere islam, med deres mange støtteerklæringer til denne religion og i Danmark specielt, med ledende præsters store støtte til bygning af flere moskéer her i landet. Og alle er i defensiven i forhold til islam. Den eneste virkelig store undtagelse, jeg kan få øje på, er nok Ungarn. Ikke alene har man her lukket næsten helt af for muslimsk indvandring, man har også iværksat en ekstremt familievenlig skattepolitik, hvor kvinder belønnes for at få børn og belønnes endnu mere for at få flere børn. En politik, der formentlig ret sikkert bliver en gigantisk succes for hvide etniske kvinder i Ungarn, men som vi ikke ville kunne bruge her i Danmark pga det kolossale antal muslimske kvinder her i landet- forestil jer, hvis den danske regering indførte samme familiepolitik- islamiseringen af Danmark ville få turbo på og formentlig være færdiggjort indenfor et årti.
  I mellemtiden beskæftiger rigtig mange vesteuropæere sig med at give “højreekstremisterne” skylden for muslimernes vold mod “vantro”. Når de altså ikke giver jøderne eller “zionisterne” skylden, som det er faktisk også er voldsomt udbredt i især “friheds”- eller højreorienterede kredse. Se bare Mads Palsvig og JFKs program, de andre danske “friheds”-partiers sider, Peer Brændgaard og Lone Nørgaards sider, samt Steen Raaschous “Snaphanen”s kommentarspor, og konstater for jer selv, hvordan det står til. Nogle steder mener man seriøst at zionisterne samarbejdede med nazisterne for at arrangere Holocaust (!). Desuden har visse kommentatorer rundt omkring, oveni alt dette, travlt med enten at betvivle, bagatellisere eller direkte håne den kendsgerning at Holocaust har fundet sted. Andre mener åbenbart at det at arbejde for at forhindre en gentagelse af Holocaust er at “køre videre på den gamle Holocaust-lirekasse” (direkte citat fra en specielt afskyelig Snaphanen-kommentator). Jeg har nævnt dette overfor sidens indehaver, Steen Raaschou, i forbindelse med en generel kritik af hans redaktionelle linie i Rusland/Ukraine-konflikten. Ikke bare var der fuldstændig tavshed fra hans side, han fik også travlt med at svine mig fuldstændig til og kalde mig navne efterfølgende for min kritik af ham, og for min kritik af den slags debattører, der har sådanne totalt afskyelige synspunkter. Ekstremt usympatisk, for at sige det mildt. Så ved man, hvor han står. Jeg har forladt Snaphanen som debattør. For mange tvivlsomme typer og belastende bekendtskaber- og nogle af de holdninger, der findes blandt debattørerne på siden, er rent faktisk ikke bare ekstremt usympatiske, de er også direkte svinske og farlige.
  Videre til venstrefløjen- venstrefløjen hader også jøderne og zionisterne. Her er det bare endnu værre. Udover at give disse skylden for mange af, hvis ikke alle, verdens ulykker, kriser og krige, så er de minsandten, ifølge venstrefløjen, også ansvarlige for “folkemordet” på “palæstinenserne”.. nærmest komisk, hvis det ikke var sådan en gigantisk løgn og bevidst disinformation..
  Et eller andet sted viser det her også hvor dygtige forskellige grupperinger har været til at placere skylden for alverdens ulykker på en anden, fuldstændig uskyldig, gruppe. Det arbejde, der fra venstreekstremistisk og muslimsk side er gjort i de seneste mange årtier, for at dæmonisere jøderne, de højreorienterede, “zionisterne” (som er blevet et dækord for både jøder og zionistiske ikke-jøder), de hvide, de kristne og andre ikke-muslimer, samt kapitalismen, har været gigantisk stort- og særdeles vellykket. Jeg ved ikke om Heini i Skorini har denne vinkel med i sin bog, for jeg ser den som en vigtig del af islams kamp mod den ikke-muslimske verden, hvor man har både infiltreret Vesten særdeles effektivt og desuden fået et ufatteligt stort antal mennesker til at tro på myten om det “palæstinensiske folkemord”, samt iværksat en storstilet lawfare kampagne mod især Israel og mod alle ikke-muslimer generelt, gennem FN og andre internationale og NGO-organisationer. Men det er under alle omstændigheder særdeles positivt at se at der finder reel research af islams destruktionen af ytringsfriheden, og udgivelse af denne research sted på dette område, sted. Tak til Heini i Skorini.

  Og til sidst lige en yderligere kommentar: Godt at se Neerup Buhl tilbage på Frihedens Stemme og god weekend herfra til alle.

  • Selv tak for god kommentar… Ja, jeg kommer tilbage med mellemrum, når jeg finder tid og anledning, dog aldrig med Uwe Max-flid! Og vi er vist på linje mht. zionisme og Ukraine. Det undrer mig generelt, at så mange, der har ført sig frem på at være “kritiske” og imod “løgnemedierne”, selv hopper med på det værste og mindst dokumenterede, blot fordi det bekræfter egne idiosynkrasier. Man var altså alligevel principielt ikke kløgtigere end modparten. Det er desværre ret få, som (fx a la Bent Jensen) formår den vanskelige balancegang at være kritisk til alle sider, ja vi træder alle nok af og til fejl, men pinligt at se så mange “dissidenter” med selvbehag jokke i spinaten uafbrudt.

   • Fordrukken Taber | 1. juli 2023 ved 00:16 |

    Helt enig her.
    Det, der undrer mig mest ved visse af disse nutidens kommentatorer og mediepersoner indenfor det alternative mediebillede, er at de jo generelt set er ganske eller ligefrem særdeles velorienterede om alskens emner. Men på en eller anden magisk vis så formår de samtidig på udvalgte områder at have nogle meninger, der stemmer bedst sammen med de værst tænkelige ideologiers; de kommunistiske ateisters, de mest yderliggående konspirationsteoretikeres og, i visse tilfælde, som i øjeblikket ses meget, mht Israel, deler de faktisk mest af alt mening med islamisterne og nynazisterne..

    En af mine yndlingspodcasts er The Tom Woods Show. Manden er en højt uddannet libertariansk økonom og matematiker, han har et fremragende podcastshow og taler begavet om praktisk taget samtlige emner, som han berører.
    Men når det gælder Israel, så ligger han mest på linie med- Roger Waters og BDS!
    Jeg fatter det ikke. Og jeg forstår slet ikke hvorfor ledende libertarianske kræfter i USA har denne tilsyneladende voldsomme modvilje mod Israel, i en grad, så de viser forståelse for, og ligefrem støtte til BDS/Roger Waters, hvis meninger på området efter min mening er direkte afskyelige. Det samme har Robert F Kennedy Jr forøvrigt fornylig gjort. Fuldstændig uforståeligt. JFK støttede Israel. RFK støttede Israel. Martin Luther King støttede Israel. Men RFK Jr, hvis fat blev skudt af en “palæstinenser”, associerer sig med Israels modstandere..
    Det er ikke godt nok, RFK Jr. Manden er ellers langt mere kvalificeret til præsidentposten end den nuværende og burde uden problemer kunne vippe ham af pinden som Demokraternes kandidat til næste år. Men på dette område associerer han sig i den eklatant forkerte retning, for at sige det mildt. Det gør den nuværende præsident så forøvrigt også, bare i endnu mere udstrakt grad.
    Og jeg kunne fortsætte med eksempler på det, som jeg betragter som “hjerneblødninger” hos tilsyneladende ekstremt intelligente og oplyste mennesker, som på nogle områder har disse helt og aldeles vanvittige meninger.
    Et medlem af min familie var frihedskæmper under krigen og han var borgerlig. Et af de mennesker, som han undrede sig mest over, var historikeren Benito Scocozza, som han egentlig beundrede og betragtede som et af de mest intellligente mennesker, han kendte. Men når det kom til samfunds- og politiske holdninger, stoppede beundringen abrupt. Scocozza var nemlig kommunist. Og den gamle frihedskæmper i min familie fattede ikke hvordan Scocozza overhovedet kunne have sådanne holdninger.
    Det gør jeg heller ikke, må jeg sige.
    Vi har aldrig fået taget opgøret med kommunismen, som vi har gjort det med nazismen. Og den og alle dens afarter bliver ved med at plage os i forskellige udgaver, også idag. Man kan kun håbe på at befolkningen ved egen hjælp begynder at overveje hvad der er bedst for dem selv og for landet, og handler derefter. For det nuværende morads, vi befinder os i, er virkelig noget rod. Og det skyldes, som jeg ser det, i høj grad arvegodset fra kommunismen/socialismen, som vi stadig slæber rundt på som et blylod, her i Europa. Men som jeg ser det, så kræver det altså heller ikke mere end at befolkningen begynder at tænke over tingene i et større perspektiv end de gør nu, og beskæftiger sig med at tilegne sig mere nyttig viden- især økonomisk og historisk viden. Det vil kunne hjælpe med at identificere problemerne og finde en løsning på dem. Det vil ihvertfald være en begyndelse, om ikke andet.

 2. Lad os mindes, ham der redde røven på os civiliserede.
  Charles Martel – ”Hammeren” blev født i 686 i Wallonien i det nuværende Belgien.

 3. Islam er totalt destruerende, destabiliserende og omkalfatrende overalt i de samfund hvor det får fod-og-rodfæste. Som en eskalerende steppebrand, der sætter ild i alting.
  Se på Frankrig nu hvor situationen mange steder er meget kritisk og næsten ude af kontrol pga. af utilpassede ‘unge mænd’ ,velsagtens muslimske de fleste (fra MENAPT landene).
  Vi bliver stort set ikke oplyst om alvoren i situationen i Frankrig i MSM, den statsfinansierede løgnerpresse. Det er som i de ovenfor postede indlæg fordi, at vi der eksisterer kun en totalt ensrettet nyhedsdækning på MSM.
  I stedet for skal vi konstant forblændes og stopfodres af ensrettet biased journalistik om den evigt varende krig i Ukraine, uden at den selvf. ikke er ødelæggende i sig selv og ikke tages alvorligt.
  Hvor mange ‘petro-$$$’ flyder der mon ikke via obskure netværk igennem OIC og videre ind i FN’s menneskerettigheds-cirkus og M-rettigheds domstolen i Haag…for at få gradbøjet juraen i de internationale menneskeret.koventioner over i retning af islamisk favør ?
  I USA bliver den første amerikanske storby – Minneapolis – nu beriget med fem gange offentlige bønne-opråbs-kald. Allerede fra kl. 3.30: Altså midt om natten !
  Det kan sgu da vist siges at blive et gigantisk wake-up-call for de ellers så frihedsorienterede og kristen-hellige messianistiske amerikanere. Ohhh Jesus Christ !
  Man kunne spørge sig selv om, om det ikke var en idé at omskrive de der ‘hellige’ menneskerettigheder i en grad så de bliver nutidige og passer langt mere ind i en moderne kontekst og verden. De fleste af dem er vel skrevet lige på bagsiden af anden verdenskrig.
  Det stinker af særinteresser og ren aktivisme i disse internationale konventioner…
  https://rairfoundation.com/minneapolis-moves-closer-to-becoming-first-u-s-city-to-blast-islamic-call-to-prayer-five-times-a-day-starting-at-dawn/

 4. Godt at kunne læse noget (‘nævner’-værdigt) interessant fra Peter Neerups skarpe pen igen 🙂

 5. Er der nogen der har tænkt over hvad der sker hvis en EL-bil bliver futtet af.
  Her tænker jeg mest på Batteriet.???

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.