“Den, som glemmer historien, er dømt til at gentage den”

Ovenstående citat, der tilskrives filosoffen George Santayana, mindes man uafbrudt om ved studiet af dansk indvandringsdebat…  I nogle få år omkring 1970 udkom ugebladet NB!, der var tænkt som en pendant til det amerikanske Newsweek med grundig samtidsorientering. Det kulturradikale koryfæ Paul Hammerich var redaktør, hvilket indholdet bar præg af, med fx omfattende apologi for studenteroprørerne. Det var den progressive mainstreams organ, som dog favnede til økonom og senere medlem af Folketinget for Venstre Johannes Bøggild. Han skrev i juli-nummeret 1970 en tankevækkende kommentar betitlet ”Vore gæstearbejdere og os selv”.

Bøggild spurgte, om manglen på arbejdskraft virkelig tvang os til at forcere fremmedarbejderimporten. ”Har vi ikke arbejdskraftressourcer, som det vil være rimeligt at trække på, inden vi gennem en forceret import af gæstearbejdere udsætter disse sidste for utallige skuffelser og os selv for at miste vore illusioner om at være et folk, der ikke kender til national eller racemæssig diskrimination?”

Alternativet for Bøggild var en storstilet udflytning af virksomhederne i industricentrene til de dele af landet, man kaldte egnsudviklingsområder, hvor der var god plads og ledig dansk arbejdskraft. Fylder man en masse fremmede ind i storbyområderne, ville det desuden kræve store offentlige investeringer. Derimod ville det kræve investeringer af virksomhederne at flytte og investere i nye bygninger og maskiner, medgav Bøggild. ”Det er naturligvis grunden til, at virksomhederne prøver at klare sig med gæstearbejdere, der højst betyder, at virksomhederne skal betale en enkelt-billet.”

Den samfundsmæssige fordel ved ikke at bruge fremmedarbejdere var for økonomen Bøggild klar, og hertil føjede han, at ”gæstearbejderen sender en betydelig del af sin løn til sit hjemland og belaster valutaen og betalingsbalancen langt hårdere end den mand i et egnsudviklingsområde, der opnår fast arbejde på en udflyttet virksomhed.” En omfattende brug af gæstearbejdere betyder, konkluderede Bøggild, ”at ikke blot råvarerne, men også arbejdskraften i stort omfang skal erhverves for fremmed valuta”.

Ugebladet NB! bragte også skildringer af det spirende ”fremmedhad” i Danmark og Vesteuropa, således en historie fra et fynsk parcelhuskvarter, hvor et par snese jugoslaviske kvindelige fabriksarbejdere var blevet indlogeret, hvilket førte til protester fra beboerforeningen, der frygtede utugt og faldende ejendomspriser. Omvendt førte fremmedvenliges trusler til, at beboerforeningens møde måtte aflyses… Stor dramatik for noget, der jo ligner mikroskopiske småtterier sammenlignet med, hvad fremmedproblemerne anno 2022 har udviklet sig til. Men giver en antydning om en svunden tids harmoni, og hvordan en gradvis tilvænningsproces har muliggjort en så mægtig eskalering.

Og så er man altså alligevel ikke blevet klogere i dag, men taler igen om behovet for arbejdskraftimport trods både erfaringerne og advarslerne fra Bøggild og frem til nutidens Bøggild’er. Virksomhedernes lette gevinst bør sættes op mod en samlet samfundsmæssig kalkule, der ikke kun bør omfatte økonomi, men også de samfundsmæssige følger af endnu mere globalisering og multikultur, som nu er af ufatteligt andre dimensioner end for godt 50 år siden.

2 Kommentarer på "“Den, som glemmer historien, er dømt til at gentage den”"

 1. Man aner faktisk en beskrivelse af globalismens klamme svøbe i dette glimrende Neerup Buhl-indlæg.
  Vi kan i dén grad føle os svigtet og trådt på af de store danske firmaer, som har deltaget ivrigt i først den fuldstændige unødvendige import af fremmed arbejdskraft til Danmark- og derefter den ultimative backstabbing; nemlig den efterfølgende masseudflytning af arbejdspladser til alle mulige fjerne lande, i det totale svigt af vestlige værdier, da man i sin jagt på ultimativ profit søgte imod lande, hvor man kunne foretage den totale dumpning af arbejdstageres rettigheder, lønforhold og alle mulige andre vestlige principper, som man sjoflede. Jeg er ret sikker på at når det kommer til stykket, så går den generelle borger i et vestligt land ikke ind for den måde, megafirmaernes bestyrelser kører deres firmaer på og har kørt dem i årtier- sagen er den at fordelene ved disse bestyrelsers politik overhovedet ikke kommer i nærheden af at opveje ulemperne- og da de fleste ved at firmaerne er stærkt medskyldige i den nuværende tragiske tilstand i Danmark og Europa, så kan der potentielt være lagt i kakkelovnen til et opgør mod firmaejere og bestyrelser- og jeg ville ikke blive spor overrasket hvis det kom til udtryk i fysiske overgreb, ligesom man så det i især 1970erne.
  Idag lever vi med konsekvenserne af dette kolossale svigt og ingen ansvarlige har sat foden ned og forlangt at virksomhederne overholder vestlige friheds- og rettighedsprincipper, når de opererer i kulturfremmede lande (snarere tværtimod så har det resulteret i at firmaerne har overtaget den førte politik i regeringskontorerne, også i de respektive vestlige lande!), så er denne mentalitet gået hen og blevet dominerende og har nu forårsaget en fuldstændig nedsmeltning i Vesten, på alle mulige forskellige områder, inklusive selvfølgelig en total korrumpering af alle mulige lovgivninger, især igennem de forskellige “frihandelsaftaler”- og har desuden- og måske især- været særdeles medskyldig i den pågående og nuværende fortsatte og voldsomme masseindvandring af fuldstændig kulturfremmede, som resultat af det endelige forræderi imod Europa, USA og Vesten.
  “Outsourcing”-mentaliteten lever desværre stadig i bedste velgående blandt store danske firmaer; blandt andet har Coloplast lige åbnet en ny fabrik i Costa Rica- et sted, som vi jo alle kender som en garant for forsvarer af arbejdstageres rettigheder og menneskerettigheder i det hele taget (ironi kan forekomme)- og de nægter at oplyse de nærmere omstændigheder omkring de forhold, de opererer under i landet, som f.eks. skattetekniske fordele osv, hvilket har fået indtil flere pensionskasser til at true med at sælge deres aktier i Coloplast.
  Og dette er ikke just det eneste eksempel på dumpning fra store danske firmaers side.
  De store danske firmaer er ganske enkelt dybt medskyldige i den elendighed, der eksisterer i Danmark idag- for i modsætning til hvad statspropagandaen påstår, så går det ikke godt, når vi i det danske samfund fuldstændig svigter de principper, vi påstår at stå inde for..

 2. Dette er mit sted på Rumblen.
  der er mange andre link´s.
  Husk: Læs lige Hetære.
  https://rumble.com/v12j4dj-kvinden-uden-nationalflelse.html

  Må spredes, som man spreder møj.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.