Myten om ”Europas hårdeste”…

Med mellemrum, eller nærmere ved hver lovændring og politikforslag, verserer påstanden, at Danmark er blandt Europas hårdeste eller strammeste på udlændingeområdet. Det er en ren medieskabt virkelighed, hvilket allerede kan ses af frugterne af den førte politik (billedets fem år gamle tal fra Pew Research Center kan sikkert kritiseres, men siger det væsentlige her).

Danmark bør af historiske grunde ikke sammenlignes med de tidligere store kolonilande England og Frankrig, og de fleste østeuropæiske lande ligger på 0,1-0,3 procent (bortset fra Bulgarien, som har en historisk tyrkisk minoritet). Kort sagt, Danmark har allerede taget mindst 20 gange så mange muslimer ind som de lande, der stadig har en demografisk udveksling med ulandene i en målestok, der kan kaldes normalt mellemfolkeligt samkvem.

Selv når man sammenligner et aktuelt øjebliksbillede af Danmark med flertallet af europæiske lande, er det klart mere attråværdigt at havne her (velfærdsmæssigt) end i gennemsnittet. Men skal en sammenligning give mening, må den ses i konteksten af det passerede gennem den sidste generation, og her må Danmark jo først ned på niveau med Østeuropa i muslim-andel, før man derefter kan sammenligne på lige vilkår.

Altså en reel remigrations-politik er nødvendig herhjemme (hvilket slet ikke er på forhandlingsbordet), hvilket ikke er akut nødvendigt i Østeuropa, så faktisk kan vi i en periode virke meget ”hårdere” end de fleste uden at være det. Fordi vi har været så gæstfrie og givet så meget i en lang periode inden.

Der er jo ikke tale om, at muslimer, der har været her i årtier, skal give de midler og goder tilbage til samfundet, de har fået her. Men selv hvis de sendes hjem, rangerer Danmark allerede på den samlede gæstfriheds- og gavebodskonto så højt, at vi altså som sagt i en kommende periode kan være virkelig ”hårde” uden at være det for en nøgtern helhedsbetragtning. (Men rent faktisk er de østeuropæiske lande m.fl. også i et øjebliksbillede betragtet hårdere end os på de væsentlige parametre).

3 Kommentarer på "Myten om ”Europas hårdeste”…"

  1. Det ses tyydelig Bavian-horderne indtager Europa.

  2. Det er lige netop det, det er. En myte. Og de tal, der fremgår her, er jo fra 2016. Siden da er der løbet en hel masse vand under broen.. hvis ikke ligefrem en flod.. de virkelige tal er langt mere voldsomme og bliver påvirket, hver gang et nyt influx af muslimer kommer til Vesteuropa, som f.eks. senest i form de tusindvis af afghanere, der lige nu importeres. Og hvad bliver så magthavernes kommentar, hvis vi ser danske dødsofre for den afghanske indvandring? Jeg gætter på et træk på skulderen, ubehag over at sådan noget overhovedet nævnes i pressen samt efterfølgende chikane mod befolkningen fordi de formaster sig til at klage over islam- derefter radiotavshed fra Christiansborgbunkeren..

  3. De fleste lever i en eller anden boble omkring messeindvandringen. Oftest får de deres ‘viden’ fra den medieskabte som giver et helt andet forskønnet og forvrænget billede end af de faktuelle data der forekommer i realiteternes verden og som ‘skjules’ bevidst for befolkningen.
    I Sverige peger forskning på at i omkring år 2065 – altså om mindre end 50 år – vil den etniske svenske andel af befolkningen komme i mindretal. I de tre største svenske byer er befolkningssammensætningen allerede ¨kippet’ over på de fremmede etniske flertals side.
    I nedestående interviews – link – syns det bare ikke rigtig at være gået op for dem der bliver interviewet hvor alvorlig situationen den i virkeligheden er. Eller også er de alle så indoktrineret ind den svenske socialdemokratisk ‘samfundsmodel’ at de ikke kan se faren og katastrofen i det hele.
    Det er optaget i Gøteborg, Sveriges næststørste by, som allerede har en markant andel – måske endda flertal efterhånden – af fremmede etniske majoriteter. Byen er næsten allerede helt ude af kontrol for både politi og myndigheder. Det er mere end skræmmende at høre på – også som dansker og dermed skandinavisk naboland.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.