Vesten ude af Islam: Hvornår er Islam ude af Vesten?

Fra i dag er den ene parts besættelse af den anden ophørt, nu afventer vi blot ophøret af koloniseringen den modsatte vej. Glistrups parallel til John Lennons Imagine, nemlig Danmark som muhamedanerfrit område, er en drøm, som det er vigtigt, at i det mindste nogen holder i live. Det er Stram Kurs’ vigtigste opgave. Vel forekommer målet fjernt. Det var jo ikke kun 0,2 procent, der manglede i at opnå det ved sidste folketingsvalg, men 48,3 procent.

Hvorfor er de andre partiers ”realpolitik” ikke nok? Jamen alle andre med store mål fastholder idealet for ikke at gå vild undervejs og blive tilfredse med mindre. FN’s verdensmål, ”afskaf fattigdom”, ”stop sult”, ”verdensfred” osv., er i sig selv udmærkede, men jo også meget fjerne i forhold til hverdagen i dag. Logikken i menneskerettighedserklæringen er også opstillen af absolutte standarder, der er sørgeligt langt fra opfyldelse, men dog effektive ledestjerner.

Ethvert folks ret til at være herre i eget hus er ikke noget reaktionært og negativt i forhold til de velkendte mainstream-mål. Men den afgørende søjle for verdensfred og velfærd, som der ikke kan gives køb på uden at fortabe resten. Stram Kurs vil trods alle forhindringer også stå fast på danskernes nationale menneskerettigheder. Det bør alle nationalsindede gøre. Politik er en evig tovtrækning, hvor modparten vinder, hvis man slækker på principper og krav. Irrelevante personangreb på nationale lederskikkelser bør ikke aflede fokus fra det væsentlige.

5 Kommentarer på "Vesten ude af Islam: Hvornår er Islam ude af Vesten?"

 1. Jeg vil helst ikke komme med mit bud på hvad fremtiden bringer, da jeg stadig ikke ser nogensomhelst positive tegn i det nuværende danske samfund. Overhovedet.
  Danmark kan ikke engang mønstre 10% stemmer til en indvandringsstoppende politisk fløj. Vi er på 1.8% og indvandringsstop-partier er udelukket fra Folketinget!
  Man spørger sig selv: Hvad stemte de snart utallige danskere, der konstant brokker sig over indvandringen på sociale medier, i mediernes kommentar-sektioner og ude i det offentlige liv, på??!! Ved de ikke at samtlige folketingspartier, der stillede op ved sidste valg, ned undtagelse af Stram Kurs, går ind for fortsat massiv indvandring af muslimer til Danmark? Er folk virkelig så dumme?? Eller er det blevet en slags sport her i landet at holde både sig selv og andre for nar???!!…svaret er åbenbart ja.

  • Det er netop det, der er så fortvivlende. Det betontunge flertal, for hvem det at se en sammenhæng mellem deres kryds i stemmeboksen og de stadig flere mørklødede i gadebilledet – den sammenhæng er aldeles umulig for dem at gennemskue. Har de ikke snart haft 40-50 år at øve sig i? Jeg kan efterhånden ikke konkludere andet, end at de er ligeglade. Det generer dem ikke tilstrækkeligt, til at de gider gøre noget for at ændre udviklingen. Som en af dem sagde til mig ” Ja men det er jo lige meget hvad vi stemmer”. Ja og nej vil jeg svare. For den påstand har vi faktisk aldrig fået afklaret. Det absolutte flertal har jo ikke rykket krydset så meget som en centimeter i sydlig retning på stemmesedlen. Hvis vi et kort øjeblik ser bort fra NB’s mangler og betragter det parti som det bedste på nuværende tidspunkt, så jubler de over et kommende valg på 10 procent. Jeg vil, da også ønske dem tillykke. Men så har vi liiige 90 procent, som fortsat trækker den anden vej nedad.

   Et af de gængse argumenter, jeg hører mod NB er at de “kun tænker på de rige”. Ja, jo, tjaaeh, men jeres elskede velfærdssamfund er et sandslot på vej ud med tidevandet, takket være jeres nidkære stemmen på “velfærdspartier”. Er det ikke bedre at leve som en fattig tjener i NB’s hus, end at ende som en dødstemplet slave i islams hus?

   “Nej” svarer danskerne. Godt så. Det er jeres valg, jeres land og jeres konsekvenser. Man kan ikke med tvang holde liv i et folk, der har mistet lysten til at eksistere.

   • Fordrukken Taber | 3. september 2021 ved 03:10 |

    Jeg kan ikke få lig selv til at stemme på et parti (Nye Borgerlige), der overhovedet ikke har forstået hvad samfundets vigtigste problemer er. Nye Borgerlige vil ikke gøre nogetsomhelst for at standse masseindvandringen. De vil bare udvise de værste kriminelle.
    Derudover så er de med på den globaliserede økonomiske elites plan for de 99%; nemlig totalt økonomisk slaveri.
    Det er derfor, jeg syntes så godt om Folkepartiet JFK21’s økonomiske program; de vil lade befolkningen få del i det vanvittige inflationære pengeprinteri, der udføres af centralbankerne hvert år.
    Problemet er bare, som med så mange andre påståede “frihedsbevægelser” gennem tiden, at partiet er stærkt anti-israelsk. Og da jeg er gigant-zionist, så er jeg derfor udelukket fra at støtte dem.
    Jeg har ingen at stemme på ved næste valg, da Stram Kurs ikke kan stille op. Og jeg kan med min bedste vilje ikke få mig selv til at stemme på hverken Nye Borgerlige eller JFK21. Deres “frihed” er ikke frihed for alle. Tværtimod, faktisk.
    Måske er der bare ingen at stemme på lige nu for mennesker som mig. Ingen politikere ser ud til at forstå befolkningens behov for frihed og selvbestemmelse. Det kan være at det, der skal til, rent faktisk er afskaffelsen af politikersystemet i stedet for afskaffelsen af befolkningens frihed. Jeg vil ihvertfald gå ind for afskaffelsen af det repræsentative demokrati og indførelsen af et andet system, der inddrager befolkningen og ekskluderer politikere, hvis det bliver en mulighed efter den katastrofe, der er blevet skabt af erosionen af vores frihedsrettigheder. Selve de rettigheder, vires samfund BURDE være baseret på, men som langsomt men sikkert er blevet afskaffet i løbet af de seneste 50-60 år.
    Noget tyder på at den største forhindring for befolkningens frihed og velvære, lige netop er det “politikerindustrielle kompleks”., for nu at formulere problemstillingen på “Eisenhowersk”..

 2. Den bastante voksende muslimske tilstedeværelse og bosættelse i Danmark og andre europæiske lande må vel være et udtryk for at de fleste af de såkaldte ‘gamle’ traditionelle partier ikke formår at mobilisere folket til stemme dette fremmede fjendtlige segment ud af vores liberal demokratiske sekulære samfund. Ellers havde de det vel med i deres parti programmer ?
  Det må vel ud fra de afgivne stemmer, og fordelingen deraf, konkluderes at hovedparten af den danske befolkning, og velsagtens også gældende for Europa, ikke vil ‘være’ ved sig selv, at masseindvandringen udgør et ‘nævneværdigt’ problem. Om det så er den politiske korrekthed der melder sig inde i hovedet på befolkningen når krydset skal sætte i stemmeboksene, det kunne i sagens natur godt tænkes.
  Faktum er at befolkningsudskiftningen bare får lov til nærmest uhindret at ske med eksponentiel vækst med de deraf katastrofale følger det får for det etniske danske folk.
  De fleste folk ser generelt og universelt FN’s 17-verdensmål som værende mere ‘ædle’ end det at skulle koncentrere sig om den helt for nærværende konkrete dagligdags liv udspillende sig lige foran, og omkring dem. Dette magter man ikke at skulle tage ‘vare’ på. Det er der jo nok alligevel nok andre der formår at gøre. Nej, så hellere forsøg at redde hele verden via FN’s 17-verdensmål som klimaet, kvinders rettigheder, børns kår, sult, ulighed etc etc… universelle mål. Så kan man jo få pudset sin egen glorie !
  Det er den ideologiske universelle værdisæt der får langt mere præsens og tyngde end det at skulle bekymre sig for det nationale anliggende: Puha det kunne jo komme til at betyde at man kunne komme i strid med enten sin egen familie, bekendte, ‘venner’ eller kollegaer. Så kunne man blive udsat for ubekvemligheder som det at blive kaldt for snæversynet, ‘gammeldags’, ude af trit med den moderne multi-kulti-verdensopfattelse – eller ligefrem en racist !
  Nej så hellere redde hele verden via FN’s 17-verdensmål incl. regnbuefarver og hele molevitten…
  UDvandring: Emigration: Remigration(hjemsendelse) – Det er der ikke mange politiske partier der har noget om i deres programmer – eller sågar taler om.
  Det er klart at hvis Danmark ikke skal ende som Sverige i noget der begynder at ligne et sammenbrud, destruktion eller måske ligefrem den kulturel menneskelig etnisk undergang, så er det at stoppe masseindvandringen bare IKKE nok for at stoppe den destruktive udvikling.
  Der skal også sættes drastisk ind med massive remigrationer – hjemsendelser – en masse, bare for at det fremmede muslimske segment ikke via deres formering af dem selv, højere fertilitet etc. ikke alene derved skal skubbe yderlige til de etniske danskeres udskiftning og udryddelse.
  Så længe der kun ser ud til at være et enkelt politisk parti der har et af deres kardinal punkter, så ser det absolut ikke postivt ud hvis man har et mål for at redde sin egen etniske befolkning og nation.
  Hvad værre er ? Så ser det ud som om at de kommende unge generationer har et andet ideologisk ståsted i national selvforståelse, hvor man betragter hele verden som grænseløs og hver enkelt individ er den ‘verdens-borger’ og har retten til at kunne bosætte sig hvor denne ønsker sig og leve sit liv der – uanset hvad.
  For et væsentligt udsnit af disse kommende generationer er det for flertallet:
  FN’s ’17-verdensmål-humanity-extended’.
  Velbekom !

 3. Slagterier kunne jo starte før etaten vider af det.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.