AFSLØRING: Så LET vil jihadister overtage Danmark med vold!

Frihedens Stemme kan nu rapportere oplysninger fra fortrolige kilder om, hvor utroligt let, det vil være for herboende sharia jihadister at overtage kontrollen med Danmark og underlægge sig danskerne som slaver.

38.000 soldater var tilstrækkeligt til eliminere forsvar og politisk modstandsvilje og -evne og holde Danmark besat 1940-1945.

I dag er der mere end tifold jihadister i landet. Så vil blot 10 % følge Koranens bud som jirad-parate overstiger de antallet af nazi-soldater under besættelsen og vil kunne omstyrte dagens appeasement-samfund gennem voldsparathed og dominans.

Det dhimmi-infiltrerede politi tæller ca. 11.000 betjente med spidskompetencer inden for hastighedskontrol, udarbejdelse af rapporter på EDB og patruljerering over for feminiserede danskere uden for de besatte no-go zoner.

Hæren er i Mali, Baltikum og andre steder uden mening, når den ikke er hjemme på orlov. Resten bevogter slotte og palæer. Søværnet er til søs og flyvevåbnet på værksted eller grounded, fordi flyverne støjer for meget. Hjemmeværnet er hjemme foran Netflix, og geværerne adskilt og låst inde på depoter.

Nogle få tusinde bevæbnede jihadister med våben fra indvandrerbander vil kunne mobilisere i brohoveder i de allerede besatte ghetto no-go zoner og vil kunne lamme landet. Hurtig tilslutning af op mod 50.000 voldsparate herboende meningsfæller (10% af potentialet blandt de potentielle herboende) vil befæste erobringen og gøre det umuligt for staten at genvinde kontrol.

Tilstrømning af begejstrede jihadister og almindelige meningsfæller fra Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig vil gøre kalifatet IS Mohamedanmark til en realitet, og etnisk udrensning af den oprindelige befolkning vil være skånselsløs som set i Jugoslavien, Rwanda og ISIL.

Ifølge den hemmelige analyse, så er dette bl.a. grunden til den lempelige politik, som regeringen fører. Statsminister Mette Frederiksen er simpelthen klar over, at Danmark i løbet af få dage kan blive overtaget af de herboende.

14 Kommentarer på "AFSLØRING: Så LET vil jihadister overtage Danmark med vold!"

 1. Overskriften er vildledende.
  Det hedder: AFSLØRING: Så LET vil Muslimerne overtage Danmark med vold!

  Længere er den ikke.

 2. vi må nakke de muslimske svin

 3. Bemærk:
  https://fmn.dk/nyheder/Documents/arktis-analyse/bilag4-kongelig-anordning-om-forholdsordre-for-det-militaere-forsvar-ved-angreb-paa-landet-og-under-krig.pdf
  ———————————
  tiden er inde.
  Den fulde tekst
  Anordning om forholdsordre for det militære forsvar
  ved angreb på landet og under krig
  (Forholdsordren)
  Vi Frederik den Niende,af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
  Ditmarsken; Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt. I tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed
  uden for dansk territorium skal de angrebne styrker ufortøvet optage kampen uden at ordre afventes eller søges indhentet, selv
  om krigserklæring eller krigstilstand ikke er de pågældende chefer bekendt.
  Dersom forsvarets styrker ikke inden angrebet er bragt op på fuld krigsstyrke, er ethvert angreb på Danmark ude fra eller på
  dets forfatningsmæssige myndigheder at betragte som ordre til mobilisering.
  Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads.«
  Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til
  mobiliserende eller kæmpende styrker.
  Ordrer om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde påbegyndt mobilisering eller kamp må derfor ikke
  adlydes, før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af dertil kompetent myndighed.
  Ordrer fra forfatningsmæssige myndigheder, der er taget til fange, eller som af fjenden er sat ud af funktion på anden måde,
  skal ikke adlydes.
  Angrebne enheder eller enheder i nærheden af angrebne enheder sætter uden at afvente ordre omgående alle til rådighed
  stående midler ind i kampen. Isolerede styrker skal, under energiske forsøg på at sinke fjendens fremrykning mest muligt og
  tilføje ham størst mulige tab, søge forbindelse med andre kæmpende danske eller allierede enheder.
  Kampen skal, selv om styrkerne kæmper isoleret, føres med største energi for herved at skaffe tid til at organisere styrker i eller
  uden for området.
  Kampen skal fortsættes, selv om fjenden truer med repressalier for at bevæge vore styrker til overgivelse. Bliver det
  uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde til fjenden, skal styrkerne gøre, hvad der er muligt for at nå frem til
  forsvarskampen på andre frontafsnit.
  Chefer for landsdelskommandoer, regioner, regimenter, selvstændige afdelinger, marinekommandoer, -distrikter,
  basiskommandoer m.fl. træffer, når angreb er erkendt, alle foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke i
  overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.
  5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område bistå de militære myndigheder.
  Våben og andet krigsmateriel må aldrig falde i fjendens hånd i brugbar stand.
  Befalingsmænd, mather og værnepligtige af hær, søværn, flyvevåben, korps m.fl., – hvadenten de er tjenstgørende,
  afskedigede (endnu mødepligtige ved mobilisering), hjem kommanderede eller hjemsendte – skal, når angreb på Danmark
  erfares, ufortøvet og uden at afvente ordre om mobilisering give møde som befalet ved designeringsskrivelse eller på den i
  soldaterbogen (orlogsbogen) indklæbende røde mødebefaling.
  Såfremt landet bliver delvis besat af angriberen, skal alle, der ikke kan nå frem til deres egen afdeling, tilslutte sig andre
  kæmpende danske eller allierede enheder.
  Af det personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal de, der i fredstid er iklædt og udrustet, møde som bestemt
  ved »Hjemmeværnet på plads«. Det øvrige personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal derimod afvente
  nærmere ordre.
  Anordning nr. 405 af 27. september 1951 sættes herved ud af kraft.
  Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.
  Givet på Amalienborg, den 6. marts 1952.
  Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
  Frederik R.
  ———————————————————
  5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område bistå de militære myndigheder.
  ang. 5.
  Nu da politiet ikke er til at stole på i denne hensende. fordi politiet er infiltreret af Shariabetjente. (Muslimer).
  Det Danske folks fjende er ISLAM.

 4. Jeg troede ikke, jeg skulle skrive det på det her forum, men det er simpelthen noget vrøvl.

  Det scenarium der skitseres ligger tidligst 15 år ude i fremtiden.

  At der tilmed insinueres at Mette Fredriksen skulle ønske en sådan opstand med hendes rigtig nok lempelige flygtninge-indvandrepolitik, det gør de såkaldte ‘fortrolige kilder’ en smule grinagtige

  Og jeg er altså ikke naiv.

  Der er ekstrem mange variabler udi faktorer som slet ikke er indregnet i denne forsimplet analyse.

  • Der er ekstrem mange variabler. Skriver du. Prøv at komme med et par stykker.
   Det scenarium der skitseres komme ikke hvis Stram Kurs for magt som agt. Men hvis ikke er Danmark gået op i røg inden.

   Analysen gælder KUN for hær og Politi. Folk må ikke foretage sig noget. Men det gør folk alligevel. Ud fra denne tale:

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   Kære alle sammen:
   Jeg ville ønske at Danskerne tog sig gevaldig sammen. For det er på høje tid.

   Jeg gengiver en tale fra Hensidan. I har set den før, men den kan ikke siges tit nok i disse tider.

   “”Prins Vilhelm af Sverige.

   På Valborgmesseaften d: 1 Maj udtalte Prins Vilhelm af Sverige til en forsamling på 30000 mennesker:

   ” Vi ville fryse i selve sommervarmen og svede blod i efterårets frostkolde dage, hvis fremmede mænd bjergede høsten, mens røster på fremmede tungemål kundgjorde nye love stridende mod vort Retsbegreb.

   Overhovedet kan vi slet ikke tænke os nogen årstid, på hvilken der ikke hvælver sig en fri himmel. Det er ganske simpelt forudsætningen for, at vi kan anse livet vær at leve.

   Man kan bøje et folk gennem tvang, men aldrig frelse det mod dets vilje.””
   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

   Sverige er ved at ryge. !!!

   • Hør nu her, Charles. Det vil stort set ikke komme til at betyde noget som helst, hvis Stram Kurs skulle lykkes med at nå over spærregrænsen. Men lad os for guds skyld håbe det, for kedeligt ville det som min. i hvert fald ikke blive.

    Den samlede islam/ indvandrekritiske fløj, vil højst kunne mønstre omkring 40 mandater om ca. 3 år.

    Og nu til ‘variablerne’.

    Al respekt for ‘din’ tale, men jeg tror ikke den vil blive læst af mange).

    Modstanden fra danskerne er bl.a. en stærk faktor man ikke skal underkende.

    Udover det er muslimerne både opdelt i klaner og nationaliteter, der gør, at de slet ikke er så sammentømret som du og mange andre render og tror.

    Så kan der bl.a. nævnes hårdt artilleri, raketter og andet som de slet ikke har adgang til. Der skal som sagt noget mere til end et par Clocks, knive og håndgranater samt rester fra nytårsaften til at overtage Danmark.

    Hertil kan også nævnes en efterretningstjeneste, som rimelig nemt og hurtigt ville opsnappe sådanne planer inden de overhovedet ville være i en indledende fase.

    Håber det var rigeligt til at blive beroliget (i hvert fald for nu!) 🙂

 5. At mene, at det stort set ikke skulle betyde noget som helst, at Stram Kurs kommer over overspærregrænsen, er simpelthen for åndssvagt.

  For det første ville det være fremgang og Stram Kurs ville placerer sig i hjertet af Kongeriget Danmarks parlamentariske kammer. Når man ved, hvor meget Stram Kurs, aktivt, er blevet modarbejdet af Staten, så vil det uanfægteligt, være en kæmpe sejr for samtlige tilhængere.

  Ikke sagt, at et parti bare knipser med fingrene og så er problemerne løst. Stram Kurs vil uden tvivl, møde samme modstand under som over spærregrænsen.

  I forhold til, at muslimer ikke er blevet mere sammentømret. Det er simpelthen noget vås. På lidt mere end 50 år er antallet af moskéer i Danmark steget til over 170. Og, hvis man ved bare en smule om, hvordan moskeer i Danmark opererer, så ville man ikke komme, med en så virkelighedsfjern udtalelse som din.

 6. Du læser tydeligvis mit skriv som fanden læser biblen, og evner tydeligvis kun perfid stråmandsargumentation.

  • Det er jo dig der siger, SK ingen forskel vil gøre. At muslimer er uorganiserede. At vi ikke er ved at blive overtaget. At vi skal stole på at efterretningstjenesten har vores ryg.

   Det er jo det rene ævl.

   At du ikke vil tage udgangspunkt i virkeligheden, kan du ikke bebrejde mig for.

   • Det er parlamentarisk som parti, de ikke vil få indflydelse og dermed vil kunne gøre en forskel.
    Udover det, der vil partiet blive lukket ned af de rød-radigale journalister, så vidt det er muligt for dem.

    Det vil ikke komme bag på mig desværre, hvis partiet skal ind og ud af Folketinget nogen gange, inden det går op for de præparerede dumskere hvad der er på spil, og tilpas mange ligeså er blevet beriget.

    Jeg skrev i øvrigt ikke de var “uorganiseret” (igen en stråmand!), men at de ikke er så sammentømret som gruppe, som den ‘hemmelige kilde’ indirekte giver udtryk for.
    At forskellige grupper indenfor Islam er yderst organiseret, det er hersker der ingen tvivl om, men det er noget andet!

    Der er derfor intet ævl og vrøvl i det jeg skriver, det blot dig- føler jeg, der ønsker en masse polemik på en påtaget måde.

    Jeg kan i øvrigt forsikre dig om, at jeg i særdeleshed tager udgangspunkt i virkeligheden.

   • AltForDanmark | 14. august 2020 ved 13:56 |

    Ja, du skrev sammentømret som gruppe. Og til det svarede jeg, I forhold til, at muslimer ikke er blevet mere sammentømret. Det er simpelthen noget vås. På lidt mere end 50 år er antallet af moskéer i Danmark steget til over 170. Og, hvis man ved bare en smule om, hvordan moskeer i Danmark opererer, så ville man ikke komme, med en så virkelighedsfjern udtalelse som din.
    Muslimer i DK er ikke uorganiserede. De er en organiseret og sammentømret gruppe. Kan du fatte det nu… Det er virkeligheden for alle danskere i DK, bare ikke dig.

    Det er jo først, når et parti er nødvendigt for at skabe flertal, at det får rollen som parlamentarisk grundlag. Og det er jo ikke kun Stram Kurs, som må arbejde under de forhold. Flere partier er uden palementarisk indflydelse, som det er i dag jo.
    Som jeg skrev, Ikke sagt, at et parti bare knipser med fingrene og så er problemerne løst. Stram Kurs vil uden tvivl, møde samme modstand under som over spærregrænsen.

    Du kan stikke din stråmand skråt op… Du fatter jo tydeligvis ingenting. Og ja, selvfølgelig tager du udgangspunkt i virkeligheden. Problemet er bare, at det er din virkelighed og ikke den alle danskere lever i.

    Jeg bruger ikke mere tid på dig.

  • “I forhold til, at muslimer ikke er blevet mere sammentømret”

   Skrev jeg det din fucking kolbøtte, skrev jeg det? Du sidder og digter for at skabe en konflikt.

   Jeg skrev, at muslimer ikke var én sammentømret gruppe. Det udelukker derimod ikke at de sagtens kan være organiseret indenfor egne etniske, nationale samt religiøse grupper.

   Muslimer er netop en fragmenteret gruppe både indenfor klaner. etnicitet samt nationalitet, hvilke gør, at de ikke bare står som en fuldtonet enhed.

   At du i den sammenhæng nævner antallet moskeer er stigende, det viser jo bare hvor perfid du, da på ingen måde underbygger din stråmandsargumentation udi ikke-argumenter.
   I øvrigt ved jeg udmærket hvordan moskeer operere, ved at sprede had, tale med to tunger samt finansieres og dikteres fra udlandet. Men det kommer ikke sagen ved. Fat det hvis du kan!

   Du er simpelthen en nulbon af rang.

   Bare det du kan skrive følgende, der viser du i særdeleshed hvor blank du er:

   “Det er virkeligheden for alle danskere i DK, bare ikke dig”

   Nej, du har naturligvis ret, jeg ved ingenting i forhold til de 85% af danskerne som stemmer på EU/konventionsliderlige partier.

   Kolbøtte!

 7. Hvor kan jeg dog blive træt, når jeg ser en sådan tråd, hvor 2, der i grunden vil det samme, begynder at skovle lort i hovedet hinanden.
  Der er imidlertid ingen grund til at skændes så voldsomt, fordi det kommer slet ikke til kamp, når orkerne tager over.
  De skaber blot en vild folkestemning, sikkert efter at have fået ombragt et par af deres trosfæller. Dette bliver så udnyttet af de ræverøde journalister, anført af DR og TV2, som vil bringe stribevis af harmdirrende reportager med rødgardister af alle slags. Alle vil være enige om, at det er også for galt, hvorefter der dannes en regering med alt, hvad der kan krybe og gå med alt fra partiet Venstre og ud til Elendighedslisten. Så vil man bøje sig for muhamedanernes krav om alt fra bønnekald via højttalere i hver en flække til renlivet sharia og alt det andet pis de i årtier har krævet.
  Samtidig vil vi andre få lukket munden fuldstændig og evt. interneret, hvis vi ikke omgående makker ret, som vi så det med Steen Raaschou og andre. Og vips, så er vi lige pludselig en islamisk stat og Grundloven vil blive ændret med et pennestrøg.
  Hvor tager jeg fejl?

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.