Hvordan foregår Jihad?

Jihad er islams hellige krig, som går ud på at underlægge sig ikke-muslimer ved enten at konvertere dem eller dræbe den. I koranen og i historien er forløbet beskrevet meget præcist.

Jihad sker i tre stadier afhængig af muslimernes styrke i et samfund.

1. stadie (kendt som Mekkaperioden) hvor muslimerne er i absolut mindretal: “Fredelig jihad”

Muslimer skal prædike tolerance og fred.

SURA 109:6

“Du har din religion og jeg har min religion”.

På 1. stadie må muslimerne ikke kæmpe – heller ikke for at forsvare sig
selv mod forfølgelse og undertrykkelse.
Muslimer og andre islam-apologeter bruger dette vers som bevis for, at islam er fredelig.

– Men budskabet i koranen bliver senere ændret.

2. stadie (kendt som Den Tidlige Medinaperiode) hvor muslimerne er i større antal: “Defensiv jihad”

Da Muhammed havde vundet flere tilhængere og dannet alliancer med andre stammer – men stadig ikke var stærk nok til, at underkaste ikke-muslimer – blev han befalet (af Allah) til at udføre defensiv jihad.

SURA 2:190 – SURA 2:193

“Kæmp for for Allahs sag, men det skal ikke tage overhånd. Dræb dem og
fordriv dem hvorfra de fordrev jer. Forfølgelse er værre end nedslagtning”.

“Bekæmp dem indtil der ikke længere er forfølgelse og der kun er Allahs
religion, hvis de afstår [deres gamle religion, red.] skal der kun være
fjendtlighed mod undertrykkeren”.

“Bekæmp dem ikke ved den hellige moské før de bekæmper jer. Slagt dem, det er de vantros belønning. Hvis de afstår (deres gamle religion) vil Allah
være tilgivende og nådig”.


På 2. stadie er muslimerne befalet kamp som svar på forfølgelse, undertrykkelse og sågar kritik af islam. Muslimer og andre islam-apologeter bruger disse vers som bevis for, at kamp kun er til selvforsvar og at der ikke dikteres mere jihad i koranen.

– Men budskabet bliver igen ændret i takt med, at muslimerne bliver større i antal.

3. stadie (kendt som Den Sene Medinaperiode) hvor muslimerne er størst i antal: “Offensiv jihad”

Da Muhammed og hans følgere blev den stærkeste styrke i Arabien, blev de befalet (af Allah) til, at udføre offensiv jihad, at voldeligt underkaste alle ikke-muslimer, blot fordi de var ikke-muslimer.

SURA 9:29

“Bekæmp dem, der ikke tror på Allah og på dommedag, eller forbyder det som er forbudt af Allah og hans budbringer, eller anerkender sandhedens religion bland bogens folk indtil de betaler jizya med villig underkastelse og føler sig ydmyget”.

SURA 9:73

“O profet! Stræb hårdt mod de vantro og mod hyklerne, vær ubøjelig mod dem.

På 3. stadie skelnes der ikke mellem dem der forfølger og undertrykker eller dem der ikke forfølger og undertrykker”.

– Der skelnes kun mellem muslimer og ikke-muslimer.

Muslimer er befalet til, at bekæmpe muslimer der ikke ubetinget underkaster sig Allah og Muhammeds befalinger.

SURA 9:123
“O i der tror! Bekæmp de vantro der står dig nær, lad dem mærke din hårdhed”

SURA 48:29
“Muhammed er Allahs budbringer, dem der er med ham er alvorlige (unådige) mod vantro og nådige blandt deres egne”.

Jihads tre stadier

 1. stadie, “Fredelig jihad”:
  Ingen kamp, når man er i absolut mindretal, prædikes tolerance og fred.
 2. stadie, “Defensiv Jihad”:
  Defensiv kamp, når muslimer er i stort antal, nok til at kæmpe, men ikke stærke nok til at erobre.
 3. stadie, “Offensiv jihad”:
  Offensiv kamp, når muslimerne er stærke nok til, at underkaste
  ikke-muslimerne.

2 Kommentarer på "Hvordan foregår Jihad?"

 1. Dette er virkelig godt beskrevet. Man kan også se det i nyere tid. Herhjemme bruger de stadig offerkortet, men forsøger stadig at dominere danskerne og lykkedes tildels også med det. Voldtægterne er fordoblet på bare ti år og flere områder er udenfor politiets kontrol.
  I Sverige er 3. stadie nået for noget tid siden. De skaber frygt og rædsler hvorend de er i flertal. Hele byer er uden for politiet kontrol. 267 bombesprængninger sidste år. 25 fordobling af voldtægter på 45 år. Dominanskriminalitet mod etniske svenskere ud i et væk. Økonomien og landet er ved at bukke under i så stor en grad, at landet holdte forretninger åbne under coronashowet.
  Sverige er tabt. Ligeså er flere europæriske lande. Hvis vi ikke gør noget drastisk meget snart, går vi desværre samme vej.

 2. Jeg snakkede med kommunist på twitter. Han mente ,at det gik godt i Sverige. Han så ingen problemer. Jeg troede, at lavede sjov. .Det gjorde han bare ikke.

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Hvordan foregår Jihad? – Finanz.dk

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.