Autonom kriminalitet til kurdisk demonstration

Lørdag den 24. marts 2018 havde en række kurdere, der af uforklarlige årsager opholder sig i Danmark, indkaldt til demonstration, der begyndte på Vesterbros Torv. Demonstrationen handlede om en kurdisk by, som efter det oplyste bliver bombet. Til demonstrationen deltog en masse i Danmark boende kurdere, som åbenbart ikke havde lyst til at rejse hjem til deres landsmænd og rent faktisk gøre noget aktivt for at hjælpe dem. I stedet foretrak de herboende kurdere at gå på københavnske gader og udgyde det ret selvindlysende synspunkt, at angreb på civile ikke bør finde sted i krig.

Til demonstrationen var også masser af kendte venstreekstremister, herunder den dømte voldsmand Erik Storrud, der henvendte sig til Frihedens Stemme før demonstrationens begyndelse og foreslog, at Frihedens Stemme smuttede.

En yngre autonom kvinde henvender sig under demonstrationen, fordi hun kan fortælle Frihedens Stemme, at kurderne til demoen føler sig utrygge ved pressens tilstedeværelse. Så kommer hun i tanke om, at det vist nok i virkeligheden er de autonome fra Ungdomshuset, som vil have, at Frihedens Stemme smutter.

Senere på Vesterbros Torv kom den dømte voldsmand Erik Storrud og en anden autonom hen til Frihedens Stemmes og chikanerede, så det ikke var muligt for Frihedens Stemme, idet de holdt flaget foran vores kamera, så vi var forhindrede i filme demonstrationen. Det stoppede først, da vi bad om hjælp fra det tilstedeværende politi.

Efter demonstrationen udviklede der sig gadekampe mellem kurdere og tyrkere, hvilket Københavns Politi oplyste til Ekstra Bladet. Cirka 25 personer deltog i kampene, som i følge kurderne skyldtes, at herboende tyrkere angreb dem. I Tyrkiet og i den muslimske kultur er den beskrevne adfærd – at begå masser af vold – meget almindelig. Det har ikke været muligt for Frihedens Stemme at få en kommentar fra de kæmpende kurdere og tyrkere om, hvorfor de ikke allesammen rejser hjem til Tyrkiet, når de nu stadig opfører sig 100 % i overensstemmelse med deres egen kultur.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Erik Storrud til denne artikel.

Synspunkt

Frihedens Stemmes synspunkt er, at kurderne intet har at gøre i Danmark, hvilket tyrkerne heller ikke har. De skal alle rejse hjem. Frihedens Stemmes synspunkt er også, at venstreekstremister skal straffes hårdest muligt, fordi de ikke er modtagelige for saglig argumentation. De har ofte dyssociale personlighedstræk.

De autonome mødte frem til voldssag ved Københavns Byret

Cirka 40 venstreekstremister forsamlede sig på Gammeltorv om morgenen fredag den 6. april 2018 for at støtte den tiltalte i en sag om vold mod Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan og fotograf Anders Bruun Nørring

Fredag den 6. april 2018 kl. 09.30 begyndte voldssagen ved Københavns Byret, hvor en dansk mand i tyverne stod tiltalt for at have begået vold mod Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan og fotograf Anders Bruun Nørring i forbindelse med et arrangement i Kulturhuset Kapelvej 44 den 24. april 2017, som Frihedens Stemme tidligere har rapporteret om.

Her er Frihedens Stemmes reportage fra hændelsen:

En meget langtrukken efterforskning resulterede i tiltalerejsning mod den yngre mand.

Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan skulle afgive forklaring som vidne kl. 09.50 og ankom med bus 14 til Nytorv. Ved ankomsten kunne han se en større forsamling autonome, der var omgivet af en håndfuld uniformerede politifolk. Flere autonome kom med fornærmende tilråb mod Rasmus Paludan.

Det viste sig, at de autonome var mødt op for at manifestere deres sympati med den anklagede. Politiet havde derfor måttet indsætte mandskab til at bevogte indgangen fra Strøget til Københavns Byret, og der var også politifolk både uden for retssalen og inden for i selve retssalen, hvor der var fulde huse på tilhørerpladserne.

Udover forklaringer fra de to forurettede Rasmus Paludan og Anders Bruun Nørring blev der også afgivet forklaring fra deres to følgesvende samt fra den kommunalt ansatte kulturmedarbejder Lisbeth Bryhl. Hun var dog som den eneste indkaldt af forsvareren.

Retsmødet varede længere tid end forventet, og derfor måtte retten udsætte sagen, efter bevisførelsen var afsluttet.

Københavns Politi forklarede Rasmus Paludan og hans meningsfæller, at man af hensyn til hans personlige sikkerhed gerne ville eskortere ham ud af retten gennem en bagudgang, så de autonome på Gammeltorv ikke ville få lejlighed til at angribe ham. Derfor måtte Rasmus Paludan og følge forlade byretten på utraditionel vis.

Næste straffesag mod en autonom er den 18. april 2018 kl. 13.00 i retssal 41 i Københavns Byret, der omhandler en sag, hvor Rasmus Paludan blev overfaldet på Nørrebros Runddel.