Salafisten Adnan Avdic er på offentlig forsørgelse

Østre Landsret stadfæstede ved dom af 21. september 2017 den dom, der tidligere var afsagt af Københavns Byret over salafisten og hadprædikanten Adnan Avdic.

Pressen har ikke skrevet særligt meget om, hvilke indtægter man har som salafist og hadprædikant, men det fremgår heldigvis af byrettens dom:

“T har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at det godt kan passe, at han til politiet har forklaret, som det fremgår af konventionsafhøring af 22. august 2016.

Han er her i efteråret begyndt på et 5-årigt ressourceforløb, som han håber på kan få ham tilbage på arbejdsmarkedet. Han har været bortført i – – -. Det var en meget ubehagelig oplevelse.”

Det fremgår ikke, hvilken kommunal sagsbehandler, der har vurderet, at en salafist hadprædikant kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis han får 5 år på offentlig forsørgelse, hvor han hver måned får udbetalt penge fra de danskere, hvis livsførelse og kultur, som han elsker at svine til.

Adnan Avdic blev dømt for offentligt at billige terrorangrebene udført af Omar El-Hussein den 14. februar 2015, hvilket er en overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2.

Han blev endvidere dømt for forhånelse af homoseksuelle, jf. straffelovens § 266 b, idet han offentligt udtalte:

»Homoseksuelle, der er en islamisk straf. Der er ligesom en straf i Danmark – der fordi – lige for at give et eksempel. I Danmark er der en lov og regler, og folk skal overholde dem, om de kan lide dem eller ej. Så vi mener. at den bedste straf er for en homoseksuel, fordi vi mener, det er en sygdom i sig selv. og en homoseksuel straf vil være i islamisk stat – er den højeste bygning, han vil blive væltet ned. Det er fordi, det er imod natur, og det er ikke kun os muslimer, der mener det, det er også kristne«

Landsretten stadfæstede byrettens dom, som lød på en tillægsstraf af ubetinget fængsel i 5 måneder og betinget udvisning af Danmark.

Den nynazistisk bevægelse i Danmark er død

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen (5.9.2018)

Søndag den 4. februar 2018 havde “Det Nordiske Broderskab” (DNB) kaldt til demonstration i København. Formålet var oplyst som værende en mindemarch over de danske frivillige, der faldt for Tyskland på Østfronten under 2. verdenskrig.

Frihedens Stemmes journalist Rasmus Paludan var på stedet for at rapportere fra begivenheden.

Imidlertid var den eneste fremmødte nazist Jørgen Grønhøj, som efter en time blev hjulpet ind i en taxa af Københavns Politi.

Eksperter, som Frihedens Stemme har talt med, fortæller, at dette er meget sigende for den nynazistiske bevægelse i Danmark: de tæller utroligt få mennesker, og derfor var det også forudsigeligt, at den første nazistiske demonstration i årevis endte med at blive en total fuser.

Eksperter fortæller videre, at modsat påstande fra PET og main stream pressen, så er der reelt ikke nogen trussel fra det ekstreme højre i Danmark, da der er tale om meget små grupperinger, som internt ofte strides.

Tværtimod er der stor risiko for terror og politisk motiveret kriminalitet begået fra venstreekstreme. Det er bl.a. fra den autonome gruppe Redox, som er omtalt af PET som en venstreradikal bevægelse. Herudover er der en række forskellige grupper, der flokkes omkring Ungdomshuset og BumZen i København, og som ihærdigt forsøger at skabe det indtryk, at de er mange, fordi de bruger forskellige betegnelser. Fx kalder de autonome sig “Antifascistisk Aktion”, “Revolutionære Antifacister” og “Antifascistiske Unge”. Kilder i miljøet fortæller dog Frihedens Stemme, at der reelt er tale om den samme hårde kerne på cirka en snes personer.

Den planlagte moddemonstration blandt de autonome søndag den 4. februar 2018 viste sig ligeledes at være en lunken kop te. Der var rundt regnet 40 autonome, der forsøgte at storme Mindeankeret ved Nyhavn kommende fra Bredgade. Dette blev inden for 30 sekunder slået tilbage af politiet. Det var i øvrigt uklart, hvad de autonome demonstrerede imod, idet den nynazistiske demonstration aldrig fandt sted.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Grønhøj, Redox eller de autonome bevægelser. De autonome i nærheden af demonstration ønskede ikke at tale med Frihedens Stemme.